INVITATION: Café Evropa online: Personal responsibility in the fight against climate change - how can each of us contribute to the fulfillment of the Green Agre

We invite you to another debate in the Café Evropa format on Personal Responsibility in the Fight against Climate Change - How can each of us contribute to the fulfillment of the Green Agreement? The debate is organized by the European Commission in the Czech Republic, the Office of the European Parliament in the Czech Republic and the EUROPEUM Institute for European Policy. The media partner of the debate is Deník.cz.

Zjistit více

POZVÁNKA: Café Evropa online: Osobní zodpovědnost v boji proti klimatické změně – čím může každý z nás přispět k naplnění Zelené dohody?

Zveme Vás na další debatu v rámci formátu Café Evropa na téma Osobní zodpovědnost v boji proti klimatické změně – čím může každý z nás přispět k naplnění Zelené dohody? Debatu organizuje Evropská komise v ČR, Kancelář Evropského parlamentu v ČR a EUROPEUM Institute for European Policy. Mediálním partnerem debaty je Deník.cz.

Zjistit více

INVITATION: Café Evropa online – Vaccine against coronavirus – myths and facts

EUROPEUM Institute for European Policy kindly invites you to the very first debate from the Café Evropa series of this year. This time, our guests will discuss the topic of vaccination against coronavirus and all the myths and facts linked to it. The debate will take place on Wednesday 20 January from 5:30 PM and will be broadcasted online on our Facebook page.

Zjistit více

POZVÁNKA: Café Evropa online – Vakcína proti koronaviru – mýty a fakta

Zveme Vás na letošní první debatu v rámci formátu Café Evropa na téma Vakcína proti koronaviru – mýty a fakta. Debatu Café Evropa organizuje Zastoupení Evropské komise v ČR a Institut pro evropskou politiku EUROPEUM ve spolupráci s Europe Direct Česká republika a Eurocentrum Praha. Debata se uskuteční ve středu 20. ledna v 17:30 online na našem Facebooku.

Zjistit více

Café Evropa a Café Evropa in regions

The long-successful format of the Café Evropa debate has been running since 2015. The aim is to mediate discussions on European issues and the position of the Czech Republic in the EU to the general public. The discussing guests of Café Evropa are experts on the issue and representatives of European and Czech institutions. Since 2017, debates have been held not only in Prague but also in the Czech regions.

Zjistit více

Café Evropa a Café Evropa v regionech

Dlouhodobě úspěšný formát debat Café Evropa probíhá jíž od roku 2015. Cílem je zprostředkovat diskuzi o evropských tématech a postavení ČR v EU široké veřejnosti. Diskutujícími hosty Café Evropa jsou odbornící na danou problematiku a zástupci evropských a českých institucí. Od 2017 se debaty konají nejen v Praze, ale i v českých regionech.

Zjistit více

INVITATION: Café Evropa online: EU as a brand

EUROPEUM Institute for European Policy cordially invites you to another debate from the Café Evropa series which will take place on Monday 7 December from 5.30 PM online on Facebook. Our guests will discuss the topic of the EU as a brand.

Zjistit více

POZVÁNKA: Café Evropa online: EU jako značka

Zveme Vás na další diskuzi v rámci formátu debat Café Evropa, kterou pořádá Evropská komise v ČR a Institut pro evropskou politiku EUROPEUM ve spolupráci s Europe Direct Česká republika a Eurocentrum Praha. Debata se bude konat v pondělí 7. listopadu v 17:30 online na našem Facebooku.

Zjistit více

INVITATION: Café Evropa online: The EU as a brand - how to communicate on European issues?

EUROPEUM Institute for European Policy cordially invites you to another debate from the Café Evropa series which will take place on Monday, December 7 from 5.00 PM online on Facebook. Our guests will discuss the issue of how to discuss and popularize EU topics.

Zjistit více

POZVÁNKA: Café Evropa online: EU jako značka – jak komunikovat o evropských tématech?

Institut pro evropskou politiku EUROPEUM vás srdečně zve na další debatu ze série Café Evropa, ve spolupráci se Zastoupením Evropské komise v ČR a Kanceláří Evropského parlamentu. Debata se uskuteční v pondělí 7. prosince od 17 hodin online na Facebooku. Naši hosté budou diskutovat o tom, jak diskutovat a popularizovat témata EU.

Zjistit více