RevivEU | Should we fear for the economic future of Europe?

We invite you to a public podcast recording focusing on the discussion of the impacts of the COVID-19 pandemic on European industrial policy and its potential consequences for the Czech economy and society. We will discuss the new technological dynamics resulting from the pandemic and explore ways in which the European Union can respond to technological competition with the USA and China.

Show more

RevivEU | Máme se bát o ekonomickou budoucnost Evropy?

Zveme vás na veřejné natáčení podcastu, které se bude věnovat diskuzi o dopadech pandemie COVID-19 na evropskou průmyslovou politiku a její možné důsledky pro českou ekonomiku a společnost. Zaměříme se na novou technologickou dynamiku, která vznikla v důsledku pandemie, a na způsoby, jak Evropská unie může reagovat na technologickou konkurenci s USA a Čínou.

Show more

Vinohradská 12 | What is the Green Deal about?

Green madness. Tragedy. But also a challenge, an opportunity. This is what Czech politicians are saying about the Green Deal. What is it really about and how will this issue drive the European Parliament elections? A topic for Viktor Daňek, deputy director of EUROPEUM Institute, which he addresses in Czech radio podcast Vinohradská 12.

Show more

Policy paper | Current EU industrial policy undermines economic convergence between old and new EU countries

The post-communist states of Central and Eastern Europe, including the Czech Republic, joined the European Union at the height of globalisation and the dominance of the so-called Washington Consensus policies. However, the global economic crisis of 2008 showed shortly afterwards that these policies had their limits. Read more in Klára Votavová's Policy Pepeu.

Show more

Policy paper | Současná podoba průmyslové politiky EU podkopává ekonomické přibližování mezi starými a novými státy EU

Postkomunistické státy střední a východní Evropy, včetně České republiky, vstupovaly do Evropské unie v době vrcholné globalizace a dominance politik takzvaného Washingtonského konsensu. Globální ekonomická krize roku 2008 však krátce poté ukázala, že tyto politiky mají svoje limity. Více se dočtete v Policy Pepeu Kláry Votavové.

Show more

Policy Paper | HOW TO PLAY THE DIGITAL POWER GAME WITH LIMITED MEANS Policy Principles for the Next European Commission

In the global competition for technological dominance, this policy brief sets out six principles for the next Commission on how to play the digital power game with limited resources. Despite the size of its market, the EU lacks common fiscal capacity, capital markets and labour market dynamics. Writes Silke Maes, Research Fellow at EUROPEUM Institute.

Show more

Policy Paper | HOW TO PLAY THE DIGITAL POWER GAME WITH LIMITED MEANS Policy Principles for the Next European Commission

Svět se nachází v horké fázi globální soutěže o nadvládu v nových technologiích. Pokud chce EU zůstat do budoucna konkurenceschopná, musí být více aktivní. Jak na to rozebírá náš nejnovější policy paper z pera výzkumné pracovnice Silke Maes. Navrhuje v něm šest konkrétních kroků pro novou Evropskou komisi vzešlou z voleb do EP v roce 2024.

Show more

Policy Paper | FROM STICK SHIFT TO SKILL SHIFT? Reskilling of automotive's employees in the eyes of the industry's stakeholders

There is no time to wait in retraining the employees of car manufacturers if we do not want our car industry to fossilize and disappear. Writes Rebeka Hengalová, research fellow at EUROPEUM Institute.

Show more

Report | EU-Pacific Talks | Unveiling Global South Dynamics: EU and Indo-Pacific Perspectives

During the fifth debate of the third edition of the EU-Pacific Talks, organised by EUROPEUM Institute for European Policy, participants focused on the importance of the Global South and the events taking place there that require attention. In the debate, participants stressed the importance of recognising regional differences, showing respect for the countries in the region and actively engaging in listening to their views. Read what our guests discussed in the report written by Adéla Jehličková.

Show more

Report | EU-Pacific Talks | Unveiling Global South Dynamics: EU and Indo-Pacific Perspectives

Během páté debaty třetího ročníku EU-Pacific Talks, kterou pořádá Institut pro evropskou politiku EUROPEUM, se účastníci zaměřili na význam globálního Jihu a události, které se v něm odehrávají a které vyžadují pozornost. Účastníci v diskusi zdůraznili význam uznání regionálních rozdílů, projevení respektu ke státům v tomto regionu a aktivní zapojení do naslouchání jejich názorům. Přečtěte si o čem naši hosté debatovali v reportu, který napsala Adéla Jehličková.

Show moreEUROPEUM Institute for European Policy
Staroměstské náměstí 4/1
Prague 1 - Staré Město
110 00

tel.: +420 212 246 552
email: europeum@europeum.org
https://www.europeum.org