Započal rozpad Británie?

Zuzana Kasáková ve svém blogu analyzuje výsledky Brexit-u z hlediska postojů politických stran v jednotlivých částech Velké Británie.

Zjistit více

Volby v Británii ve stínu Brexitu

Zuzana Kasáková se ve svém novém blogu věnuje volbám autonomních legislativních orgánů ve Skotsku, Walesu a Severním Irsku ve spojitosti s červnovým referendem o vystoupení Británie z EU.

Zjistit více

Konference: Institute of International and European Affairs

Vladimír Bartovic byl jedním z účinkující konference pořádané IIEA, kde hodnotil 10 let členství České republiky v EU.

Zjistit více