Info.cz: EU enlargement: The stalemate could be unblocked by a solution that is beginning to emerge across Europe

Our senior researcher Jana Juzová wrote an article for server Info.cz about the Brussels summit of EU leaders. In her commentary, she discusses in more detail what topics were on the agenda and whether the question of future EU enlargement was answered.

Show more

Info.cz: Rozšiřování EU: Patovou situaci by mohlo odblokovat řešení, které se začíná skloňovat napříč Evropou

Naše seniorní výzkumná pracovnice Jana Juzová napsala pro server Info.cz článek ohledně bruselského summitu lídrů států EU. Ve svém komentáři blíže rozebírá jaká témata byla na programu a zda byla zodpovězena otázka budoucího rozšiřování EU.

Show more

ČRo Plus: The European Union is preparing joint gas purchases. The summit has not yet produced an agreement on how to lower prices.

Our research fellow Zuzana Stuchlíková commented on the ongoing negotiations on the European summit to help further joint action towards Russia and European energy independence. What will the energy crisis mean for the incoming Czech presidency?

Show more

ČT24: Candidate country status for Ukraine and Moldova

Ukrainian and Moldovan candidacy. What do these countries have to fulfill in order to be admitted to the EU? Is there political will among the Member States to accept new members into the EU? Is the granting of candidate status to Ukraine and Moldova also a symbolic gesture toward Russia? Our senior researcher Jana Juzová answers these questions in the studio of ČT24.

Show more

ČT24: Status kandidátské země pro Ukrajinu a Moldavsko

Ukrajinská a moldavská kandidatura. Co vše musí tyto země splnit, aby byly přijaty do EU? Je politická vůle mezi členskými státy přijmout nové členy do EU? Je udělení kandidátského statusu Ukrajině potažmo Moldavsku symbolikou i směrem k Rusku? Na tyto otázky odpovídá naše seniorní výzkumná pracovnice Jana Juzová ve studiu ČT24.

Show more

iDnes.cz: Ukraine's invitation to the EU spoils the bitterness of unfulfilled promises to the Balkans

The news server iDnes.cz published a commentary by our Senior Research Fellow Jana Juzová. In her commentary, she discusses Ukraine's candidate status and compares it with the situation in the Balkans, where some countries have been waiting for EU membership for decades.

Show more

iDnes.cz: Pozvání Ukrajiny do EU kazí hořkost nenaplněných slibů Balkáncům

Na zpravodajském serveru iDnes.cz vyšel komentář naší seniorní výzkumné pracovnice Jany Juzové. V komentáři se zabývá kandidátským statusem Ukrajiny a srovnává ho se situací na Balkáně, kde na členství v EU čekají některé země již desítky let.

Show more

EKONEWS: MEPs agree on reform of emission allowances, free allocation for industry to end gradually

Our researchers Kateřina Davidová and Michal Hruby commented for the news website Ekonews. In the article, they comment on ETS and their reform, which was approved by the European Parliament.

Show more

EKONEWS: Europoslanci se shodli na reformě emisních povolenek, bezplatný příděl pro průmysl postupně skončí

Naši výzkumní pracovníci Kateřina Davidová a Michal Hruby poskytli komentář pro zpravodajský web Ekonews. V článku se vyjadřují k emisním povolenkám a k jejich reformě, kterou schválil Evropský parlament.

Show more

RTV: Fall of the bulgarian government

Our research fellow Žiga Faktor commented on the fall of the bulgarian government in the main news programme of Radio Slovakia. The government there lasted only six months in power. One of the reasons for the fall is, among other things, the dispute over EU enlargement. According to our researcher, recent weeks suggest that Sofia is willing to back down from its Veto, which would give the stagnant enlargement process a new impulse. He also mentions that the political instability in the Balkans suits pro-Russian parties.

Show more