Pozvánka: Café Evropa online: The EU and the LGBTI theme - what are the European institutions doing in regards of the rights and protection of sexual minorities

EUROPEUM Institute for European Policy cordially invites you to another debate in the Café Evropa series. The discussion about "the EU and the LGBTI theme - what are the European institutions doing in regards of the rights and protection of sexual minorities?" will take place on Monday, August 3rd from 17:00 online on Café Evropa's Facebook page.

Show more

Pozvánka: Café Evropa online: EU a téma LGBTI - co dělají evropské instituce v oblasti práv a ochrany sexuálních menšin?

Institut pro evropskou politiku EUROPEUM Vás srdečně zve na další debatu ze série Café Evropa. Diskuse bude zaměřena na Evropskou unii a téma LGBTI a uskuteční se v pondělí 3. srpna od 17:00 hodin online na Facebooku.

Show more

Report: What will travel look like in summer?

The Euroskop website published a report from our debate Café Evropa "Opening borders: When will we be able to travel in Schengen again", which took place on 8 June.

Show more

Report: Jak bude v létě vypadat cestování?

Server Euroskop zveřejnil reportáž z naší debaty Café Evropa "Otevírání hranic: Kdy budeme moci opět volně cestovat v Schengenu?", která proběhla 8. června.

Show more

INVITATION: Café Evropa online: Sustainable agriculture and food self-sufficiency – what should the food system in Europe look like?

EUROPEUM Institute for European Policy cordially invites you to a debate from the Café Evropa series. The debate will focus on sustainable agriculture and food self-sufficiency. The debate will take place on Tuesday 30 June from 5.30 pm online on Facebook.

Show more

Pozvánka: Café Evropa online: Udržitelné zemědělství a potravinová soběstačnost – jak by měl vypadat potravinový systém v Evropě?

Institut pro evropskou politiku EUROPEUM Vás srdečně zve na další debatu ze série Café Evropa. Debata bude zaměřena na udržitelné zemědělství a potravinovou soběstačnost. Debata proběhne v úterý 30. června od 17:30 online na Facebooku.

Show more

INVITATION: Café Evropa special: Fires, drought and other impacts of the climate change – are we ready for these essential challenges?

EUROPEUM Institute for European Policy would like to cordially invite you to the next debate in the Café Evropa series. The discussion about "Fires, drought and other impacts of the climatical change – are we ready for these essential challenges? " will take place on Thursday, May 18th from 19:40 in Kino Světozor.

Show more PDF

POZVÁNKA: Café Evropa speciál: Požáry, sucho a další dopady klimatické změny – jsme připraveni na tyto zásadní výzvy?

Institut pro evropskou politiku EUROPEUM Vás srdečně zve na další debatu ze série Café Evropa. Diskuse na téma "Požáry, sucho a další dopady klimatické změny – jsme připraveni na tyto zásadní výzvy?" se uskuteční ve čtvrtek 18. května od 19:40 v Kině Světozor.

Show more PDF

INVITATION: Café Evropa online: Opening borders: When will we be able to travel in Schengen again?

EUROPEUM Institute for European Policy would like to cordially invite you to the next debate in the Café Evropa series. Because of the anti-coronavirus measures, it will be broadcasted online. The discussion will focus on re-opening borders in Schengen that are closed due to the current pandemic. The event will take place on Monday, June 8th.

Show more PDF

POZVÁNKA: Café Evropa online: Otevírání hranic: Kdy budeme moci opět volně cestovat v Schengenu?

Institut pro evropskou politiku EUROPEUM Vás srdečně zve na další debatu ze série Café Evropa. Stejně jako debata předchozí, i tato bude vysílána online z důvodu opatření proti koronaviru. Diskuse bude zaměřena na opětovné otevírání hranic po současné pandemii a navrácení volného pohybu a cestování po Schengenu. Akce se uskuteční v pondělí 8. června od 17.30 hodin.

Show more PDF