ČT24 | Is there growing interest among young people in European politics?

According to the Eurobarometer survey, 91% of young people aged 15-24 believe that participation in European elections is important. How does this attitude translate into practice? Does this mean that there will be an increase in voter turnout among young people? What advantages and opportunities does the European Union offer to younger citizens? Can Brussels effectively explain the benefits of EU membership to young people? These are the questions addressed by Klára Votavová, a research fellow at EUROPEUM Institute, for the Horizont programme on Czech TV.

Zjistit více

ČT24 | Roste zájem mladých lidí o evropskou politiku?

Podle průzkumu Eurobarometru se 91 % mladých ve věku 15-24 let domnívá, že účast v eurovolbách je důležitá. Jak se tento postoj projevuje v praxi? Znamená to, že se zvýší volební účast u mladých lidí? Jaké výhody a příležitosti nabízí Evropská unie mladším občanům? Je Brusel schopen vysvětlit mladým lidem výhody členství v EU? Na tyto otázky odpovídala Klára Votavová, výzkumná pracovnice Institutu EUROPEUM, v pořadu Horizont na ČT24.

Zjistit více

ČT24 | The fight over who will be the face of the European Union

In an interview for ČT24, Viktor Daněk explains the rivalry and complicated relationship between Charles Michel and Ursula von der Leyen.

Zjistit více

ČT24 | Souboj o to, kdo bude tváří Evropské unie

Viktor Daněk v rozhovoru pro ČT24 vysvětluje rivalitu a složitý vztah mezi Charlesem Michelem a Ursula von der Leyen.

Zjistit více

ČT24 | Veto power in the European Union: a brake or a guarantee of compromise?

The veto in the European Union gives power to Member States and guarantees the principle of compromise solutions. But what can it mean for the future vision of an enlarged Union? Žiga Faktor, deputy director and head of our Brussels office, discussed this topic in an interview for Horizont 24 on ČT24.

Zjistit více

ČT24 | Právo veta v Evropské unii. Brzda nebo garant kompromisu?

Právo veta v Evropské unii dává členským státům moc a garantuje princip kompromisních řešení. Co ale může znamenat pro budoucí vizi rozšířené Unie? Žiga Faktor, zástupce ředitele a vedoucí naší bruselské kanceláře, toto téma rozebral na ČT24 v rozhovoru pro Horizont 24.

Zjistit více

ČT24: EU - Mandatory liability insurance for electric bicycles?

Vladimir Bartovic commented the European Commission's proposal on a mandatory liability insurance for electric bikes and similar small electric vehicles.

Zjistit více

ČT24: EU - Povinné ručení na elektromotory?

Vladimír Bartovic komentoval návrh Evropské komise na směrnici, která by zavedla povinnost povinného ručení pro elektrokola.

Zjistit více

ČT24: Turecká policie zatýkala poslance

Michal Vít se dne 4. listopadu stal hostem Zpráv ve 23 na ČT24, kde komentoval mezinárodní kritiku tureckého režimu a přístupové vyjednávání o vstupu Turecka do EU.

Zjistit více

Horizont ČT24: Slovak EU presidency and EC criticism of Polish consitutional court

Vladimír Bartovic was a guest of Horizont ČT24 where he spoke about the upcoming Slovak EU presidency and the European Commission's criticism of Polish judicial reforms.

Zjistit víceInstitut pro evropskou politiku EUROPEUM
Staroměstské náměstí 4/1
Praha 1 - Staré Město
110 00

tel.: +420 212 246 552
email: europeum@europeum.org
https://www.europeum.org