POZVÁNKA: EU± // Střední Evropa a spory o stav právního státu

Evropská unie byla založena na principech svobody, rovnosti a demokracie - tedy hodnotách, v rámci kterých hrají důležitou roli principy právního státu. V poslední době se v souvislosti se situací v Polsku a Maďarsku začalo diskutovat o tom, do jaké míry má EU tyto základní hodnoty chránit a zdali má vůbec právo se k nim vyjadřovat.

Právě tomuto tématu se bude věnovat další diskuze z cyklu EU±. Debata nad touto otázkou totiž opět částečně zesílila poté, co Evropská komise představila návrh nového víceletého finančního rámce, kde jako jednu z podmínek využití evropských peněz zakomponovala dobrý stav právního státu.

Má být takováto podmínka uplatňována? Jak se k tomu staví ČR? Jsou Polsko a Maďarsko jediné země, které mají dle EK problém se stavem právního státu? Nehrozí něco podobného i České republice? A proč jsou principy právního státu tak důležité?

Na tyto a další otázky Vám odpoví:

  • Vít Dostál, ředitel Asociace pro mezinárodní otázky/Association for International Affairs
  • Kateřina Šafaříková, novinářka Respektu

Moderaci obstará Tomáš Weiss z Katedry evropských studií IMS FSV UK.

Událost, která je dostupná i na Facebooku, se uskuteční ve středu 6. listopadu od 19:00 v Pražském kreativním centru (Staroměstské náměstí 4/1, Praha). 

 

#Právní stát #Střední EvropaInstitut pro evropskou politiku EUROPEUM
Staroměstské náměstí 4/1
Praha 1 - Staré Město
110 00

tel.: +420 212 246 552
email: europeum@europeum.org
https://www.europeum.org