ČRo Plus: Events around Ukraine and Russia

Events around Ukraine and Russia, and the new 11th sanctions submitted by the European Union. The EU has submitted these sanctions to its member states and our researcher Zuzana Stuchlíková comments on the situation.

Show more

ČRo Plus: Dění kolem Ukrajiny a Ruska

Dění kolem Ukrajiny a Ruska, a nové v pořadí 11. sankce předložené Evropskou unií. EU tyto sankce předložila svým členským státům a tuto situaci komentuje naše výzkumná pracovnice Zuzana Stuchlíková.

Show more

TA3: The results of the summit in Brussels

Our analyst Zuzana Stuchlíková commented on the results of the summit in Brussels for TA3. In the first part of the summit, European leaders addressed not only the issue of support for Ukraine but also topics such as the European response to the American Inflation Reduction Act or the issue of the stability of European banks.

Show more

TA3: Výsledky summitu v Bruselu

Pro TA3 okomentovala výsledky summitu v Bruselu naše analytička Zuzana Stuchlíková. V první části summitu se evropští lídři věnovali nejen otázce podpory Ukrajiny, ale i tématům jako jsou evropská odpověď na americký Inflation Reduction Act či otázka stability evropských bank.

Show more

TA3: The EU as a whole does not act on the issue of arms supplies to Ukraine, it is a decision of the member states

Zuzana Stuchlíková, our research associate, commented for TA3 on Ukrainian President Volodymyr Zelenskyj’s summit at the European Union.

Show more

TA3: V otázce dodávek zbraní na Ukrajinu nejedná EU jako celek, je to rozhodnutí členských států

Naše výzkumná spolupracovnice Zuzana Stuchlíková se vyjádřila pro TA3 k summitu ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského na půdě Evropské unie.

Show more

EURACTIV: Reform of European elections or the whole EU. Czech Presidency opens sensitive topics in Prague

The Czech Republic, in its role as the presiding country, will have to deal with the European Parliament's proposal to launch the so-called Convention - the process of treaty change. Minister Bek announced that he would send a questionnaire to his European colleagues to find out which proposals could be implemented with or without changing the Treaties. Our researcher Zuzana Stuchlíková commented on the questionnaire initiative for Euractiv.

Show more

EURACTIV: Reforma evropských voleb nebo celé EU. České předsednictví otevřelo v Praze citlivá témata

Česko se v roli předsednické země bude muset zabývat europarlamentním návrhem na nastartování tzv. konventu – procesu změny smluv. Ministr Bek avizoval, že svým evropským kolegům zašle dotazník. Chce tak zjistit, které návrhy by šly naplnit ať už s, nebo beze změny Smluv. Dotazníkovou iniciativu okomentovala naše výzkumná pracovnice Zuzana Stuchlíková pro server Euractiv.

Show more

ČRo Plus: Evaluation of Prime Minister Petr Fiala's speech

Our researcher Zuzana Stuchlíková gave an interview for ČRo Plus on the evaluation of the speech of Czech Prime Minister Petr Fiala in the European Parliament. According to her, Prime Minister Fiala fulfilled what was expected of him.

Show more

ČRo Plus: Zhodnocení projevu premiéra Petra Fialy

Naše výzkumná pracovnice Zuzana Stuchlíková poskytla pro ČRo Plus rozhovor týkající se zhodnocení projevu českého premiéra Petra Fialy v Evropském parlamentu. Podle ní premiér Petr Fiala splnil to, co se od něj očekávalo.

Show moreEUROPEUM Institute for European Policy
Staroměstské náměstí 4/1
Prague 1 - Staré Město
110 00

tel.: +420 212 246 552
email: europeum@europeum.org
https://www.europeum.org