Café Evropa online: Food security and the war in Ukraine - will there be enough food for the developing world?

We invite you to a debate within the Café Evropa series, this time on the topic "Food security and the war in Ukraine - will there be enough food for the developing world?". The debate will take place on 21 June at 17:00 online on our Facebook profile.

Zjistit více

Café Evropa online: Potravinová bezpečnost a válka na Ukrajině – bude dostatek potravin pro rozvojový svět?

Zveme vás na debatu v rámci cyklu Café Evropa, tentokrát na téma: "Potravinová bezpečnost a válka na Ukrajině – bude dostatek potravin pro rozvojový svět?". Debata se uskuteční 21. června v 17:00 online na našem Facebookovém profilu.

Zjistit více

Café Evropa: Czech Presidency of the Council of the EU - what awaits the EU under Czech leadership?

We would like to invite you to the next debate in the Café Evropa series, this time on the topic "Czech Presidency of the Council of the EU - what awaits the EU under Czech leadership?". The debate will take place on 23.6.2022 in person at Jungmannova 745/24 (Evropský dům).

Zjistit více

Café Evropa: České předsednictví v Radě EU – co čeká EU pod českým vedením?

Zveme vás na další debatu v rámci cyklu Café Evropa, tentokrát na téma: "České předsednictví v Radě EU – co čeká EU pod českým vedením?" Debata se bude konat 23.6.2022 osobně v Evropském domě v Praze na adrese: Jungmannova 745/24.

Zjistit více

INVITATION: Café Evropa online: EU enlargement - when will the Western Balkan countries see their EU membership?

We invite you to a debate as part of the Café Evropa series, this time on the topic "EU enlargement - when will the Western Balkan countries see their membership in the Union?". The debate will take place on 7 June at 17:30 online on our Facebook profile.

Zjistit více

POZVÁNKA: Café Evropa online: Rozšiřování EU – kdy se země západního Balkánu dočkají svého členství v Unii?

Zveme vás na debatu v rámci cyklu Café Evropa, tentokrát na téma: "Rozšiřování EU – kdy se země západního Balkánu dočkají svého členství v Unii?". Debata se uskuteční 7. června v 17:30 online na našem Facebookovém profilu.

Zjistit více

Café Evropa online: Hungary and the EU - how are relations between Brussels and Budapest evolving?

We invite you to a debate within the Café Evropa series, this time on the topic "Hungary and the EU - how are relations between Brussels and Budapest evolving?". The debate will take place on 26 May at 17:30 online on our Facebook profile.

Zjistit více

Café Evropa online: Maďarsko a EU – jak se vyvíjejí vztahy mezi Bruselem a Budapeští?

Zveme vás na debatu v rámci cyklu Café Evropa, tentokrát na téma: "Maďarsko a EU – jak se vyvíjí vztahy mezi Bruselem a Budapeští?". Debata se uskuteční 26. května v 17:30 online na našem Facebookovém profilu.

Zjistit více

Café Evropa in the regions: the future of forests in Vysočina - have we learned from the bark beetle calamity?

We would like to invite you to a debate within the Café Evropa series, this time on the topic "The future of forests in Vysočina - have we learned from the bark beetle calamity?". The debate will take place in person, in the Painted Hall, Museum of Vysočina Jihlava and will also be available to watch online on Facebook. Is the situation really so scary and what does the future hold for the forests of the Vysočina region? What is the current state of forest cover in different parts of the Vysočina region? What circumstances and causes have led to the current state - and which ones are man's fault? What are the consequences of the disaster for nature, wildlife and humans? Can any positives be found in the whole situation? Will our relationship with forests and landscapes change in the future?

Zjistit více

Café Evropa v regionech: Budoucnost lesů na Vysočině – poučili jsme se z kůrovcové kalamity?

Zveme vás na debatu v rámci cyklu Café Evropa, tentokrát na téma: "Budoucnost lesů na Vysočině – poučili jsme se z kůrovcové kalamity?". Debata se bude konat osobně, v Malovaném sále, Muzeum Vysočiny Jihlava a bude možné ji sledovat také online na Facebooku. Je situace opravdu tak děsivá a jaká čeká lesy Vysočiny budoucnost? Jaký je současný stav lesních porostů v různých částech Vysočiny? Jaké okolnosti a příčiny k současnému stavu vedly – a za které z nich může člověk? Jaké následky katastrofa má pro přírodu, zvěř i člověka? Lze na celé situaci najít i nějaká pozitiva? Změní se do budoucna náš vztah k lesům a krajině?

Zjistit více