Think Visegrad Fellowship offer: Call for proposals 2020

The Think Visegrad platform, which brings together think tanks from the Visegrad countries, including the EUROPEUM Institute for European Policy, is offering 8 visiting fellowships to non-Visegrad expert fellows for the period Autumn/Winter of 2020. The duration of fellowships varies from 6 to 8 weeks (based on agreement with the hosting institute).

Zjistit více PDF

Nabídka krátkodobé výzkumné spolupráce v rámci platformy Think Visegrad

Platforma Think Visegrad sdružující think tanky zemí Visegrádu včetně Institutu pro evropskou politiku EUROPEUM vyhlašuje výběrové řízení na osm pozic hostujících odborných spolupracovníků ze států mimo V4 s předpokládaným nástupem podzim/zima 2020. Předpokládané délka spolupráce je až 8 týdnů.

Zjistit více PDF

Sustainable finance: the road to greater energy security in the Visegrad region

Linda Zeilina wrote a policy paper as a part of the Think Visegrad platform on the topic of sustainable finance and energy security of the Visegrád group countries.

Zjistit více PDF

Udržitelné finance: cesta k větší energetické bezpečnosti ve visegrádském regionu

Linda Zeilina napsala v rámci platformy Think Visegrad policy paper na téma udržitelných financí a energetické bezpečnosti zemí Visegrádské skupiny.

Zjistit více PDF

INVITATION: Eastern Partnership at the Turn of a New Decade: Continuing with Uncertainty or Ideal Conditions?

EUROPEUM Institute for European Policy invites you to the debate on Eastern Partnership. The event is organized by the Think Visegrad platform, which brings together 8 think-tanks from Central Europe. It will take place on Monday, June 22nd 2020, at 17:30. The event will take place online (via Zoom) and will be broadcasted on Facebook.

Zjistit více PDF

POZVÁNKA: Východní partnerství na přelomu nového desetiletí: pokračování s nejistotou nebo ideálními podmínkami?

Institut pro evropskou politiku EUROPEUM Vás srdečně zve na debatu organizovanou pod hlavičkou The Think Visegrad Platform týkající se otázky Východního partnerství na počátku nové dekády. Debata proběhne online skrze platformu Zoom a bude vysílána na naší facebookové stránce. Debata se uskuteční v pondělí 22. června od 17:30 hodin.

Zjistit více PDF

REPORT: A hard reset for EU-Africa relations? Visegrad perspectives for a post-pandemic era

An online panel discussion on EU-Africa relations from the perspective of the Visegrad countries in the context of the coronavirus pandemic took place on Tuesday 26th May 2020. The event was organized by the Think Visegrad platform consisting of think tanks from Central Europe. The debate was broadcasted live on the Facebook page of the Institute for European Policy EUROPEUM.

Zjistit více PDF

REPORT: Tvrdý restart pro vztahy EU a Afriky. Perspektiva států Visegradu na dobu post-pandemickou

V úterý 26. května 2020 se uskutečnila online panelová diskuse na téma vztahů Evropské unie a Afriky z perspektivy států Visegrádu v rámci koronavirové pandemie. Akci uspořádala platforma Think Visegrád sdružující think tanky ze střední Evropy. Debata byla vysílána živě na facebookové stránce Institutu pro evropskou politiku EUROPEUM.

Zjistit více PDF

INVITATION: A hard reset for EU-Africa relations? Visegrad perspectives for a post-pandemic era

EUROPEUM Institute for European Policy invites you to the debate on EU-Africa relations. The event is organized by the Think Visegrad platform, which brings together 8 think-tanks from Central Europe. It will take place on Tuesday, May 26th 2020, at 17:00. The event will take place online (via Zoom) and will be broadcasted on Facebook.

Zjistit více PDF

REPORT: EU enlargement during the coronavirus crisis

The panel discussion titled “EU enlargement during the Coronavirus crisis” was organised by the Think Visegrad in Brussels platform and took place on Thursday, April 23rd 2020. Due to the special circumstances related to the Coronavirus pandemic, the debate was held on the online platform Zoom and broadcasted on the Facebook page of EUROPEUM Institute for European Policy. The panellists focused on the implications of the COVID-19 health crisis on the EU enlargement policy in Western Balkans.

Zjistit více PDF