Seznamzpravy.cz: Comment: Ukraine in the EU? The biggest risk is empty promises

Our Research Fellow Jana Juzova commented on Ukraine's EU integration. Ukraine's economic level and lack of progress in democratic reforms, among other factors, complicate the EU's enlargement to include Ukraine. Accession would affect the flow of money redistributed from European funds, and Ukraine's membership would also have an impact on the EU Council's voting deliberations and the number of MEP seats.

Zjistit více

Seznamzpravy.cz: Komentář: Ukrajina v EU? Největším rizikem jsou prázdné sliby

Naše výzkumná pracovnice Jana Juzová poskytla komentář ohledně začlenění Ukrajiny do EU. Rozšíření Evropské unie o Ukrajinu komplikuje mimo jiné její ekonomická úroveň a nedostatek pokroku v demokratických reformách. Vstup bude mít vliv na toky peněz přerozdělovaných z evropských fondů a také by se členství Ukrajiny projevilo na jednáních Rady EU při hlasování a také v počtu europoslaneckých křesel.

Zjistit více

Seznamzpravy.cz: A blow to the Czech car industry? MEPs approve end to internal combustion engines

In connection with the approval of the proposal to ban the sale of cars with internal combustion engines after 2035, Michal Hruby's commentary for the Seznam Zprávy news website is an optimistic view of the future that awaits us with electric cars.

Zjistit více

Seznamzpravy.cz: Rána českému autoprůmyslu? Europoslanci schválili konec spalovacích motorů

V souvislosti se schválením návrhu zákazu prodeje automobilů se spalovacími motory po roce 2035 je komentář Michala Hrubého pro zpravodajský web Seznam Zprávy optimistickým pohledem na budoucnost, která nás s elektromobily čeká.

Zjistit více

Seznam Zprávy: Czechs are happy to be in the EU, but for the young Czechs Chexit is unthinkable

Our research fellow Vít Havelka commented for Seznam Zprávy. In the article, Vít Havelka mentions the future Czech EU Presidency and the possibility of Ukraine becoming a member of the European Union. The article also includes the results of a survey conducted by the platform Výzkumník Seznam.

Zjistit více

Seznam Zprávy: Češi jsou rádi v EU, pro mladé je czexit nemyslitelný

Náš výzkumný pracovník Vít Havelka poskytl komentář pro Seznam Zprávy. Vít Havelka se v článku zmiňuje o budoucím předsednictví ČR v Radě EU a o možnosti Ukrajiny stát se členským státem Evropské unie. V článku také najdete výsledky průzkumu provedeného platformou Výzkumník Seznam.

Zjistit více

Seznam Zprávy: The end of the myth of the "bad" EU. It rarely happens that the Czech Republic is outvoted

Our research fellow Vít Havelka commented for Seznam Zprávy on the results of a study on voting in the Council of the EU, which focused on cooperation in voting by individual member states within various groupings such as the Visegrad Four, Benelux and others.

Zjistit více

Seznam Zprávy: Konec mýtu o „zlé“ EU. Málokdy se stane, že je Česko přehlasováno

Náš výzkumný pracovník Vít Havelka pro Seznam Zprávy okomentoval výsledky studie o hlasování v Radě EU, která se zaměřovala na spolupráci při hlasování jednotlivých členských států v rámci různých uskupení, jako je například Visegrádská čtyřka, Benelux a další.

Zjistit více

Seznam Zprávy: Next prime minister and his unique chance. How to make use of Europe?

Our researcher Vít Havelka participated in a debate focused on the future presidency of the Czech Republic in the Council of European Union. The debate answered the questions: what are and what should be its priorities? How does he want to fulfil them? And is it ready to do so?

Zjistit více

Seznam Zprávy: Příští premiér a jeho jedinečná šance. Jak využít Evropu?

Náš výzkumný pracovník Vít Havelka se zúčastnil debaty o předsednictví České republiky v Radě Evropské unie. V debatě zazněly odpovědi na otázky: Jaké jsou a jaké by měly být jeho priority? Jak je chce naplnit? A je na to připravené?

Zjistit více