ČRo Plus | Czech Republic would embarrass itself by withdrawing from the Green Deal

The Green Deal, a strategy towards greener technologies and climate protection, has recently been a major topic of discussion on the European scene. The Green Deal is also fiercely debated in the Czech Republic, with many farmers calling for its withdrawal in the streets in recent days. Viktor Daněk, deputy director of the EUROPEUM Institute, commented on the farmers' protests and their demands for Czech Radio Plus.

Show more

ČRo Plus | Česko by se odstoupením od Zelené dohody zdiskreditovalo

V poslední době je takzvaný Green Deal, tedy strategie k ekologičtějším technologiím a ochraně klimatu, hlavním tématem diskuze na evropské scéně. O Zelené dohodě se vášnivě debatuje i v Česku, po odstoupení od ní v uplynulých dnech v ulicích volala řada zemědělců. Pro ČRo Plus komentoval protesty zemědělců a jejich požadavky zástupce ředitele Institutu EUROPEUM Viktor Daněk.

Show more

BLOG | Tlak na dekarbonizaci v ČR roste. Jak moc je větrná energie výhodná pro Česko?

Uhlí bylo a je po desítky let důležitou součástí české ekonomiky. Jako fosilní palivo je však významným producentem skleníkových plynů, zejména CO2. Jaké výhody by přinesla dekarbonizace a přechod na větrnou energii píší ve svém blogu náš výzkumný pracovník Jonathan Lyons a seniorní výzkumná pracovnice Kateřina Davidová.

Show more

INVITATION | Green Deal and the Energy Crisis in the Czech Information Space

We would like to invite you to a debate on "Green Deal and the energy crisis in the Czech information space". The debate will take place on Tuesday, 17 January from 18:00 to 19:30. The debate will also be available to watch online on the Facebook event page.

Show more

POZVÁNKA | Green Deal a energetická krize v českém informačním prostoru

Zveme Vás na debatu na téma: "Green Deal a energetická krize v českém informačním prostoru". Debata se uskuteční v úterý 17. ledna od 18:00 do 19:30. Debatu bude možné sledovat také online na facebookové události akce.

Show more

ČT24: Under Ursula von der Leyen's leadership, the European Commission has succeeded in meeting more than ninety percent of its priorities

Ursula von der Leyen delivers her last State of the Union speech of her term today. Our researcher Klára Votavová responded to questions from the Czech Television about the speech.

Show more

Dezinfo Czech

Even in the Czech Republic we can find a wide disinformation undergrowth that makes it difficult to know where the truth lies. What are the most common narratives around European issues in this country? What do we need to watch out for? At Europeum, we are launching a new project called DezInfoCzech aimed at uncovering the most common disinformation narratives around European topics.

Show more

Dezinfo Czech

I v České republice nalezneme široké dezinformační podhoubí, kvůli kterému je těžké poznat, kde je pravda. Jaké nejčastější narativy u nás kolem evropských témat vznikají? U čeho je potřeba si dát pozor? V Europeum začínáme nový projekt DezInfoCzech zaměřený na odkrývání nejčastějších dezinformačních narativů spojených s evropskými tématy.

Show more

Hospodářské noviny: I want the Green Deal, but I'm not paying for it. Resistance to green policies is growing in Europe as people fear high costs

Our Senior Research Fellow Kateřina Davidová commented positively on the controversial Ministry of the Environment's "Fix your grandmother's house" programme in an article in Hospodářské noviny focusing on the perception of green policy in Europe.

Show more

Hospodářské noviny: Green Deal chci, ale platit nebudu. V Evropě sílí odpor proti zelené politice, lidé se bojí vysokých nákladů

Naše seniorní výzkumná pracovnice Kateřina Davidová se v rámci článku Hospodářských novin, který se soustředí na vnímání zelené politiky v Evropě, vyjádřila pozitivně ke spornému programu Ministerstva životního prostředí „Oprav dům po babičce“.

Show moreEUROPEUM Institute for European Policy
Staroměstské náměstí 4/1
Prague 1 - Staré Město
110 00

tel.: +420 212 246 552
email: europeum@europeum.org
https://www.europeum.org