The progressing integration of the EU in security affairs: European Peace Facility

In his blog post, our intern Vojtěch Freitag discusses the progressing integration of the EU in security affairs: European Peace Facility.

Show more

Postupující integrace EU v bezpečnostních záležitostech: Evropský mírový nástroj

Ve svém blogovém příspěvku náš stážista Vojtěch Freitag pojednává o postupující integraci EU v bezpečnostních záležitostech: Evropský mírový nástroj.

Show more