POZVÁNKA: Proti-unijní rétorika versus národní zájmy? Nacionalistický populismus a jeho přijetí ve střední Evropě

Institut pro evropskou politiku EUROPEUM si Vás dovoluje pozvat na debatu o nacionalistickém populismu a jeho přijetí ve střední Evropě.

Debata se uskuteční ve středu 4. dubna 2018 od 15:00 v Evropském domě (Jungmannova 24, Praha 1).

Pozvání přijali:

  • Paul Schmidt, Generální tajemník, ÖGfE – Austrian Society for European Politics, Vídeň, Rakousko (vedoucí organizace) 
  • Christian Kvorning Lassen, Výzkumný pracovník, Institut pro evropskou poltiku EUROPEUM, Praha, Česká republika 
  • Gabriella Göbl, Projektová manažerka, Center for European Neighborhood Studies, Central European University, Budapešť, Maďarsko 
  • Dominika Hajdu, Projektová manažerka, GLOBSEC Policy Institute, Bratislava, Slovensko 
  • Nina Pejic, Výzkumná pracovnice, Centre of International Relations, Faculty of Social Sciences, University of Ljubljana, Slovinsko
  • Úvodní slovo: Aleš Chmelař, Státní tajemník pro evropské záležitosti, Úřad vlády České republiky

Moderace: Kateřina Davidová, Výzkumná pracovnice, Institut pro evropskou politiku EUROPEUM, Praha, Česká republika.

Registrovat se můžete na bit.ly/CEpopulism nebo prostřednictvím e-mailu na europeum@europeum.org. Pozvánku najdete v souborech u článku napravo. Událost je také dostupná na Facebooku.

Debata bude probíhat v anglickém jazyce. Simultánní překlad do českého jazyka a občerstvení bude zajištěno.

Politický diskurs ve střední Evropě je stále více ovlivňován euroskepticismem a zaměřuje se spíše na politická řešení na národní úrovni, nežli na společné evropské strategie. Toto směřování je často charakterizováno zjednodušující a nacionálně-populistickou rétorikou. Je takové politické směřování škodlivé pro národní zájmy?

Tato akce je součástí výzkumného projektu Evropa pro občany podpořeného Evropskou unií, který zkoumá, proč političtí a sociální aktéři tíhnou k těmto proti-unijním rétorikám. Zaměřuje se na odhalení toho, zda a do jaké míry lidé těmto rétorikám věří a považují je za legitimní. Navíc se snaží popsat, do jaké míry proti-unijní, izolacionistická a oportunistická politika selhává v naplňování svých vlastních cílů, a že dokonce může být škodlivá pro efektivní prosazování národních zájmů.

Tento projekt je založen na přístupu zdola-nahoru, což zahrnuje mimo jiné názory co nejvíce občanů dotčených států (Česká republika, Maďarsko, Rakousko, Slovensko, Slovinsko). Panelová diskuse představí první výsledky projektu založené na průzkumu veřejného mínění provedeném ve všech pěti zemích, který se týkal otázek spojených s unijními institucemi a politikami, antiimigračními přístupy a důvěrou v demokracii.  

Těšíme se na Vaší účast!

#národní zájem #nacionalismus #populismus #nacionalistický populismus #střední Evropa

Christian Kvorning Lassen
Zástupce ředitele & vedoucí výzkumu

Expertiza: Migrace/evropská migrační krize, zahraniční politika EU, mezinárodní právo týkající se humanitárních intervencí, skandinávská politika, populismus

Kateřina Davidová
Seniorní výzkumná pracovnice

Expertíza: Energetická a klimatická politika EU, ochrana životního prostředíInstitut pro evropskou politiku EUROPEUM
Staroměstské náměstí 4/1
Praha 1 - Staré Město
110 00

tel.: +420 212 246 552
email: europeum@europeum.org
https://www.europeum.org