RTVS | Summit of V4 Prime Ministers in Prague

Czech Prime Minister Petr Fiala and Polish Prime Minister Donald Tusk met separately ahead of the Visegrad Group summit in Prague, where the main points of discussion were the war in Ukraine and energy security. Vít Havelka, an analyst at EUROPEUM Institute, commented on the position of the Hungarian or Slovak Prime Minister and the overall direction of the Visegrad Group for Slovakian television RTVS.

Zjistit více

RTVS | Summit premiérů V4 v Praze

Před summitem Visegrádské skupiny v Praze, kde byly hlavními body jednání například válka na Ukrajině nebo energetická bezpečnost, se separátně setkali český premiér Petr Fiala a jeho polský protějšek Donald Tusk. K postoji maďarského či slovenského premiéra a celkovému směřování Visegrádské čtyřky se vyjádřil analytik Institutu EUROPEUM Vít Havelka.

Zjistit více

Seznam Zprávy | "It's cynical." Why ANO party turned the tables in the migration pact debate

In light of the debates on the migration pact, which represents the next step in solving the migration issue, the Czech political scene is once again focusing on this topic. However, Prime Minister Petr Fiala and the head of the opposition ANO party Andrej Babiš criticize the agreement, despite their previous positions. Viktor Daněk, deputy director of the EUROPEUM Institute, spoke in the 5:59 podcast about the change in their opinions, the possible reasons that led to it, as well as the content of the pact itself.

Zjistit více

Seznam Zprávy | „Je to cynismus.“ Proč ANO otočilo v debatě o migračním paktu

Ve světle debat o migračního paktu, který představuje další krok v řešení migrační problematiky, se česká politická scéna opět zaměřuje na toto téma. Premiér Petr Fiala i šéf opozičního hnutí ANO Andrej Babiš však dohodu kritizují, navzdory svým předešlým postojům. O proměně jejich názorů, možných důvodech, které k tomu vedly, ale i o obsahu samotného paktu mluvil v podcastu 5:59 zástupce ředitele Institutu EUROPEUM Viktor Daněk.

Zjistit více

ČRo Plus | Viktor Daněk: Pro-European Czech government and EU reform

Czech governments have always been strong supporters of EU enlargement, and the same is true of the current one. The cabinet of Petr Fiala of the ODS might even like to be seen as the one that has done the most of Czech governments for the accession of new members to the shared club so far.

Zjistit více

ČRo Plus | Viktor Daněk: Proevropská česká vláda a reforma EU

České vlády se vždy pasovaly do role výrazných příznivců rozšíření Evropské unie a nejinak je tomu i u té současné. Kabinet Petra Fialy z ODS by dokonce možná byl rád považovaný za ten, který pro přistoupení nových členů do společného klubu zatím z českých vlád udělal nejvíc.

Zjistit více

TN.cz | The European Union approves the Migration Pact. Czech Republic abstained

EU Member States reached agreement on a migration pact to improve migration control and speed up the return of failed asylum seekers. The Czech Republic abstained in the vote and Prime Minister Petr Fiala has expressed concern about the proposed changes, which he says increase the administrative burden on states. Senior researcher Vít Havelka spoke to TN.cz about the issue.

Zjistit více

TN.cz | Evropská unie schválila dohodu o migračním paktu. Česko se hlasování zdrželo

Členské státy EU dosáhly dohody ohledně migračního paktu, který má zlepšit kontrolu migrace a urychlit návrat neúspěšných žadatelů o azyl. Česká republika se zdržela hlasování a premiér Petr Fiala vyjadřuje obavy z navrhovaných změn, které podle něj zvyšují administrativní zátěž států. Pro TN.cz o tomto tématu mluvil vedoucí výzkumný pracovník Vít Havelka.

Zjistit více

ČT24 | Twenty Years of the Czech Republic in the European Union

According to Prime Minister Petr Fiala, the benefits of EU membership can be seen in many areas of life. The Prime Minister said this at a conference marking the 20th anniversary of the Czech Republic's accession to the EU. Our executive director Martin Vokálek evaluated two decades of Czech membership in the EU in an interview for ČT24.

Zjistit více

CNN Prima News | Fiala in Israel: A symbol or a real benefit?

Czech prime minister Petr Fiala has visited Israel one day before the European Council summit. Our executive director Martin Vokálek spoke about what this visit means for the Czech republic but also for the European Union in an interview with CNN Prima News.

Zjistit víceInstitut pro evropskou politiku EUROPEUM
Staroměstské náměstí 4/1
Praha 1 - Staré Město
110 00

tel.: +420 212 246 552
email: europeum@europeum.org
https://www.europeum.org