Právo | European Council chief Michel makes a mockery of himself with a U-turn

Charles Michel has reversed his decision to stand in this year's European elections. The current head of the European Council faced a wave of criticism for not finishing his term, but was that the only reason for his change of heart? Our deputy director Viktor Daněk explained the circumstances of Michel's EU career to Právo.

Zjistit více

Právo | Šéf Evropské rady Michel se otočkou zesměšnil

Charles Michel vzal zpátky svoje rozhodnutí kandidovat v letošních evropských volbách. Dosavadní šéf Evropské rady čelil vlně kritiky kvůli tomu, že nedokončí své funkční období, byl to ale jediný důvod pro změnu jeho názoru? Náš zástupce ředitele Viktor Daněk vysvětlil okolnosti Michelova směřování v EU pro deník Právo.

Zjistit více

Op-Ed | Michelovy překvapivé ambice mimo svou nynější funkci vyvolaly vlnu kritiky. Co to znamená pro budoucnost EU?

Oznámení kandidatury Charlese Michela do červnových evropských voleb vyvolalo vlnu kritických reakcí ze strany politiků, diplomatů i novinářů. Co to znamená pro EU a proč se takto Michel rozhodl? Situací se ve svém Op-Edu zabývá náš zástupce ředitele a vedoucí bruselské kanceláře Žiga Faktor.

Zjistit více

FORUM 24 | Michel's (ir)responsible departure and Orbán at the head of the European Council? Election fight begins in Brussels

The announced departure of Charles Michel from the European Council immediately became the focus of discussions across Brussels and the member states. Our Deputy Director and Head of the Brussels Office Žiga Faktor commented on several key issues related to the future functioning of the EU.

Zjistit více

FORUM 24 | (Ne)zodpovědné odcházení Michela a Orbán v čele Evropské rady? V Bruselu začíná předvolební boj

Nahlášený odchod Charlese Michela z čela Evropské rady se okamžitě stal středobodem diskuzí napříč Bruselem i členskými zeměmi. Na řadu klíčových otázek pojících se k budoucímu fungování EU se ve svém komentáři vyjádřil náš zástupce ředitele a vedoucí bruselské kanceláře Žiga Faktor.

Zjistit více

E15 | Europe is terrified of Orbán at the head of EU institutions. It must speed up the selection of a new "EU president"

The first media storm around the European Parliament elections was unleashed by the head of the European Council, Charles Michel, when he unexpectedly announced last weekend that he was going to run for the European Parliament himself in June and, if successful, would resign early from his current post. However, this means that unless the EU27 quickly agrees on his successor, the powers of the "European president" will pass to EU troublemaker Viktor Orban, whose Hungary will hold the EU presidency from the summer. Our head of the Brussels office, Žiga Faktor, commented for E15 on the likelihood of this happening and what it would mean for the functioning of the EU.

Zjistit více

E15 | Evropa se děsí Orbána v čele unijních institucí. Musí urychlit výběr nového „prezidenta EU“

První mediální smršť kolem voleb do Evropského parlamentu rozpoutal šéf Evropské rady Charles Michel, když minulý víkend nečekaně oznámil, že se chystá v červnu sám kandidovat do europarlamentu a v případě úspěchu se předčasně vzdá své současné funkce. To však znamená, že pokud se sedmadvacítka urychleně nedohodne na jeho nástupci, přejdou pravomoci „evropského prezidenta“ na unijního potížistu Viktora Orbána, jehož Maďarsko bude od léta předsedat EU. K tomu, jaká je pravděpodobnost, že se tak stane, a co by to pro fungování EU znamenalo, se pro deník E15 vyjádřil náš vedoucí bruselské kanceláře Žiga Faktor.

Zjistit více

ČRo Plus | Charles Michel to leave the European Council early. Personal ambition wins out

During his time as President of the European Council, Charles Michel has repeatedly surprised with his ability to negotiate almost impossible compromises. But he is not a strong and charismatic politician. Our deputy director Viktor Daněk commented on Michel's early departure from the EU leadership for ČRo Plus.

Zjistit více

ČRo Plus | Charles Michel předčasně skončí v čele Evropské rady. Zvítězily osobní ambice

Charles Michel během svého působení ve funkci předsedy Evropské rady několikrát překvapil schopností vyjednat téměř nemožné kompromisy. Nejde ale o výrazného a charismatického politika. Náš zástupce ředitele Viktor Daněk okomentoval Michelův předčasný odchod z čela EU pro ČRo Plus.

Zjistit více

Právo | President of the European Council pleases Orbán

Charles Michel announces that he will not stay on as President of the European Council until the end of his mandate and will run for a seat in the European Parliament in June. Such a move could make Viktor Orbán, as head of the presidency, the EU's top representative for a time. You can read about, what will happen if the Union does not find Michel's successor in time, in a commentary by our deputy director Viktor Daňek.

Zjistit víceInstitut pro evropskou politiku EUROPEUM
Staroměstské náměstí 4/1
Praha 1 - Staré Město
110 00

tel.: +420 212 246 552
email: europeum@europeum.org
https://www.europeum.org