Work in Progress: The Migration Pact between French and Czech presidencies

Egmont Royal Institute for International Relations, EUROPEUM Institute for European Policy and Think Visegrad platform cordially invite you to an expert roundtable discussion titled: Work in Progress: The Migration Pact between French and Czech presidencies.The discussion will take place on Tuesday 12th July from 17:00 to 19:00 at the Orange Room of the Egmont Palace, Place du Petit Sablon, 8, 1000 Brussels

Show more PDF

Work in Progress: Migrační pakt mezi francouzským a českým předsednictvím

Královský institut pro mezinárodní vztahy Egmont, Institut pro evropskou politiku EUROPEUM a platforma Think Visegrad vás srdečně zvou na odborný kulatý stůl s názvem: Work in Progress: Migrační pakt mezi francouzským a českým předsednictvím. Diskuse se uskuteční v úterý 12. července od 17:00 do 19:00 v Oranžovém sále paláce Egmont, Place du Petit Sablon, 8, 1000 Brusel.

Show more PDF

Policy Brief: The future of natural gas in the EU

A Policy Brief on the future of natural gas in the European Union was produced during a study visit to the Brussels office of Think Visegrad. The author of the brief, Agata Łoskot-Strachota, focuses on the current market crisis, which has raised questions about the role of gas in the decarbonisation process, as well as the cost and security of supply, and highlights the need for a common gas strategy that is in line with the objectives of the Green Deal, but also responds to short-term challenges.

Show more PDF

Policy Brief: The future of natural gas in the EU

V rámci studijního pobytu v bruselské kanceláři platformy Think Visegrad vznikl Policy Brief zabývající se budoucností zemního plynu v Evropské unii. Autorka článku, Agata Łoskot-Strachota, se v textu zaměřuje na současnou krizi na trhu, která vyvolala otázky o úloze plynu v procesu dekarbonizace, jakož i o nákladech a bezpečnosti jeho dodáve, a zdůrazňuje potřebu společné strategie v oblasti plynu, která by byla v souladu s cíli Zelené dohody, ale zároveň reagovala na krátkodobé výzvy.

Show more PDF

Policy Paper: EU’s Transparency and Targeting of Political Advertising: Good Intentions but Clarifications and Amendments still Needed

A Policy Paper on transparency and targeting of political advertising in the EU was produced during a study visit to the Brussels office of Think Visegrad. The author of the paper, Karolína Klingová, focuses on the development of information technologies, including social media platforms with the possibility of micro-targeted campaigns, which have rapidly changed the concept of political communication and electoral campaigning.

Show more PDF

Policy Paper: EU’s Transparency and Targeting of Political Advertising: Good Intentions but Clarifications and Amendments still Needed

V rámci studijního pobytu v bruselské kanceláři platformy Think Visegrad vznikl Policy Paper zabývající se transparentností a cílením politické reklamy v EU. Autorka článku, Karolína Klingová, se v textu zaměřuje na rozvoj informačních technologií, včetně platforem sociálních médií s možností mikrocílených kampaní, které rychle změnily pojetí politické komunikace a volební kampaně.

Show more PDF

Think Visegrad Fellowship offer: Call for proposals 2022

The Think Visegrad platform, which brings together think tanks from the Visegrad countries, including the EUROPEUM Institute for European Policy, is offering 8 visiting fellowships to non-Visegrad expert fellows for the period Autumn/Winter of 2022. The duration of fellowships varies from 6 to 8 weeks (based on agreement with the hosting institute).

Show more PDF

Think Visegrad Fellowship offer: Call for proposals 2022

The Think Visegrad platform, which brings together think tanks from the Visegrad countries, including the EUROPEUM Institute for European Policy, is offering 8 visiting fellowships to non-Visegrad expert fellows for the period Autumn/Winter of 2022. The duration of fellowships varies from 6 to 8 weeks (based on agreement with the hosting institute).

Show more PDF

Policy Brief: Reducing poverty in the Visegrad countries

As part of a study visit to the Brussels office of the Think Visegrad platform, a publication by Tamáš Boros was created, which focuses on the issue of poverty in the Visegrad countries. The document outlines the current situation in the region, as despite robust economic growth in the V4 countries, unemployment is still much higher than in Western Europe.

Show more PDF

Policy Brief: Snižování chudoby v zemích Visegrádu

V rámci studijního pobytu v bruselské kanceláři platformy Think Visegrad vznikla publikace Tamáše Borose, která se zaměřuje na problematiku chudoby v zemích Visegrádu. Dokument přibližuje současnou situaci v tomto regionu, jelikož i přes robustní ekonomický růst v zemích V4 je stále nezaměstnanost mnohem vyšší, než v zemích západní Evropy.

Show more PDF