INVITATION: Café Evropa Online: EU-China relations – what will the new investment agreement bring?

We invite you to another debate in the Café Evropa format on EU-China relations - what will the new investment agreement bring? The debate is organized by the European Commission in the Czech Republic and the EUROPEUM Institute for European Policy in cooperation with Eurocentrum Prague. The media partner of the debate is Deník.cz. The debate will take place online on February 24 on our Facebook.

Show more

POZVÁNKA: Café Evropa Online: Vztahy EU a Číny – co přinese nová investiční dohoda?

Zveme Vás na další debatu v rámci formátu Café Evropa na téma Vztahy EU a Číny - co přinese nová investiční dohoda? Debatu organizuje Evropská komise v ČR a EUROPEUM Institute for European Policy ve spolupráci s Eurocentrum Praha. Mediálním partnerem debaty je Deník.cz. Debata proběhne online 24. února na našem Facebooku.

Show more

INVITATION: Café Evropa Online: The European strategy for LGBTI+ citizens' equality - will discrimination be reduced in all EU countries?

We invite you to another debate in the Café Evropa format on the European strategy for LGBTI+ citizens' equality - will discrimination be reduced in all EU countries? The debate is organized by the European Commission in the Czech Republic and the EUROPEUM Institute for European Policy in cooperation with Eurocentrum Prague. The media partner of the debate is Deník.cz. The debate will take place online on Tuesday, February 9 on our Facebook.

Show more

POZVÁNKA: Café Evropa Online: Evropská strategie pro rovnost LGBTI+ občanů – podaří se snížit diskriminaci ve všech státech EU?

Zveme Vás na další debatu v rámci formátu Café Evropa na téma Evropská strategie pro rovnost LGBTI+ občanů – podaří se snížit diskriminaci ve všech státech EU? Debatu organizuje Evropská komise v ČR a EUROPEUM Institute for European Policy ve spolupráci s Eurocentrem Praha. Mediálním partnerem debaty je Deník.cz. Debata proběhne online v úterý 9. února na našem Facebooku.

Show more

INVITATION: Café Evropa online: Personal responsibility in the fight against climate change - how can each of us contribute to the fulfillment of the Green Agre

We invite you to another debate in the Café Evropa format on Personal Responsibility in the Fight against Climate Change - How can each of us contribute to the fulfillment of the Green Agreement? The debate is organized by the European Commission in the Czech Republic, the Office of the European Parliament in the Czech Republic and the EUROPEUM Institute for European Policy. The media partner of the debate is Deník.cz.

Show more

POZVÁNKA: Café Evropa online: Osobní zodpovědnost v boji proti klimatické změně – čím může každý z nás přispět k naplnění Zelené dohody?

Zveme Vás na další debatu v rámci formátu Café Evropa na téma Osobní zodpovědnost v boji proti klimatické změně – čím může každý z nás přispět k naplnění Zelené dohody? Debatu organizuje Evropská komise v ČR, Kancelář Evropského parlamentu v ČR a EUROPEUM Institute for European Policy. Mediálním partnerem debaty je Deník.cz.

Show more

INVITATION: Café Evropa online – Vaccine against coronavirus – myths and facts

EUROPEUM Institute for European Policy kindly invites you to the very first debate from the Café Evropa series of this year. This time, our guests will discuss the topic of vaccination against coronavirus and all the myths and facts linked to it. The debate will take place on Wednesday 20 January from 5:30 PM and will be broadcasted online on our Facebook page.

Show more

POZVÁNKA: Café Evropa online – Vakcína proti koronaviru – mýty a fakta

Zveme Vás na letošní první debatu v rámci formátu Café Evropa na téma Vakcína proti koronaviru – mýty a fakta. Debatu Café Evropa organizuje Zastoupení Evropské komise v ČR a Institut pro evropskou politiku EUROPEUM ve spolupráci s Europe Direct Česká republika a Eurocentrum Praha. Debata se uskuteční ve středu 20. ledna v 17:30 online na našem Facebooku.

Show more

Café Evropa a Café Evropa in regions

The long-successful format of the Café Evropa debate has been running since 2015. The aim is to mediate discussions on European issues and the position of the Czech Republic in the EU to the general public. The discussing guests of Café Evropa are experts on the issue and representatives of European and Czech institutions. Since 2017, debates have been held not only in Prague but also in the Czech regions.

Show more

Café Evropa a Café Evropa v regionech

Dlouhodobě úspěšný formát debat Café Evropa probíhá jíž od roku 2015. Cílem je zprostředkovat diskuzi o evropských tématech a postavení ČR v EU široké veřejnosti. Diskutujícími hosty Café Evropa jsou odbornící na danou problematiku a zástupci evropských a českých institucí. Od 2017 se debaty konají nejen v Praze, ale i v českých regionech.

Show moreEUROPEUM Institute for European Policy
Staroměstské náměstí 4/1
Prague 1 - Staré Město
110 00

tel.: +420 212 246 552
email: europeum@europeum.org
https://www.europeum.org