Prague European Summit

Prague European Summit slouží jako platforma pro strategický dialog o společných tématech a výzvách EU již od roku 2015. Projekt spolupořádá Institut pro evropskou politiku EUROPEUM a Ústav mezinárodních vztahů Praha a každoročně se jej účastní experti na problematiku EU.

Prague European Summit spojuje veřejné činitele, zástupce podnikatelů a nevládních organizací, akademické pracovníky a novináře a poskytuje prostor k diskuzi o tématech, jako je vedení EU, bezpečnost, nové technologie a digitální věk, současné výzvy v oblasti hospodářské a zahraniční politiky nebo dopad různých politik a trendů na evropskou společnost . Cílem pražského evropského summitu je najít společné odpovědi na klíčové otázky v ekonomické, sociální, zahraničně-politické a institucionální oblasti Evropské unie. Summit usiluje o přepracování obrazu České republiky jako členské země EU, která se sebevědomě, ale konstruktivně připojuje ke strategickým diskusím o vývoji Evropské unie.

Další informace o projektu naleznete zde.

Projekt spolupořádá Institut pro evropskou politiku EUROPEUM a Ústav mezinárodních vztahů Praha a vznikl pod záštitou Ministerstva zahraničních věcí České republiky, Úřadu vlády České republiky, Zastoupení Evropské komise v České republice a hlavního města Prahy.

#Prague European Summit #PESInstitut pro evropskou politiku EUROPEUM
Staroměstské náměstí 4/1
Praha 1 - Staré Město
110 00

tel.: +420 212 246 552
email: europeum@europeum.org
https://www.europeum.org