E15.cz: The Brexit deal is in danger of collapse. The dispute between Brussels and London can be settled by the Czechs

Martin Vokálek, executive director of the Europeum Institute for European Policy, commented for E15 on the tense situation between the European Union and the UK in the area of economy and trade. In particular, the problematic region of Northern Ireland and compliance with the so-called Good Friday Agreement. The emergence of new tariff barriers between Britain and the European bloc is thus clearly a real threat.

Zjistit více

E15.cz: Hrozí kolaps brexitové dohody. Spor mezi Bruselem a Londýnem mohou urovnat Češi

Martin Vokálek, výkonný ředitel Institutu pro evropskou politiku Europeum, se pro E15 vyjádřil k napjaté situaci mezi Evropskou unií a Velkou Británií v oblasti ekonomiky a obchodu. Jde zejména o problematický region Severní Irsko a dodržování tzv. Velkopáteční dohody. Vznik nových celních bariér mezi Británií a evropským blokem je tak zjevně reálnou hrozbou.

Zjistit více

ČRo Plus: The European Commission has proposed removing part of the controls on goods in trade between Northern Ireland and the rest of the United Kingdom

The head of our Brussels office, Žiga Faktor, commented on Český Rozhlas Plus the European Commission's proposals for changes to the Brexit agreement.

Zjistit více

ČRo Plus: Evropská komise navrhla odstranit část kontrol zboží v obchodu mezi Severním Irskem a zbytkem Spojeného království

Vedoucí naší bruselské kanceláře, Žiga Faktor, okomentoval pro Český Rozhlas Plus návrhy Evropské komise na změny dohody o brexitu.

Zjistit více

POZVÁNKA: Café Evropa online – Evropa dnes a zítra

Rádi bychom vás ke Dni Evropy pozvali na další debatu ze série Café Evropa. Hlavním tématem bude budoucnost Evropské unie jakožto projektu sjednocení Evropy. Debatu organizuje Evropská komise v ČR, Kancelář Evropského parlamentu a Institut pro evropskou politiku EUROPEUM ve spolupráci s Eurocentrum Praha. Mediálním partnerem debaty je Deník.cz. Debata se uskuteční v pondělí 10. května v 17:30 hodin na Facebooku Café Evropy.

Zjistit více

POLICY BRIEF: EU Horizon 2021-2027 – innovation momentum for Europe

Our Associate Research Fellow Katarína Svitková wrote the first article for the new EUROPEUM publications series: 2021–2027 Horizon Europe. In a policy brief Katarína summarises the objectives of Horizon 2021-2027 and introduces the "Innovation” pillar of the European Union funding scheme for the following years.

Zjistit více PDF

Language diversity in a post-Brexit Union: a French perspective

Rose Hartwig-Peillon in her blog wrote about language diversity from a French perspective.

Zjistit více

Jazyková rozmanitost v post-Brexitové unii: francouzská perspektiva

Rose Hartwig-Peillon se ve svém blogu zaměřuje na dynamické změny v post-Brexitové unii z hlediska jazyků. Na problematiku nahlíží prismatem Francie.

Zjistit více

Aljazeera: ‘Better off here’: Returnee Czechs happy to be home after Brexit

Our head of research and deputy director Christian Kvorning Lassen comments on the post-brexit return of Czechs to their homeland.

Zjistit více

Aljazeera: Češi jsou po návratu domů způsobeným brexitem spokojeni

Náš vedoucí výzkumu a zástupce ředitele Christian Kvorning Lassen komentoval pro mezinárodní médium Aljazeera návrat Čechů do vlasti spojený s brexitem.

Zjistit více