SWP: Between change and continuity: European expectations towards Czech and German EU policies after the 2021 elections

For the German Institute for International and Security Affairs, Žiga Faktor, Director of our Brussels office, and Zuzana Stuchlíková, Research Associate at EUROPEUM Institute for European Policy, co-authored an article on the European expectations of the Czech and German governments' European policy.

Show more PDF

SWP: Mezi změnou a kontinuitou: Evropská očekávání vůči české a německé evropské politice po volbách v roce 2021

Pro Německý institut pro mezinárodní a bezpečnostní záležitosti se Žiga Faktor, ředitel naší bruselské kanceláře a Zuzana Stuchlíková, výzkumná spolupracovnice Institutu pro evropskou politiku EUROPEUM, spolupodíleli na tvorbě článku zabývajícím se evropským očekáváním, jaká bude evropská politika české a německé vlády.

Show more PDF

Denník N: What does a warehouse worker from Vrútok or an IT auditor from Žilina think about the EU? The Union invites citizens to discuss the future

Our research associate, Zuzana Stuchlíková, commented for coverage on the citizens' debate in response to criticism that the European Union is out of touch with the people.

Show more

Denník N: Co si o EU myslí skladník z Vrútok nebo IT auditor ze Žiliny? Unie vyzývá občany k diskusi o budoucnosti

Naše výzkumná spolupracovnice, Zuzana Stuchlíková, se vyjádřila v reportáži Denníku N z debaty občanů, která reaguje na kritiku, že Evropská unie není v kontaktu s lidmi.

Show more

EURACTIV: The conference on the future of Europe is not going well so far. Will its "hot phase" help?

Our research associate Zuzana Stuchlíková commented on the course and influence of the Conference on the Future of Europe for Euractiv.cz.

Show more

EURACTIV: Konference o budoucnosti Evropy se zatím příliš nedaří. Pomůže její „horká fáze“?

Naše výzkumná spolupracovnice Zuzana Stuchlíková okomentovala průběh Konference o budoucnosti Evropy a její dosavadní dopad.

Show more

Voxpot: Why are European citizens not interested in the Conference on the Future of Europe – and should they be? 


Our associate research fellow Zuzana Stuchlíková published an article in Voxpot. In her article, she mainly focuses on the recently launched Conference on the Future of Europe and the fact that it does not meet much of a public interest.

Show more

Voxpot: Proč Evropany nezajímá Konference o budoucnosti Evropy – a měla by?Naše výzkumná spolupracovnice Zuzana Stuchlíková publikovala článek na mediálním kanále Voxpot. Přibližuje v něm nedávno zahájenou Konferenci o budoucnosti Evropy a především to, proč iniciativa francouzského prezidenta a unijních institucí naráží na nezájem evropských občanů. 


Show more

EURACTIV: The debate on the future of the EU cannot be expected to attract massive interest in the Czech Republic

Our research associate Zuzana Stuchlíková was a guest on the podcast Europe Up Close (EURACTIV), where she discussed the Conference on the Future of Europe from the Czech perspective.

Show more

EURACTIV: Nelze očekávat, že debata o budoucnosti EU vzbudí v ČR masový zájem

Naše výzkumná spolupracovnice Zuzana Stuchlíková byla hostem podcastu Evropa z blízka (EURACTIV), kde diskutovala na téma Konference o budoucnosti Evropy z pohledu České republiky.

Show more