TV Nova | Despite the Green Deal, the Czech Republic still faces issues with excessive emissions

The Czech Republic ranks among countries with highest emissions, with industrial and domestic heating being the main source. From 2027 onwards, new measures will be implemented, affecting households and automobiles, as part of the European commitment to the Green Deal for Europe. One of these measures is, for example, the second version of emission permits. Research associate from the EUROPEUM Institute, Rebeka Hengalová, discussed this system on the main broadcast news on TV Nova.

Zjistit více

TV Nova | Česko má stále problémy s přemírou emisí. Green Dealu navzdory

Česká republika patří mezi země s vysokými emisemi, přičemž hlavními zdroji jsou průmyslové a domácí vytápění. V roce 2027 vstoupí v platnost nová opatření, která se budou týkat i domácností a automobilů, a to v rámci evropského závazku k Zelené dohodě pro Evropu. Jedním z nich je například druhá verze emisních povolenek. O tomto systému s TV Nova mluvila výzkumná pracovnice Institutu EUROPEUM Rebeka Hengalová.

Zjistit více

ČRo Plus | Czech Republic would embarrass itself by withdrawing from the Green Deal

The Green Deal, a strategy towards greener technologies and climate protection, has recently been a major topic of discussion on the European scene. The Green Deal is also fiercely debated in the Czech Republic, with many farmers calling for its withdrawal in the streets in recent days. Viktor Daněk, deputy director of the EUROPEUM Institute, commented on the farmers' protests and their demands for Czech Radio Plus.

Zjistit více

ČRo Plus | Česko by se odstoupením od Zelené dohody zdiskreditovalo

V poslední době je takzvaný Green Deal, tedy strategie k ekologičtějším technologiím a ochraně klimatu, hlavním tématem diskuze na evropské scéně. O Zelené dohodě se vášnivě debatuje i v Česku, po odstoupení od ní v uplynulých dnech v ulicích volala řada zemědělců. Pro ČRo Plus komentoval protesty zemědělců a jejich požadavky zástupce ředitele Institutu EUROPEUM Viktor Daněk.

Zjistit více

BLOG | Tlak na dekarbonizaci v ČR roste. Jak moc je větrná energie výhodná pro Česko?

Uhlí bylo a je po desítky let důležitou součástí české ekonomiky. Jako fosilní palivo je však významným producentem skleníkových plynů, zejména CO2. Jaké výhody by přinesla dekarbonizace a přechod na větrnou energii píší ve svém blogu náš výzkumný pracovník Jonathan Lyons a seniorní výzkumná pracovnice Kateřina Davidová.

Zjistit více

INVITATION | Green Deal and the Energy Crisis in the Czech Information Space

We would like to invite you to a debate on "Green Deal and the energy crisis in the Czech information space". The debate will take place on Tuesday, 17 January from 18:00 to 19:30. The debate will also be available to watch online on the Facebook event page.

Zjistit více

POZVÁNKA | Green Deal a energetická krize v českém informačním prostoru

Zveme Vás na debatu na téma: "Green Deal a energetická krize v českém informačním prostoru". Debata se uskuteční v úterý 17. ledna od 18:00 do 19:30. Debatu bude možné sledovat také online na facebookové události akce.

Zjistit více

ČT24: Under Ursula von der Leyen's leadership, the European Commission has succeeded in meeting more than ninety percent of its priorities

Ursula von der Leyen delivers her last State of the Union speech of her term today. Our researcher Klára Votavová responded to questions from the Czech Television about the speech.

Zjistit více

Dezinfo Czech

Even in the Czech Republic we can find a wide disinformation undergrowth that makes it difficult to know where the truth lies. What are the most common narratives around European issues in this country? What do we need to watch out for? At Europeum, we are launching a new project called DezInfoCzech aimed at uncovering the most common disinformation narratives around European topics.

Zjistit více

Dezinfo Czech

I v České republice nalezneme široké dezinformační podhoubí, kvůli kterému je těžké poznat, kde je pravda. Jaké nejčastější narativy u nás kolem evropských témat vznikají? U čeho je potřeba si dát pozor? V Europeum začínáme nový projekt DezInfoCzech zaměřený na odkrývání nejčastějších dezinformačních narativů spojených s evropskými tématy.

Zjistit víceInstitut pro evropskou politiku EUROPEUM
Staroměstské náměstí 4/1
Praha 1 - Staré Město
110 00

tel.: +420 212 246 552
email: europeum@europeum.org
https://www.europeum.org