DOPORUČENÍ: Národní konvent o EU: Strategická autonomie Evropské unie

Přinášíme vám shrnutí a doporučení vyplývající z Národního konventu o EU na téma strategické autonomie Evropské unie. Konvent se uskutečnil 22. května v online prostředí a náš institut je jeho odborným garantem.

Shrnutí a doporučení vyplývající z diskuze o strategické autonomii Evropské unie v rámci platformy Národního Konventu o EU, který se konal 22. května, vypracovala Tereza Novotná. 

Tři doporučení Národního konventu v EU:

  • Česká republika by měla v rámci strategické autonomie Evropské unie usilovat o posilování rozhodovací nezávislosti s cílem zajistit globální vliv a udržitelnou prosperitu.
  • Strategická autonomie by neměla vyústit v protekcionismus, ale v odbourání rizikové závislosti ve strategických sektorech, mj. posílením vlastních produkčních kapacit.
  • Strategická autonomie by neměla být prohlubována na úkor spolupráce se stejně smýšlejícími partnery, měla by naopak vést k posílení transatlantické vazby a vztahů s partnery v Asii, stejně jako k prohlubování partnerství s Afrikou a vyrovnání asymetrických vztahů např. s Čínou.

Kompletní podkladový dokument naleznete pod tlačítkem PDF.

Více informací naleznete na stránkách Národního konventu o EU.

#strategická autonomie #geopolitická změna

Tereza Novotná
Výzkumná spolupracovnice

Expertiza: evropská zahraniční politika, Severní a Jižní Korea a jihovýchodní Asie; Evropská služba vnější činnosti (EEAS), Delegace EU; transatlantické vztahy a obchod; rozšiřování EU a evropské instituce; německá zahraniční a domácí politika (zejména ve východních částech Německa).

Podkladové materiály k zasedáním Národního konventu o EU

Související články

Žádné související články


Institut pro evropskou politiku EUROPEUM
Staroměstské náměstí 4/1
Praha 1 - Staré Město
110 00

tel.: +420 212 246 552
email: europeum@europeum.org
https://www.europeum.org