Policy paper | Zajištění lithiové budoucnosti Evropy: Projekt Cinovec a udržitelná těžba lithia

Proaktivní postoj EU, který představila ve strategii pro kritické suroviny a později v aktu o kritických surovinách (Critical Raw Materials Act - CRMA), je hnací silou přístupu Unie k zajištění dodávek těchto surovin pro výrobu baterií pro elektromobily. Projekt Cínovec má v Česku velký ekonomický potenciál, protože zvyšuje schopnost zajistit domácí a regionální dodávky lithia, které jsou jinak geograficky koncentrované mimo Evropu. Ta je na dovozu lithia pro výrobu baterií pro elektromobily závislá na několika málo zemích, zejména na Číně.

Projekt, který vlastní australská společnost European Metals Holdings (EMH) a Skupina ČEZ, plánuje zahájit těžbu v roce 2026. Těžba však znečišťuje životní prostředí a ne vždy z ní plyne přínos místním komunitám. Skupina ČEZ, kterou ze 70 % vlastní česká vláda, by měla zvýšit tlak na to, aby projekt splňoval environmentální, sociální a správní aspekty (ESG), včetně znečištění vody, půdy a ovzduší. Skutečnost, že česká vláda drží prostřednictvím Skupiny ČEZ podíl v projektu Cínovec, by měla pomoci zajistit, aby přinesl výhody pro místní komunitu.

Celý dokument najdete pod tlačítkem PDF.

 

#Lithium #Cínovec #Elektromobilita

Jonathan Lyons
Výzkumný pracovník


Institut pro evropskou politiku EUROPEUM
Staroměstské náměstí 4/1
Praha 1 - Staré Město
110 00

tel.: +420 212 246 552
email: europeum@europeum.org
https://www.europeum.org