EURACTIV.cz: What is the rule of law? And why it is important to respect it?

Our research fellow Zuzana Stuchlíková in the latest article on server Euractiv.cz answered the question of how to understand the term 'rule of law' and why it is important to respect it.

Zjistit více

EURACTIV.cz: Co je to právní stát? A proč je důležité jej respektovat?

V souvislosti s horkou debatou v rámci EU o právním státu odpovídala naše výzkumná spolupracovnice Zuzana Stuchlíková v článku na serveru Euractiv.cz na otázku, co pod abstraktním pojmem právního státu rozumět a proč je důležité jej mít.

Zjistit více

TA3: Vaccination in the EU will begin shortly after Christmas

Our associate research fellow Zuzana Stuchlíková commented on the start of vaccination against the new type of coronavirus. Vaccination in the EU shall begin shortly after the Christmas holidays. The European Commission president Ursula von der Leyen even declared the period between 27-29 December as “vaccination days.”

Zjistit více

TA3: Očkování v EU začne po Vánocích

Naše výzkumná spolupracovnice Zuzana Stuchlíková okomentovala blížící se zahájení vakcinace proti novému typu koronaviru. Vakcinace by měla být na poli Evropské unie zahájena po vánočních svátcích. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová dokonce vyhlásila dny 27-29. prosince za tzv. “očkovací dny”.

Zjistit více

Visegrad Insight: The State of Central Europe after the December EU Summit

Our research collaborator Zuzana Stuchlíková is a guest of the Visegrad Insight podcast, which discusses the state of Central Europe after the December EU summit and the V4 perspective in connection with the compromise on the rule of law.

Zjistit více

Visegrad Insight: Stav střední Evropy po prosincovém summitu EU

Naše výzkumná spolupracovnice Zuzana Stuchlíková je hostem podcastu Visegrad Insight, kde se rozebírá stav střední Evropy po prosincovém summitu EU a perspektivy V4 v návaznosti na kompromis v oblasti právního státu.

Zjistit více

TA3: Zuzana Stuchlíková on the EU Leaders' Summit in Brussels

Our research collaborator Zuzana Stuchlíková commented on the EU summit in Brussels, where EU leaders met to discuss the future European budget.

Zjistit více

TA3: Zuzana Stuchlíková o summitu lídrů EU v Bruselu

Naše výzkumná spolupracovnice Zuzana Stuchlíková okomentovala summit EU v Bruselu, kde se sešli lídři EU, aby projednali budoucí evropský rozpočet.

Zjistit více

TASR: Different positions of the V4 countries may now have more dramatic consequences

Our research fellow Zuzana Stuchlíková commented on different positions of the V4 states in the matter of linking European funds drawing with respect for the rule of law. Last week, Hungary and Poland vetoed both the EU’s annual and multi-annual budgets, while Czechia and Slovakia supported it alongside with other Member States.

Zjistit více

TASR: Rozdílné postoje V4 mohou mít nyní dramatičtější důsledky

Naše výzkumná pracovnice Zuzana Stuchlíková okomentovala pro Tiskovou agenturu Slovenské republiky odlišné postoje států V4 v otázce provázání čerpání evropských financí s dodržováním principů právního státu. Maďarsko a Polsko minulý týden vetovali plán ročního i víceletého rozpočtu EU, zatímco ČR a Slovensko jej spolu s ostatními členskými zeměmi podpořili.

Zjistit více