EU-Pacific Talks | Charting the course for Ukraine: Reassessment of the Indo-Pacific

We would like to invite you to the next debate in the EU-Pacific Talks series, this time on the topic "Charting the course for Ukraine: Reassessment of the Indo-Pacific". The online debate will take place on Tuesday, 28 November, from 13:00 to 14:00 as an online stream on FB.

Zjistit více

EU-Pacific Talks | Charting the course for Ukraine: Reassessment of the Indo-Pacific

Zveme Vás na další debatu v rámci cyklu EU-Pacific Talks, tentokrát na téma: "Charting the course for Ukraine: Reassessment of the Indo-Pacific". Online debata se uskuteční v úterý 28. listopadu od 13:00 do 14:00 ve formě online streamu na FB.

Zjistit více

EU-Pacific Talks: Taiwan and security dimension – lessons learned, Indo-Pacific containment

We would like to invite you to an online debate titled "Taiwan and security dimension - lessons learned, Indo-Pacific containment" as part of the EU-PACIFIC Talks series. Expand your knowledge of Taiwan's security situation and come to the debate, which will take place on our Facebook page on Friday, 6 October at 14:00.

Zjistit více

EU-Pacific Talks: Taiwan and security dimension – lessons learned, Indo-Pacific containment

Rádi bychom vás pozvali na online debatu s názvem "Taiwan and security dimension – lessons learned, Indo-Pacific containment" v rámci série rozhovorů EU-PACIFIC Talks. Rozšiřte své znalosti o bezpečnostní situaci Taiwanu a připojte se k debatě, která se uskuteční na našem Facebooku v pátek 6. října od 14:00.

Zjistit více

REPORT | EU-Pacific Talks: Trade relations with the Indo-Pacific

Overall, the debate focused on the diversification of global trading partners and how to achieve it. Speakers also discussed the threats associated with dependence on only a few strong countries, which can then take the position of rule makers. The whole debate was linked to the possibilities of global trade with countries that are part of the Indo-Pacific region. Writes Eliska Prostřední in her report on the debate "EU-Pacific Talks: Trade relations with the Indo-Pacific".

Zjistit více PDF

REPORT | EU-Pacific Talks: Trade relations with the Indo-Pacific

Celkově se debata týkala především tématu diverzifikace globálních obchodních partnerů a způsobů, jak jí dosáhnout. Řečníci také diskutovali o hrozbách, které jsou spojeny se závislostí pouze na některých silných státech, které pak mohou zaujmout pozici tvůrce pravidel. Celá debata byla spojena s možnostmi globálního obchodu se zeměmi, které jsou součástí indo-pacifického regionu. Píše Eliška Prostřední v reportu z debaty "EU-Pacific Talks: Trade relations with the Indo-Pacific".

Zjistit více PDF

REPORT | EU-PACIFIC TALKS: Europe and the Indo-Pacific: Migration and demographic changes

Demographic developments – the “greying” of society – remain an issue across the first world; in Europe, the expansion of the welfare state and elevated standards of services has put increasing demands on productivity to maintain the prosperity that has become an integral part of the societal contract.

Zjistit více PDF

REPORT | EU-PACIFIC TALKS: Europe and the Indo-Pacific: Migration and demographic changes

Demografický vývoj - "šednutí" společnosti - zůstává problémem v celém prvním světě; v Evropě rozšiřování sociálního státu a zvyšování úrovně služeb klade stále větší nároky na produktivitu, aby se udržela prosperita, která se stala nedílnou součástí společenské smlouvy. Píše Kristýna Chlebáková v reportu z události "EU-PACIFIC TALKS: Europe and the Indo-Pacific: Migration and demographic changes".

Zjistit více PDF

INVITATION | EU-Pacific Talks: Europe and the Indo-Pacific: Trade relations with the Indo-pacific

We would like to invite you to a debate "EU-Pacific Talks: Europe and the Indo-Pacific: Trade relations with the Indo-pacific", which will take place on 21 February at 13:00 online on our Facebook page.

Zjistit více

POZVÁNKA | EU-Pacific Talks: Europe and the Indo-Pacific: Trade relations with the Indo-pacific

Rádi bychom Vás pozvali na debatu EU-Pacific Talks: Europe and the Indo-Pacific: Trade relations with the Indo-pacific, která se bude konat 21. 2. od 13:00 online na našem Facebooku.

Zjistit víceInstitut pro evropskou politiku EUROPEUM
Staroměstské náměstí 4/1
Praha 1 - Staré Město
110 00

tel.: +420 212 246 552
email: europeum@europeum.org
https://www.europeum.org