INVITATION: Café Evropa online: The rule of law in the EU - How to find common ground on the functioning of democracy, the rule of law and freedom of the media?

We would like to invite you to another in a series of debates of Café Evropa, this time on the topic of the rule of law in the EU. The debate is organized by the Representation of the European Commission in the Czech Republic and the Institute for European Policy EUROPEUM in cooperation with Eurocentrum Prague. The media partner of the debate is Deník.cz. The debate will take place online on March 11 on our Facebook.

Show more

POZVÁNKA: Café Evropa online: Vláda práva v EU – jak najít společnou řeč v otázkách fungování demokracie, právního státu a svobody médií?

Rádi bychom Vás pozvali na další ze série debat Café Evropa, tentokrát na téma Vláda práva v EU. Debatu organizuje Zastoupení Evropské komise v ČR a Institut pro evropskou politiku EUROPEUM ve spolupráci s Eurocentrum Praha. Mediálním partnerem debaty je Deník.cz. Debata proběhne online 11. března na našem Facebooku.

Show more

INVITATION: Café Evropa Online: Women in the 21st Century - Why do inequalities persist despite the "century of opportunities"?

We invite you to another debate within the Café Evropa format on Women in the 21st century - why do inequalities persist despite the "century of opportunities"? The debate is organized by the European Commission Representation in the Czech Republic and the EUROPEUM Institute for European Policy in cooperation with Eurocentrum Prague. The media partner of the debate is Deník.cz. The debate will take place online on March 8 on our Facebook.

Show more

POZVÁNKA: Café Evropa Online: Ženy v 21. století – proč navzdory „století příležitostí“ přetrvávají nerovnosti?

Zveme Vás na další debatu v rámci formátu Café Ženy v 21. století – proč navzdory „století příležitostí“ přetrvávají nerovnosti? Debatu organizuje Zastoupení Evropské komise v ČR a Institut pro evropskou politiku EUROPEUM ve spolupráci s Eurocentrum Praha. Mediálním partnerem debaty je Deník.cz. Debata proběhne online 8. března na našem Facebooku.

Show more

INVITATION: Café Evropa Online: EU-China relations – what will the new investment agreement bring?

We invite you to another debate in the Café Evropa format on EU-China relations - what will the new investment agreement bring? The debate is organized by the European Commission in the Czech Republic and the EUROPEUM Institute for European Policy in cooperation with Eurocentrum Prague. The media partner of the debate is Deník.cz. The debate will take place online on February 24 on our Facebook.

Show more

POZVÁNKA: Café Evropa Online: Vztahy EU a Číny – co přinese nová investiční dohoda?

Zveme Vás na další debatu v rámci formátu Café Evropa na téma Vztahy EU a Číny - co přinese nová investiční dohoda? Debatu organizuje Evropská komise v ČR a EUROPEUM Institute for European Policy ve spolupráci s Eurocentrum Praha. Mediálním partnerem debaty je Deník.cz. Debata proběhne online 24. února na našem Facebooku.

Show more

INVITATION: Café Evropa Online: The European strategy for LGBTI+ citizens' equality - will discrimination be reduced in all EU countries?

We invite you to another debate in the Café Evropa format on the European strategy for LGBTI+ citizens' equality - will discrimination be reduced in all EU countries? The debate is organized by the European Commission in the Czech Republic and the EUROPEUM Institute for European Policy in cooperation with Eurocentrum Prague. The media partner of the debate is Deník.cz. The debate will take place online on Tuesday, February 9 on our Facebook.

Show more

POZVÁNKA: Café Evropa Online: Evropská strategie pro rovnost LGBTI+ občanů – podaří se snížit diskriminaci ve všech státech EU?

Zveme Vás na další debatu v rámci formátu Café Evropa na téma Evropská strategie pro rovnost LGBTI+ občanů – podaří se snížit diskriminaci ve všech státech EU? Debatu organizuje Evropská komise v ČR a EUROPEUM Institute for European Policy ve spolupráci s Eurocentrem Praha. Mediálním partnerem debaty je Deník.cz. Debata proběhne online v úterý 9. února na našem Facebooku.

Show more

INVITATION: Café Evropa online: Personal responsibility in the fight against climate change - how can each of us contribute to the fulfillment of the Green Agre

We invite you to another debate in the Café Evropa format on Personal Responsibility in the Fight against Climate Change - How can each of us contribute to the fulfillment of the Green Agreement? The debate is organized by the European Commission in the Czech Republic, the Office of the European Parliament in the Czech Republic and the EUROPEUM Institute for European Policy. The media partner of the debate is Deník.cz.

Show more

POZVÁNKA: Café Evropa online: Osobní zodpovědnost v boji proti klimatické změně – čím může každý z nás přispět k naplnění Zelené dohody?

Zveme Vás na další debatu v rámci formátu Café Evropa na téma Osobní zodpovědnost v boji proti klimatické změně – čím může každý z nás přispět k naplnění Zelené dohody? Debatu organizuje Evropská komise v ČR, Kancelář Evropského parlamentu v ČR a EUROPEUM Institute for European Policy. Mediálním partnerem debaty je Deník.cz.

Show moreEUROPEUM Institute for European Policy
Staroměstské náměstí 4/1
Prague 1 - Staré Město
110 00

tel.: +420 212 246 552
email: europeum@europeum.org
https://www.europeum.org