RTVS | Does von der Leyen have a clear opponent after the Spitzenkandidaten debate?

Five candidates for the post of European Commission chief clashed in a Europe-wide debate on Thursday. Two factions did not field a candidate. The system of spitzenkandidaten, i.e. the leading candidates of each group for the post of president of the European executive, was created as an effort by MEPs to increase transparency in the filling of the highest posts in the European Union, which clearly includes the president of the Commission. Who will be the one who will form the majority after the elections and does the current head of the Commission, Ursula von der Leyen, have a significant opponent among the other spitzenkandidaten? Viktor Daněk, deputy director of EUROPEUM Institute, analysed the debate for RTVS.

Show more

RTVS | Má von der Leyenová po debatě spitzenkandidátů výrazného oponenta?

V celoevropské debatě se ve čtvrtek střetlo pět kandidátů a kandidátek na post šéfa Evropské komise. Dvě frakce svého kandidáta nepostavily. Systém spitzenkandidátů, tedy vedoucích kandidátů jednotlivých frakcí na post předsedy evropské exekutivy, vznikl jako snaha europoslanců zvýšit transparentnost obsazování nejvyšších míst v Evropské unii, mezi které předseda komise jednoznačně spadá. Kdo bude tím, kdo bude po volbách utvářet většinu a má současná šéfka komise Ursula von der Leyenová mezi ostatními spitzenkandidáty výrazného oponenta? Pro RTVS rozebíral Viktor Daněk, zástupce ředitele Institutu EUROPEUM.

Show more

ČT24 | Euroskeptic parties strengthen a month before the European Parliament elections

The European elections are about a month away. Czechs will vote for 21 of the 720 MEPs. This will be the first election since Brexit, the Covid-19 pandemic or the start of the Russian invasion of Ukraine. Turnout is expected to be higher than in the last elections five years ago, with right-wing and Eurosceptic parties strengthening. Žiga Faktor, deputy director and head of EUROPEUM Institute's Brussels office, described the possible reasons for daily broadcast of Czech TV.

Show more

ČT24 | Měsíc před volbami do europarlamentu posilují euroskeptické strany

Do evropských voleb zbývá zhruba měsíc. Ze 720 poslanců Evropského parlamentu jich Češi budou volit 21. Půjde o první volby od Brexitu, pandemie Covidu-19 nebo zahájení ruské invaze na Ukrajinu. Očekává se vyšší účast než při posledních volbách před pěti lety a posílení pravicových a euroskeptických stran. Možné důvody popsal v pro ČT24 zástupce ředitele a vedoucí bruselské kanceláře Institutu EUROPEUM Žiga Faktor.

Show more

Právo | Von der Leyen wants to continue leading the EU

As expected, Ursula von der Leyen has confirmed her interest in continuing as President of the European Commission. Since her arrival, she has faced crises such as Brexit, the global pandemic, the battle over vaccines and the Russian invasion of Ukraine. The announcement of her candidacy was analysed by Viktor Daněk, deputy director of the EUROPEUM institute, in Deník Právo.

Show more

Právo | Von der Leyenová chce dál vést EU

Ursula von der Leyenová podle očekávání potvrdila svůj zájem pokračovat na pozici předsedkyně Evropské komise. Od jejího nástupu čelí krizím jako byl Brexit, celosvětová pandemie, souboj o vakcíny a ruská invaze na Ukrajinu. Ohlášení její kandidatury rozebral zástupce ředitele institutu EUROPEUM Viktor Daněk v Deníku Právo.

Show more

EU MONITOR | THREE RESPONSES TO DISINFORMATION IN THE EUROPEAN UNION

Disinformation and foreign interference have been concerns in global politics for centuries, but social media algorithms have made the current threat more dire as they amplify content based on human frailties such as our obsession with negativity and outrage. Russian interference in the 2016 US federal election and other elections and referenda in at least twenty countries between November 2016 and April 2019, including the Brexit referendum, the French and German elections, and the Ukrainian power grid cyber-attacks, have highlighted the potential for foreign governments to alter the results of an election or undermine democracies using social media and other means. Writes Jakub Ferenčík in his last EU MONITOR.

Show more PDF

EU MONITOR | THREE RESPONSES TO DISINFORMATION IN THE EUROPEAN UNION

Dezinformace a zahraniční vměšování jsou v globální politice problémem již po staletí, ale současná hrozba je díky algoritmům sociálních médií ještě hrozivější, protože posilují obsah založený na lidských slabostech, jako je naše posedlost negativitou a rozhořčením. Ruské zásahy do federálních voleb v USA v roce 2016 a dalších voleb a referend v nejméně dvaceti zemích v období od listopadu 2016 do dubna 2019, včetně referenda o brexitu, francouzských a německých voleb a kybernetických útoků na ukrajinskou energetickou síť, poukázaly na potenciál zahraničních vlád změnit výsledky voleb nebo podkopat demokracie pomocí sociálních médií a dalších prostředků. Píše Jakub Ferenčík ve svém posledním EU MONITORu.

Show more PDF

E15.cz: The Brexit deal is in danger of collapse. The dispute between Brussels and London can be settled by the Czechs

Martin Vokálek, executive director of the Europeum Institute for European Policy, commented for E15 on the tense situation between the European Union and the UK in the area of economy and trade. In particular, the problematic region of Northern Ireland and compliance with the so-called Good Friday Agreement. The emergence of new tariff barriers between Britain and the European bloc is thus clearly a real threat.

Show more

E15.cz: Hrozí kolaps brexitové dohody. Spor mezi Bruselem a Londýnem mohou urovnat Češi

Martin Vokálek, výkonný ředitel Institutu pro evropskou politiku Europeum, se pro E15 vyjádřil k napjaté situaci mezi Evropskou unií a Velkou Británií v oblasti ekonomiky a obchodu. Jde zejména o problematický region Severní Irsko a dodržování tzv. Velkopáteční dohody. Vznik nových celních bariér mezi Británií a evropským blokem je tak zjevně reálnou hrozbou.

Show moreEUROPEUM Institute for European Policy
Staroměstské náměstí 4/1
Prague 1 - Staré Město
110 00

tel.: +420 212 246 552
email: europeum@europeum.org
https://www.europeum.org