REPORT: V4 and larger regional platforms: Convergence or competition?

On 21 April, EUROPEUM's Brussels office organised the webinar "V4 and larger regional platforms: Convergence or competition?" as a part of the Think Visegrad platform, which brings together 8 think-tanks from Central Europe.

Zjistit více PDF

REPORT: V4 a větší regionální platformy: Konvergence nebo konkurence?

Dne 21. dubna bruselská kancelář Institutu EUROPEUM uspořádala webinář se jménem V4 a větší regionální platformy: Konvergence nebo konkurence? Webinář byl organizovaný v rámci platformy Think Visegrad sdružující osm think tanků ze střední Evropy.

Zjistit více PDF

RECOMMENDATION: National Convention on EU Affairs: Reform of the bussiness with emission license EU ETS

We bring you a summary and recommendations resulting from the National Convention on the EU on Emission License and their Trading, which took place on April 9 in the online environment and of which our institute is a guarantor.

Zjistit více PDF

DOPORUČENÍ: Národní konvent o EU: Reforma systému obchodování s emisními povolenkami EU ETS

Přinášíme vám shrnutí a doporučení vyplývající z Národního konventu o EU na téma emisních povolenek a jejich obchodování, který se uskutečnil 9. dubna v online prostředí a jehož je náš institut odborným garantem.

Zjistit více PDF

INVITATION: V4 and larger regional platforms: Convergence or competition?

We would like to invite you to the debate "V4 and larger regional platforms: Convergence or competition?" Organized by the Think Visegrad platform which brings together 8 think-tanks from Central Europe.

Zjistit více

POZVÁNKA: V4 a větší regionální platformy: Konvergence nebo konkurence?

Rádi bychom vás pozvali na debatu na téma „V4 a větší regionální platformy: Konvergence nebo konkurence?“ Debata je organizována platformou Think Visegrad sdružující osm think tanků ze střední Evropy.

Zjistit více

POLICY PAPER: 100 days of Biden’s new transatlantic strategy – where does Central and Eastern Europe stand?

In her policy paper, our research fellow Danielle Piatkiewicz provides an in-depth review of President Biden’s first 100 days in office. Piatkiewicz particularly examines Biden's new transatlantic strategy and how it affects the Central and Eastern Europe region.

Zjistit více PDF

POLICY PAPER: 100 dní Bidenovy nové transatlantické strategie - Kde stojí střední a východní Evropa?

Naše výzkumná pracovnice Danielle Piatkiewicz ve svém nejnovějším policy paperu poskytuje hloubkové vyhodnocení prvních 100 dní nové prezidentské administrativy Joe Bidena. V policy paperu se Piatkiewicz zaměřuje především na Bidenovu transatlantickou strategii a její vliv na region střední a východní Evropy.

Zjistit více PDF

El País: The Sputnik vaccine, the new Trojan horse between the East and the EU

Our research associate Zuzana Stuchlíková was quoted in the Spanish newspaper "El País". In an article about the V4 member states and their relationship to the vaccine, Sputnik V.

Zjistit více

El País: Vakcína Sputnik, nový trojský kůň mezi východoevropskými zeměmi a EU

Naše výzkumná spolupracovnice Zuzana Stuchlíková byla citována ve španělském deníku "El País". V článku o členských zemí V4 a jejich vztahu k vakcíně Sputnik V.

Zjistit více