POZVÁNKA: Café Evropa online – Evropa dnes a zítra

Rádi bychom vás ke Dni Evropy pozvali na další debatu ze série Café Evropa. Hlavním tématem bude budoucnost Evropské unie jakožto projektu sjednocení Evropy. Debatu organizuje Evropská komise v ČR, Kancelář Evropského parlamentu a Institut pro evropskou politiku EUROPEUM ve spolupráci s Eurocentrum Praha. Mediálním partnerem debaty je Deník.cz. Debata se uskuteční v pondělí 10. května v 17:30 hodin na Facebooku Café Evropy.

Zjistit více

POLICY BRIEF: EU Horizon 2021-2027 – innovation momentum for Europe

Our Associate Research Fellow Katarína Svitková wrote the first article for the new EUROPEUM publications series: 2021–2027 Horizon Europe. In a policy brief Katarína summarises the objectives of Horizon 2021-2027 and introduces the "Innovation” pillar of the European Union funding scheme for the following years.

Zjistit více PDF

Language diversity in a post-Brexit Union: a French perspective

Rose Hartwig-Peillon in her blog wrote about language diversity from a French perspective.

Zjistit více

Jazyková rozmanitost v post-Brexitové unii: francouzská perspektiva

Rose Hartwig-Peillon se ve svém blogu zaměřuje na dynamické změny v post-Brexitové unii z hlediska jazyků. Na problematiku nahlíží prismatem Francie.

Zjistit více

Aljazeera: ‘Better off here’: Returnee Czechs happy to be home after Brexit

Our head of research and deputy director Christian Kvorning Lassen comments on the post-brexit return of Czechs to their homeland.

Zjistit více

Aljazeera: Češi jsou po návratu domů způsobeným brexitem spokojeni

Náš vedoucí výzkumu a zástupce ředitele Christian Kvorning Lassen komentoval pro mezinárodní médium Aljazeera návrat Čechů do vlasti spojený s brexitem.

Zjistit více

IDM: Brexit – A mess in the institutional EU Framework?

Our research fellow Danielle Piatkiewicz was a guest on the IDM Vienna podcast. The main topic of the podcast, which focuses on the Central Europe, was Brexit and the EU institutional framework.

Zjistit více

IDM: Brexit – Zmatek v institucionálním rámci EU?

Naše výzkumná pracovnice Danielle Piatkiewicz byla hostem podcastu vídeňského institutu IDM. Hlavním tématem podcastu zaměřeného na střední Evropu byl brexit a nastavení institucionální rámce EU.

Zjistit více

Info.cz: Conference on the future of Europe as a game of citizen involvement

In an article for info.cz, Vít Havelka summarizes how current political and social problems affecting the popularity of the European Union have been reflected in the content of the Conference on the Future of Europe.

Zjistit více

Info.cz: Konference o budoucnosti Evropy jako hra na zapojení občanů

Vít Havelka v článku pro info.cz shrnuje, jak se současné politické a společenské problémy doléhající na popularitu Evropské unie promítly do obsahu Konference o budoucnosti Evropy.

Zjistit více