Report | Regional Cooperation in Central Europe in the Aftermath of Russia’s War: Changes and Prospects

On April 18th, EUROPEUM’s Brussels Office in partnership with PISM Brussels Office under the Think Visegrad platform hosted a discussion titled “Regional Cooperation in Central Europe in the Aftermath of Russia’s War: Changes and Prospects”. This event was attended by 15 experts from think tanks and representatives of EU institutions.

Zjistit více

Report | Regional Cooperation in Central Europe in the Aftermath of Russia’s War: Changes and Prospects

Dne 18. dubna 2024 uspořádala bruselská kancelář Institutu EUROPEUM ve spolupráci s bruselskou kanceláří Polského institutu mezinárodních vztahů (PISM) v rámci platformy Think Visegrad diskusi s názvem "Regionální spolupráce ve střední Evropě po válce s Ruskem: změny a vyhlídky". Této akce se zúčastnilo 15 odborníků z think tanků a zástupců institucí EU.

Zjistit více

Think Visegrad Fellowship offer: Call for proposals 2024

The Think Visegrad platform, which brings together think tanks from the Visegrad countries, including the EUROPEUM Institute for European Policy, is offering eight visiting fellowships to non-Visegrad expert fellows for the period Summer/Autumn/Winter of 2024. The duration of fellowships varies from 6 to 8 weeks (based on agreement with the hosting institute).

Zjistit více

Think Visegrad Fellowship offer: Call for proposals 2024

The Think Visegrad platform, which brings together think tanks from the Visegrad countries, including the EUROPEUM Institute for European Policy, is offering eight visiting fellowships to non-Visegrad expert fellows for the period Summer/Autumn/Winter of 2024. The duration of fellowships varies from 6 to 8 weeks (based on agreement with the hosting institute).

Zjistit více

Think Visegrad conference - EU Enlargement Forum

On 10 and 11 April 2024, Prague will host a two-day conference entitled "20 Years of Reuniting Europe's East and West", organised by EUROPEUM Institute for European Policy in cooperation with the Ministry of Foreign Affairs as part of the Think Visegrad platform and the project (Re)uniting the East and West: Reflections on the 2004 EU enlargement (REWEU) supported by the International Visegrad Fund and the European Commission. The programme will also include the second edition of the EU Enlargement Forum.

Zjistit více

Think Visegrad conference - EU Enlargement Forum

Ve dnech 10. a 11. dubna 2024 se v Praze uskuteční dvoudenní konference s názvem "20 Years of Reuniting Europe's East and West", kterou pořádá Institut pro evropskou politiku EUROPEUM ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí v rámci platformy Think Visegrad a projektu (Re)uniting the East and West: Reflections on the 2004 EU enlargement (REWEU) podpořených Mezinárodním visegrádským fondem a Evropskou komisí. Součástí programu bude i druhý ročník EU Enlargement Forum.

Zjistit více

TN.cz | Visegrad Group could unite over migration issue

The prime ministers of the Czech Republic, Slovakia, Poland and Hungary met in Prague to discuss the war in Ukraine and the future direction of the Visegrad Group. According to Viktor Daňek, deputy director of the EUROPEUM Institute, migration will be another possible common topic and Donald Tusk will become one of the most important politicians in Europe in the next years.

Zjistit více

Newsletter 2023

Zde můžete najít všechny naše odeslané newslettery.

Zjistit více PDF

Policy Paper | Overcoming barriers to unlock potential for a Just Transition in Czechia

The energy transition focuses on the swift and full decarbonization of our economies by moving away from fossil fuels such as coal, natural gas and oil towards carbon-free and preferably renewable energy sources such as wind, solar, geothermal, bioenergy and hydropower. The global community agreed to limiting the global average temperature to 1.5C to prevent worsening of potentially irreversible effects of climate change. Writes Jonathan Lyons.

Zjistit více

Policy Paper | Překonání překážek pro uvolnění potenciálu spravedlivého přechodu v Česku

Energetický přechod se zaměřuje na rychlou a úplnou dekarbonizaci našich ekonomik odklonem od fosilních paliv, jako je uhlí, zemní plyn a ropa, směrem k bezuhlíkovým a pokud možno obnovitelným zdrojům energie, jako je větrná, solární, geotermální, bioenergie a vodní energie. Světové společenství se dohodlo na omezení průměrné globální teploty na 1,5C, aby se zabránilo zhoršení potenciálně nevratných dopadů změny klimatu. Píše Jonathan Lyons.

Zjistit víceInstitut pro evropskou politiku EUROPEUM
Staroměstské náměstí 4/1
Praha 1 - Staré Město
110 00

tel.: +420 212 246 552
email: europeum@europeum.org
https://www.europeum.org