STVR | New group in the European Parliament

MEPs from 14 right-leaning parties have joined the political group Patriots for Europe in the European Parliament. From the Czech Republic, they were joined by MEPs from the ANO movement and two MEPs from the Přísaha a Motoristé party. They could become the third strongest political group in the European Parliament. Viktor Daněk, deputy director of EUROPEUM Institute, commented on this.

Show more

STVR | Nová frakce v Evropském parlamentu

Do politické skupiny v Evropském parlamentu Patrioti pro Evropu se přidali europoslanci ze 14ti pravicovo-orientovaných stran. Z Česka je to hnutí ANO a dva europoslanci ze strany Přísahy a motoristé. Patrioti se můžou stát třetí nejsilnější politickou skupinou v Evropském parlamentu. Komentoval zástupce ředitele Institutu EUROPEUM Viktor Daněk.

Show more

ČT24 | Committee allocation in the European Parliament

EP groups reach a preliminary agreement on the division of committees in the new European Parliament. The strongest European People's Party Group would like to claim 7 of them, for example for foreign affairs, industry or agriculture. Listen to the comments of Viktor Daňek, Deputy Director of EUROPEUM Institute.

Show more

ČT24 | Rozdělování výborů v Evropském parlamentu

Europarlamentní frakce dosáhly předběžné dohody o rozdělení výborů v novém Evropském parlamentu. Nejsilnější lidovecká frakce by si jich chtěla nárokovat 7, například pro pro zahraniční věci, průmysl nebo zemědělství. Poslechněte si komentář Viktora Daňka, zástupce ředitele Institutu EUROPEUM.

Show more

ČT24 | Patriots for Europe group strengthens

The new group in the European Parliament, Patriots for Europe, is about to hold its inaugural meeting. They need 23 MEPs from at least seven EU member states. So far, it looks like they will meet that requirement. Comments Viktor Daňek, Deputy Director of EUROPEUM Institute.

Show more

ČT24 | Vznikající frakce Patrioti pro Evropu posiluje

Novou frakci v Evropském parlamentu s názvem Patrioti pro Evropu čeká ustavující schůze. Potřebují 23 europoslanců z nejméně sedmi členských států EU. Zatím to vypadá, že tento požadavek splní. Poslechněte si komentář Viktora Daňka, zástupce ředitele Institutu EUROPEUM.

Show more

ČT24 | Patriots for Europe in the EU

The new political group in the European Parliament, Patriots for Europe, which includes the Czech opposition ANO movement, serves Russia's interests and threatens Europe's security, according to Czech Prime Minister Petr Fiala. Vít Havelka, a senior research fellow at EUROPEUM Institute, commented on the new party for ČT24.

Show more

ČT24 | Patrioti pro Evropu v EU

Nová frakce v Evropském parlamentu Patrioti pro Evropu, jehož součástí je i české opoziční hnutí ANO, slouží podle premiéra Petra Fialy zájmům Ruska a ohrožuje bezpečnost Evropy. K této nové frakci se vyjádřil pro ČT24 také Vít Havelka, seniorní výzkumný pracovník Institutu EUROPEUM.

Show more

TN.cz | Election surprise in France

In recent days, early parliamentary elections have been held in France, but there is no clear winner with a majority. Vít Havelka, Senior Research Fellow at EUROPEUM Institute, describes how the situation in France may develop further.

Show more

TN.cz | Volební překvapení ve Francii

V posledních dnech se ve Francii konaly předčasné parlamentní volby, které ale nemají jasného vítěze, který by měl většinu. Jak se situace ve Francii může dále vyvíjet popsal seniorní výzkumný pracovník Institutu EUROPEUM Vít Havelka.

Show moreEUROPEUM Institute for European Policy
Staroměstské náměstí 4/1
Prague 1 - Staré Město
110 00

tel.: +420 212 246 552
email: europeum@europeum.org
https://www.europeum.org