DOPORUČENÍ: Národní konvent o EU: Reforma systému obchodování s emisními povolenkami EU ETS

Přinášíme vám shrnutí a doporučení vyplývající z Národního konventu o EU na téma emisních povolenek a jejich obchodování, který se uskutečnil 9. dubna v online prostředí a jehož je náš institut odborným garantem.

Shrnutí a doporučení vyplývající z diskuze v rámci platformy Národního Konventu o EU, který se konal 9. dubna, vypracovala Kateřina Davidová. 

Konvent se zabýval očekávaným balíčkem změn v klimatické a energetické legislativě, tzv. Fit for 55, který má pomoci Evropské unii implementovat nově navýšený cíl snížit emise skleníkových plynů o minimálně 55 % do roku 2030 (v porovnání s rokem 1990) 

Doporučení Národního konventu v EU:

  • Česká vláda by měla požadovat po Evropské komisi vypracování posouzení dopadů navrhovaných reforem systému EU ETS na sektory v EU ETS i mimo EU ETS a to na úrovni jednotlivých členských států.
  • Česká republika by měla podpořit rozšíření EU ETS o ty sektory, kde jednotné zpoplatnění emisí uhlíku přinese jasnou přidanou hodnotu. Česká republika by se tak měla postavit kladně k otázce zahrnutí sektorů námořní dopravy a mezinárodní letecké dopravy do systému EU ETS (či k vytvoření paralelního systému pro tyto sektory). Naopak Česka republika by se měla postavit zdrženlivě či záporně k zahrnutí sektorů silniční dopravy a budov do systému EU ETS, jelikož v těchto sektorech existují optimálnější nástroje pro snižování emisí, které by Česká republika měla nadále využívat.
  • Česká republika by měla prosazovat takové úpravy systému EU ETS, které povedou k předvídatelnému vývoji ceny povolenky a tím i stabilitě investičního prostředí.
  • Mechanismus uhlíkového vyrovnání na hranicích by měl být zaveden v souladu s pravidly Světové obchodní organizace a měl by podporovat konkurenceschopnost průmyslu členských státu i EU jako celku.

Kompletní podkladový dokument naleznete pod tlačítkem PDF.

Video s doporučením od Euroskop.cz si můžete pustit na tomto odkazu.

Více informací naleznete na stránkách Národního konventu o EU.

#ETS #skleníkové plyny #emise

Kateřina Davidová
Seniorní výzkumná pracovnice

Expertíza: Energetická a klimatická politika EU, ochrana životního prostředí

Podkladové materiály k zasedáním Národního konventu o EUInstitut pro evropskou politiku EUROPEUM
Staroměstské náměstí 4/1
Praha 1 - Staré Město
110 00

tel.: +420 212 246 552
email: europeum@europeum.org
https://www.europeum.org