Job offer: Internship at our Brussels Office (Spring/Summer 2022)

EUROPEUM’s Brussels Office is offering internship positions from March to July 2022. See the attached PDF file bellow for more information about the offer.

Show more PDF

Job offer: Internship at our Brussels Office (Spring/Summer 2022)

EUROPEUM’s Brussels Office is offering internship positions from March to July 2022. See the attached PDF file bellow for more information about the offer.

Show more PDF

168 hours: European Presidency of the Czech Republic

Žiga Faktor, head of the Brussels office of the Institute for European Policy EUROPEUM, commented on the new role that the Czech Republic is gaining in the European Union in 2022. The Czech Republic will become the presiding country for the second time in history.

Show more

168 hodin: Evropské předsednictví České republiky

Žiga Faktor, vedoucí bruselské kanceláře Institutu pro evropskou politiku EUROPEUM komentoval pro pořad 168 hodin novou roli, kterou Česká republika v roce 2022 nabývá v Evropské unii. Česko se totiž historicky podruhé stane předsednickou zemí, stejně jako v prvním případě je to v trojici se Švédskem a Francií.

Show more

REPORT: Eastern Partnership Summit 2021 as a new chapter of the EU-EaP relations: Time for diversification?

A team from the Brussels Office has written a report on the Eastern Partnership Summit, which took place on 14 December. The report focuses on relations between the European Union and the Eastern Partnership.

Show more

REPORT: Summit Východního partnerství 2021 jako nová kapitola vztahů mezi EU a Východním partnerstvím: Čas na diverzifikaci?

Tým bruselské kanceláře sepsal report o Summitu Východního partnerství, který proběhl 14. prosince. Tématemreportu jsou vztahy mezi Evropskou unií a Východním partnerstvím.

Show more

Policy Brief: New Resources of the EU Budget

Our researcher Vít Havelka, in his article "New Sources of the EU Budget", which was created under the Think Visegrad in Brussels project, writes about the new own resources of the EU budget, which are currently being discussed at the European level. The text specifically discusses why the reform of own resources is necessary and what are the positions of the various EU institutions and member states on these proposals. It concludes with a reflection on the Czech position, including an outlook on how it might evolve depending on the course of the negotiations.

Show more

Policy Brief: Nové zdroje rozpočtu EU

Náš výzkumný pracovník Vít Havelka ve svém článku "Nové zdroje rozpočtu EU", který vznikl v rámci projektu Think Visegrad in Brussels, píše o nových vlastních zdrojích rozpočtu EU, o nichž se v současné době diskutuje na evropské úrovni. Text se konkrétně zabývá tím, proč je reforma vlastních zdrojů nutná a jaké jsou postoje jednotlivých institucí EU a členských států k těmto návrhům. V závěru se zamýšlí nad českou pozicí včetně výhledu, jak by se mohla vyvíjet v závislosti na průběhu jednání.

Show more

E15.cz: Západ možná obětuje Nord Stream 2. Plynovodu hrozí další americké sankce

Naše výzkumná pracovnice Danielle Piatkiewicz se pro zpravodajský portál E15 vyjádřila k situaci ohledně plánovaných sankcí proti Rusku v případě plynovodu Nord Stream 2.

Show more

World Politics Review: Germany’s New Government Could Spell Trouble for the Visegrad Four

The director of our Brussel's office, Žiga Faktor, gave a commentary to World Politics Review on their new article Germany's New Government Could Spell Trouble for the Visegrad Four. The New German Government had been getting positive reviews even before it took office in early December. But not everyone is pleased with the new coalition government, one of which is Viktor Orban.

Show more