ČRo Plus | Viktor Daněk: Pro-European Czech government and EU reform

Czech governments have always been strong supporters of EU enlargement, and the same is true of the current one. The cabinet of Petr Fiala of the ODS might even like to be seen as the one that has done the most of Czech governments for the accession of new members to the shared club so far.

Show more

Lidové noviny | How to expand the EU without major upheaval

With the opening of accession talks with Ukraine and Moldova and the granting of candidate status to Georgia, questions about the functioning of the European Union after enlargement have been raised more and more frequently recently, and it is becoming clear that the Union cannot do without significant reforms. What is the Czech Republic's position on this? Our senior researcher Jana Juzová answers this question in an article for Lidové noviny.

Show more PDF

ČTK | EU Summit to deal with aid to Ukraine, Hungarian PM blocks the topic

An EU summit will be held on Thursday, with the main topics to be accession talks with Ukraine and an increase in the EU budget. Hungarian Prime Minister Viktor Orbán does not support further aid to Ukraine. Our researcher Jana Juzová commented on the situation for ČTK.

Show more

Policy Paper | The Perception of Visegrad Group on Enlargement in light of the Russian War on Ukraine

A new policy paper, produced with the support of the Visegrad Fund project, analyses the views of the Czech Republic, Slovakia, Poland and Hungary on the further enlargement of the European Union. With the granting of candidate status to Moldova and Ukraine and the recognition of Georgia as a potential candidate in June 2022, the issue of reforming the EU accession process is becoming absolutely crucial and, in the context of the war in Ukraine, a divisive issue for the V4 countries. The authors of the publication are Jana Juzová, Ferenc Németh, Tomáš Strážay and Marta Szpala.

Show more

Policy Paper | The Perception of Visegrad Group on Enlargement in light of the Russian War on Ukraine

Nový policy paper, který vzniknul za podpory projektu Visegrad Fund rozebírá pohled Česka, Slovenska, Polska a Maďarska na další rozšiřování Evropské unie. S udělením statusu kandidáta na členství Moldavsku a Ukrajině a uznáním Gruzie jako potenciálního kandidáta v červnu 2022 se otázka reformy přístupového procesu do EU stává naprosto klíčovou a v kontextu války na Ukrajině je pro země V4 dělícím problémem. Autory publikace jsou Jana Juzová, Ferenc Németh, Tomáš Strážay a Marta Szpala.

Show more

Op-Ed | The grain dispute is the first sign that Ukraine's EU accession will not be easy. What obstacles await on this path?

The Ukrainian grain situation is making waves in Europe. Deputy Director and Head of the Brussels Office Ziga Faktor wrote an Op-Ed about the impact of the situation on the country's EU accession and how some member states are reacting.

Show more

Analysis | Gradual Integration Process: Towards Restoring Effectiveness And Credibility Of EU Enlargement

Discussions on further changes to the enlargement methodology may reinforce the image of EU membership as a moving target with constantly changing rules, especially as the current methodology has still not been fully applied. Within the framework of the current methodology, the European Commission should develop a new strategy that would specify its approach to the gradual integration of (potential) candidates into the EU and the conditions governing this process. The 2018 Western Balkans Strategy set out initiatives, some of which are still valid today and can serve as the basis for a new enlargement strategy. Writes Jana Juzová, Senior Research Fellow.

Show more PDF

Analýza | Proces postupné integrace: Na cestě k obnovení účinnosti a důvěryhodnosti rozšíření EU

Diskuse o další změně metodiky rozšíření může posílit obraz členství v EU jako pohyblivého cíle s neustále se měnícími pravidly, zejména když současná metodika stále nebyla plně uplatněna. Evropská komise by měla v rámci stávající metodiky vytvořit novou strategii, která by konkrétně specifikovala její přístup k postupné integraci (potenciálních) kandidátů do EU a podmínky, jimiž se tento proces řídí. Strategie pro západní Balkán z roku 2018 stanovila iniciativy, z nichž některé jsou platné i dnes a mohou sloužit jako základ nové strategie rozšíření. Píše Jana Juzová, seniorní výzkumná pracovnice.

Show more PDF

TV Nova | Hungary before the European Parliament elections

The election campaign for the European Parliament elections in Hungary has begun, and according to expectations, it is quite sharp. But what is Hungary's real position in the current European Union? And how might the proposed reforms or enlargement of the Union change it in the future? Our deputy director Viktor Daněk commented on the issue in an interview with TV Nova.

Show more

Právo | A promise will dissapoint

Already last year, the EU-27 prime ministers granted Ukraine candidate status and the December summit is expected to approve the opening of accession talks. Our deputy director Viktor Danek reflected on the EU's promises and Ukraine's thorny path to membership in a piece for Právo.

Show moreEUROPEUM Institute for European Policy
Staroměstské náměstí 4/1
Prague 1 - Staré Město
110 00

tel.: +420 212 246 552
email: europeum@europeum.org
https://www.europeum.org