EURACTIV: Evropská uhelná platforma musí dodržovat zásady participace, jinak napáchá víc škody než užitku

Naše Kateřina Davidová popisuje pro Euractiv.cz jak by měla fungovat Evropská uhelná platforma.

Naše Kateřina Davidová popisuje pro Euractiv.cz jak by měla fungovat Evropská uhelná platforma a jakou roli by tato platforma měla hrát při přechodu na nízkouhlíkové hospodářství.

Cílem této platformy je podporovat vybrané regiony v jejich přechodu na jiné zdroje ekonomické aktivity než je těžba uhlí. Konkrétně se jedná o propojování důležitých místních aktérů z dotčených krajů, investice do technologického rozvoje a inovací, a obecné sdílení zkušeností s přechodem na nízkouhlíkovou ekonomiku. 

Do programu by se měli zapojit i 3 české kraje. Co lze od tohoto projektu očekávat a jaká jsou možná rizika se dočtete na serveru EURACTIV.

#Restart #Uhlí #CO2 #Evropská uhelná platforma

Kateřina Davidová
Seniorní výzkumná pracovnice

Expertíza: Energetická a klimatická politika EU, ochrana životního prostředíInstitut pro evropskou politiku EUROPEUM
Staroměstské náměstí 4/1
Praha 1 - Staré Město
110 00

tel.: +420 212 246 552
email: europeum@europeum.org
https://www.europeum.org