Checkpoint: A Danish recipe for coping with a pandemic: people trust the government, it trusts them

European vaccination champion. This is what Denmark is talking about and how it is coping with the current coronavirus crisis. What makes the Danes so successful? What does their government communication look like and why do Danish citizens trust their government? These questions are answered in the Checkpoint podcast by Christian Kvorning Lassen, Deputy Director of the EUROPEUM Institute for European Policy.

Show more

Checkpoint: Dánský recept na zvládání pandemie: lidé věří vládě, ona věří jim

Evropský vakcinační šampion. Tak se mluví o Dánsku a o tom, jak zvládá aktuální koronavirovou krizi. Čím to je, že jsou Dánové tak úspěšní? Jak vypadá jejich vládní komunikace a proč dánští občané své vládě důvěřují? Na tyto otázky odpovídá v podcastu Checkpoint Christian Kvorning Lassen, zástupce ředitele Institutu pro evropskou politiku EUROPEUM.

Show more

Seznam Zprávy: The EU has reveiled a plan for a new asylum system

Our analyst Vít Havelka commented on the proposal of a new asylum and migration system on the news portal Seznamzpravy.cz. In his statement, he commented on the possibilities that arise from the new solution for the Czech Republic.

Show more

Seznam Zprávy: EU odhalila plán na nový azylový systém

Náš analytik Vít Havelka se vyjádřil k návrhu nového azylového a migračního systému na zpravodajském portálu Seznamzpravy.cz. Ve svém vyjádření okomentoval možnosti, které vyplývají z nového řešení pro Českou republiku.

Show more

Seznam Zprávy: French fries, photos like from a school trip and scolding Macron. Behind the scenes of the summit

Vít Havelka commented on the European summit for the Checkpoint series, a podcast from Seznam Zprávy.

Show more

Seznam Zprávy: Hranolky, fotky jako ze školního výletu a peskující Macron. V zákulisí summitu

Vít Havelka komentoval pro pořad Checkpoint, podcast Seznam Zpráv, evropský summit.

Show more

Seznam Zprávy: European Commission introduced new recovery plan

Our Vít Havelka for Seznam Zprávy on the European Commission's introduction of the new financial framework, which should help with the economical recovery after the pandemic.

Show more

Seznam Zprávy: Další kapitola rozpočtové odysey. Evropská komise představila nový návrh

Náš Vít Havelka komentuje pro Seznam Zprávy návrh nového víceletého finančního rámce, který počítá i se záchranným balíčkem pro země zasažené korona virovou krizí.

Show more

Demagog.cz: European debate on Seznam Zprávy

Demagog.cz did fact-checking of the debate with European Parliament candidates which was organised by EUROPEUM Institute for European Policy and Seznam Zprávy news site.

Show more

Demagog.cz: Evropská debata na Seznam Zprávy

Server Demagog.cz provedl fact-checking debaty s kandidáty do Evropského parlamentu, kterou pořádal Institut pro evropskou politiku EUROPEUM spolu se serverem Seznam Zprávy.

Show more