INVITATION: Café Evropa online: The end of coal in the Czech Republic - What is the future of coal regions in Czechia?

EUROPEUM Institute for European Policy cordially invites you to another debate from the Café Evropa series, which will take place on Monday 21 September from 5.30 PM online on Facebook. Our guests will discuss the topic of the future of coal regions in the Czech Republic.

Zjistit více PDF

POZVÁNKA: Café Evropa online: Konec uhlí v Česku – Jaká je budoucnost uhelných regionů v ČR?

Zveme Vás na další diskuzi v rámci formátu debat Café Evropa, kterou pořádá Zastoupení Evropské komise v ČR a Institut pro evropskou politiku EUROPEUM ve spolupráci s Europe Direct Česká republika a Eurocentrum Praha. Debata se bude konat 21. září v 17:30.

Zjistit více PDF

INVITATION: Café Evropa online: State of the European Union spech 2020 - what awaits EU next year?

EUROPEUM Institute for European Policy cordially invites you to another debate from the Café Evropa series, which will take place on Wednesday 16 September from 5.30 PM online on Facebook. This time, the debate will follow up on the State of the Union speech (SOTEU), which will be delivered on the same day.

Zjistit více

POZVÁNKA: Café Evropa online: Projev o stavu Evropské unie 2020 – co čeká EU příští rok?

Institut pro evropskou politiku EUROPEUM Vás srdečně zve na další debatu ze série Café Evropa, která proběhne ve středu 16. září od 17:30 online na Facebooku. Debata bude tentokrát speciálně navazovat na projev o stavu Evropské unie (SOTEU), který bude přednesen v tentýž den.

Zjistit více

INVITATION: Café Evropa online: European recovery plan – what will the EU budget look like after the pandemic?

EUROPEUM Institute for European Policy cordially invites you to a debate from the Café Evropa series. The debate will focus on EU budget after the coronavirus pandemic. The debate will take place on Tuesday September 8, from 5.30 PM online on Facebook.

Zjistit více

POZVÁNKA: Café Evropa online: Evropský plán obnovy – jak bude vypadat rozpočet EU po pandemii?

Institut pro evropskou politiku EUROPEUM Vás srdečně zve na další debatu ze série Café Evropa. Debata bude zaměřena na evropský plán obnovy a rozpočet EU po koronavirové pandemii. Debata proběhne v úterý 8. září od 17:30 online na Facebooku.

Zjistit více

Pozvánka: Café Evropa online: The EU and the LGBTI theme - what are the European institutions doing in regards to the rights and protection of sexual minorities

EUROPEUM Institute for European Policy cordially invites you to another debate in the Café Evropa series. The discussion about "the EU and the LGBTI theme - what are the European institutions doing in regards of the rights and protection of sexual minorities?" will take place on Monday, August 3rd from 17:00 online on Café Evropa's Facebook page.

Zjistit více

Pozvánka: Café Evropa online: EU a téma LGBTI - co dělají evropské instituce v oblasti práv a ochrany sexuálních menšin?

Institut pro evropskou politiku EUROPEUM Vás srdečně zve na další debatu ze série Café Evropa. Diskuse bude zaměřena na Evropskou unii a téma LGBTI a uskuteční se v pondělí 3. srpna od 17:00 hodin online na Facebooku.

Zjistit více

Report: What will travel look like in summer?

The Euroskop website published a report from our debate Café Evropa "Opening borders: When will we be able to travel in Schengen again", which took place on 8 June.

Zjistit více

Report: Jak bude v létě vypadat cestování?

Server Euroskop zveřejnil reportáž z naší debaty Café Evropa "Otevírání hranic: Kdy budeme moci opět volně cestovat v Schengenu?", která proběhla 8. června.

Zjistit více