End-of-life management of the automotive industry and the opportunities for Czechia

After three successful projects focusing on the decarbonization of the Czech automotive industry, the Green Europe team of EUROPEUM in collaboration with the Institute of Circular Economy (INCIEN) is broadening its focus and taking a more circular approach. This project will focus on better lifecycle and end-of-life management of materials used in vehicles and batteries. The collaboration will be split into two research areas:

Zjistit více

E15: EU responds to US superoffers. But it forgot about nuclear, experts wonder

Our senior research fellow Kateřina Davidová commented for E15 on two proposals to boost Europe's green economy.

Zjistit více

E15: The European Union strikes back at the US. EU unveils its own plans to boost the green economy

This week, the European Commission will present two important proposals to the public - the Critical Raw Materials Act and the Net-Zero Industry Act. Both regulations are a response to the US Inflation Reduction Act of 2022 and aim to make the European economy more competitive and prevent a mass exodus of companies and technological innovation to the United States, Kateřina Davidová, our senior researcher, contributed to this topic.

Zjistit více

Seznam zprávy: Money or the planet? Green politics can do both

The dilemma between the green economy and living standards should not exist at all. But the notion of a " fair transition" would have to become a principle motivating policy at home and in the EU.

Zjistit více

SUMMARY OF EXPERIENCES WITH THE INVOLVEMENT OF CSOS IN V4 IN THE DECARBONISATION PROCESS

The project is focused on the examination of the role of non-governmental organizations in the process of decarbonization of coal regions in V4 countries (Czech Republic, Hungary, Poland, Slovakia). The aim of the project is to describe the best and worst practices of the individual processes for Serbia, who awaits the transformation of its energy mix, largely based on coal. The examined V4 countries have had a slightly different share of coal in their energy mix, while the largest one being in Poland and the second largest one in the Czech Republic, followed by Hungary and Slovakia. There are many similarities and differences in their takes on decarbonisation, thus providing different range of experiences.

Zjistit více PDF

SUMMARY OF EXPERIENCES WITH THE INVOLVEMENT OF CSOS IN V4 IN THE DECARBONISATION PROCESS

Projekt je zaměřen na zkoumání role nevládních organizací v procesu dekarbonizace uhelných regionů v zemích V4 (Česká republika, Maďarsko, Polsko, Slovensko). Cílem projektu je popsat nejlepší a nejhorší praxi jednotlivých procesů pro Srbsko, které čeká transformace jeho energetického mixu založeného z velké části na uhlí. Zkoumané země V4 mají mírně odlišný podíl uhlí ve svém energetickém mixu, přičemž největší je v Polsku a druhý největší v České republice, následuje Maďarsko a Slovensko. V jejich přístupu k dekarbonizaci existuje mnoho podobností i rozdílů, a poskytují tak různou škálu zkušeností.

Zjistit více PDF

ČRo Wave: Korzo Národní welcomed Podhoubí. 17 November as an opportunity to discuss the carbon-free economy

Our senior researcher was a guest on Radio Wave's Podhoubí programme discussing the green economy. This was a podcast form recorded live in front of an audience to mark the 17 November celebrations at Korzo Národní.

Zjistit více

Job Offer: Research Fellow in Green Europe Programme

EUROPEUM Institute for European Policy is looking for a Research Fellow in Green Europe Programme. For more information, including requirements, please see the attached PDF.

Zjistit více PDF

Výběrové řízení: Research Fellow in Green Europe Programme

Institut pro evropskou politiku EUROPEUM hledá do svých řad výzkumného pracovníka / výzkumnou pracovnici pro náš program Green Europe. Více informací včetně požadavků naleznete v přiloženém PDF.

Zjistit více PDF

Background paper Think Tank Forum | Green agenda in the Western Balkans

Researcher Michal Hrubý prepared a background paper on the Green Agenda in the Western Balkans in the framework of the Think Tank Forum held in the first half of October 2022. In the paper, he discusses the role of the Green Agenda itself and its future. Indeed, the so-called Green Deal is the cornerstone of the EU's climate agenda, and the Western Balkans has declared the importance of this agreement by signing the Green Agenda for the Western Balkans (GAWB) in 2011.

Zjistit více PDFInstitut pro evropskou politiku EUROPEUM
Staroměstské náměstí 4/1
Praha 1 - Staré Město
110 00

tel.: +420 212 246 552
email: europeum@europeum.org
https://www.europeum.org