INVITATION: State of the European Union speech 2021 - how does young generation evaluate the direction od the EU?

We kindly invite you to another debate within the Café Evropa series, this time on the topic: "State of the European Union speech 2021 - how does young generation evaluate the direction od the EU?"

Zjistit více

POZVÁNKA: Projev o stavu Evropské unie 2021 – jak hodnotí směřování Unie mladá generace?

Projev o stavu Evropské unie je každoroční vystoupení předsedkyně Evropské komise na plénu Evropského parlamentu a debata s poslanci, které mapuje vývoj v EU a ukazuje její další směřování. Na vystoupení Ursuly von der Leyen budou v naší debatě reagovat zástupci mladší generace, kteří již většinu svých životů prožili jako občané EU.

Zjistit více

INVITATION: Café Evropa Online: Consequences of environmental burdens - how to remove traces of chemical and heavy industry?

We invite you to another debate within the Café Evropa series, this time on the topic: "Consequences of environmental burdens - how to remove traces of chemical and heavy industry?" The debate is organized by the European Commission in the Czech Republic, EUROPEUM Institute for European Policy and Europe Direct Pardubice. The media partner of the debate is Deník.cz. The debate will take place online on Tuesday 31.8. from 5:30 p.m. We look forward to your participation!

Zjistit více

POZVÁNKA: Café Evropa Online: Následky ekologických zátěží – jak odstranit stopy po chemickém a těžkém průmyslu?

Zveme Vás na další debatu v rámci série Café Evropa, tentokrát na téma: "Následky ekologických zátěží – jak odstranit stopy po chemickém a těžkém průmyslu?" Debatu organizuje Evropská komise v ČR, EUROPEUM Institute for European Policy a Europe Direct Pardubice. Mediálním partnerem debaty je Deník.cz. Debata se uskuteční online v úterý 31.8. od 17:30 hodin. Budeme se těšit na Vaši účast!

Zjistit více

INVITATION: Café Evropa Online: COVID-19 Passports - how will we travel in the summer?

We kindly invite you to another debate within the Café Evropa series, this time on the topic: "Covid Certificates - how will we travel in the summer?" The debate is organized by the European Commission in the Czech Republic and the EUROPEUM Institute for European Policy in cooperation with Eurocentrum Prague. The media partner of the debate is Deník.cz. The debate will take place online on Tuesday 22 June from 5.30 pm. We look forward to your participation!

Zjistit více

POZVÁNKA: Café Evropa Online: Covidpasy – jak budeme cestovat v létě?

Zveme Vás na další debatu v rámci série Café Evropa, tentokrát na téma: "Covidpasy – jak budeme cestovat v létě?" Debatu organizuje Evropská komise v ČR a EUROPEUM Institute for European Policy ve spolupráci s Eurocentrum Praha. Mediálním partnerem debaty je Deník.cz. Debata se uskuteční online v úterý 22. 6. od 17:30 hodin. Budeme se těšit na Vaši účast!

Zjistit více

INVITATION: Café Evropa Online: The future of railway transport - when will we run high-speed trains in the Czech Republic?

We invite you to another debate within the Café Evropa series, this time on the topic: "The future of railway transport - when will we run high-speed trains in the Czech Republic?" The debate is organized by the European Commission in the Czech Republic and the EUROPEUM Institute for European Policy in cooperation with Eurocentrum Prague. The media partner of the debate is Deník.cz.

Zjistit více

POZVÁNKA: Café Evropa Online: Budoucnost železniční dopravy – kdy budeme jezdit rychlovlaky v Česku?

Zveme Vás na další debatu v rámci série Café Evropa, tentokrát na téma: "Budoucnost železniční dopravy – kdy budeme jezdit rychlovlaky v Česku?" Debatu organizuje Evropská komise v ČR a EUROPEUM Institute for European Policy ve spolupráci s Eurocentrum Praha. Mediálním partnerem debaty je Deník.cz. Debata se uskuteční online v úterý 15. 6. od 17:30 hodin.

Zjistit více

INVITATION: Café Evropa Online: National Recovery Plan – a pillar of economic restart?

The Institute for European Policy EUROPEUM would like to invite you to another debate from the Café Evropa online series, this time on the topic of an economic restart. The debate is organized by the European Commission in the Czech Republic, the Office of the European Parliament, and the EUROPEUM Institute for European Policy. The media partner of the debate is Deník.cz. The debate will take place on Monday 24 May from 5.30 pm on Facebook Café Evropa.

Zjistit více

Pozvánka: Café Evropa online: Národní plán obnovy – pilíř restartu ekonomiky?

Institut pro evropskou politiku EUROPEUM Vás srdečně zve na další debatu ze série Café Evropa online, tentokrát na téma ekonomického restartu. Debatu organizuje Evropská komise v ČR, Kancelář Evropského parlamentu a EUROPEUM Institute for European Policy. Mediálním partnerem debaty je Deník.cz. Debata se uskuteční v pondělí 24. května od 17:30 na Facebooku Café Evropy.

Zjistit více