Transatlantic Policy Forum (TAPF)

Transatlantic Policy Forum (TAPF) is a closed-door summit for decision-makers and opinion-formers co-organised by EUROPEUM Institute for European Policy and the Center for European Policy Analysis. TAPF has been held in Prague every Autumn since 2018 under the auspices of the Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic.

Zjistit více

Transatlantic Policy Forum (TAPF)

Transatlantic Policy Forum (TAPF) je uzavřený summit pro veřejné činitele a tvůrce veřejného mínění organizován Institutem pro evropskou politiku EUROPEUM a americký think-tank Center for European Policy Analysis (CEPA). TAPF se od roku 2018 koná v Praze každý podzim pod záštitou Ministerstva zahraničních věcí České republiky.

Zjistit více

REPORT: Strategic security questions for Europe

The Report from a closed informal meeting with Tomáš Petříček, Minister of Foreign Affairs of the Czech Republic, held in Brussels on Monday, 13 May, is now available.

Zjistit více PDF

REPORT: Strategic security questions for Europe

Report z uzavřeného setkání s ministrem zahraničních věcí Tomášem Petříčkem, které proběhlo 13. května v Bruselu, je nyní k dispozici.

Zjistit více PDF

ČRo Plus: The new Minister of Foreign Affairs Tomáš Petříček

Our director Vladimír Bartovic commented the appointment of the new Czech Minister of Foreign Affairs Tomáš Petříček.

Zjistit více

ČRo Plus: Nový ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček

Náš ředitel Vladimír Bartovic byl hostem Českého rozhlasu, kde komentoval jmenování nového ministra zahraničních věcí Tomáše Petříčka.

Zjistit více