REPORT | EU-Pacific Talks: Fostering Work-Life Balance in Diverse Societies

Another in the series of EU-Pacific talks dealt with fostering work-life balance in diverse societies. The debate focused on examining current demographic trends and their social consequences in high-income countries in Europe and Southeast Asia. The discussion also touched on social systems, flexible job opportunities, and the pressures women face when balancing work and private life.

Show more

REPORT | EU-Pacific Talks: Fostering Work-Life Balance in Diverse Societies

Během další debaty ze série EU-Pacific Talks, kterou pořádal Institut pro evropskou politiku EUROPEUM, se účastníci zaměřili na podporu rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem v různých společnostech. Účastníci v diskusi zdůraznili současné demografické trendy a jejich sociální důsledky. Diskuse se dotkla také sociálních systémů, flexibilních pracovních příležitostí a tlaků, kterým ženy čelí při slaďování pracovního a soukromého života.

Show more

BLOG | Unforeseen Dilemmas: The EU-Tunisia Migration Deal in Light of Human Rights Concerns. Was it a mistake?

Tunisia has become the main exit point for asylum seekers and refugees, especially those from sub-Saharan Africa. The EU, faced with a surge in arrivals to Lampedusa, has bolstered its cooperation with Tunisia, signing a Memorandum of Understanding with President Kais Saied. However, questions arise over the EU's handling of human rights abuses in Tunisia, reminiscent of past agreements with Turkey. Nargiz Mustafazade, a trainee in the Brussels office of EUROPEUM Institute, writes about this topic in her blog.

Show more

BLOG | Nepředvídaná dilema: Migrační dohoda EU-Tunisko ve světle obav o lidská práva. Byla to chyba?

Tunisko se stalo hlavním výchozím bodem pro žadatele o azyl a uprchlíky, zejména ty ze subsaharské Afriky. EU, která čelí nárůstu příchodů na Lampedusu, posílila svou spolupráci s Tuniskem a podepsala Memorandum o porozumění s prezidentem Kaísem Saídem. Nicméně vznikají otázky ohledně způsobu, jakým EU řeší porušování lidských práv v Tunisku, připomínající minulé dohody s Tureckem. Nargiz Mustafazade, stážistka bruselské kanceláře Institutu EUROPEUM, píše o této problematice ve svém blogu.

Show more

ČRo | Czech Republic abstains in the final vote on the migration pact

The Migration Pact heads to its final vote in the Council of Ministers. The Czech Republic will abstain in this final vote. What is the process of approval within the European Union? What led to the change of position? And what are the implications for the EU of the just-approved migration pact? Viktor Daněk, Deputy Director of EUROPEUM Institute, comments for Czech Radio.

Show more

ČT24 | Euroskeptic parties strengthen a month before the European Parliament elections

The European elections are about a month away. Czechs will vote for 21 of the 720 MEPs. This will be the first election since Brexit, the Covid-19 pandemic or the start of the Russian invasion of Ukraine. Turnout is expected to be higher than in the last elections five years ago, with right-wing and Eurosceptic parties strengthening. Žiga Faktor, deputy director and head of EUROPEUM Institute's Brussels office, described the possible reasons for daily broadcast of Czech TV.

Show more

Události | Why is Euroskepticism and the far-right rising in EU elections?

In the forthcoming European elections, projections suggest that the European People's Party and the Socialists will likely hold their ground. However, a competitive scenario arises for the third spot as liberals confront rising of Eurosceptic and far-right parties. What drives voter behavior towards these political parties? Žiga Faktor, deputy director and head of EUROPEUM Institute's Brussels office, answered for main evening broadcast Události at Česká televize.

Show more

168 hodin | EU yes, euro no

Czech public is afraid of the European currency and politicians listen to their voters. Businesses are calling for the euro the most. Czech crown is disadvantageous for businesses, they lose millions every year due to the constant conversion between the currencies and expensive loans in crowns. But now they have a strong ally. Czech president Petr Pavel has called for accepting euro, as we once pledged to do, on the anniversary of the Czech accession to the EU. But will it be enough? What is the mood in society? Viktor Daněk, deputy director of EUROPEUM Institute, comments on the situation for Czech TV's investigative programme 168 hodin.

Show more

Report | Women in Digital Space (and AI): Looking into Central Europe: cases from Austria, Czechia, Poland and Slovakia

Our researcher Silke Maes in her latest report addresses issues of cyberviolence on women and examines whether women in the CEE benefit from digitalisation (and AI). The report looks into how women use and contribute to the digital space, examines opportunities and challenges and proposes recommendations for a more inclusive digital space.

Show more

Report | Ženy v digitálním prostření (a AI): Jak je na tom střední Evropa - příklady z Rakouska, Česka, Polska a Slovenska

Naše výzkumná pracovnice Silke Maes se ve své nejnovější práci zabývá nejen otázkami kybernetického násilí vůči ženám, zároveň také zkoumá, zda ženy ve střední Evropě profitují z digitalizace (a umělé inteligence). Zpráva se zabývá tím, jak ženy využívají digitální prostor a jak k němu přispívají, zkoumá příležitosti a výzvy a navrhuje doporučení pro inkluzivnější digitální prostor.

Show moreEUROPEUM Institute for European Policy
Staroměstské náměstí 4/1
Prague 1 - Staré Město
110 00

tel.: +420 212 246 552
email: europeum@europeum.org
https://www.europeum.org