REPORT: Regional Climate Talks: Dopady klimatické změny v České republice: co můžeme dělat?

Dne 23. října 2019 se v Olomouci uskutečnila jedenáctá debata z cyklu Climate Talks. Tématem debaty byly “Dopady klimatické změny v České republice: co můžeme dělat?”

  • Pozvání do diskuze přijali: Radim Tolasz (Český hydrometeorologický ústav), Romana Březovská (Ministerstvo životního prostředí) a Tomáš Obšívač (Extinction Rebellion Česká republika).
  • Projekt je organizován Institutem pro evropskou politiku EUROPEUM ve spolupráci s pražskou pobočkou Heinrich-Böll-Stiftung a pod záštitou Informačního centra OSN v Praze.

Diskuzi začal Radim Tolasz představením fyzikálních zákonitostí zemského klimatického systému. Upozornil, že není správné sledovat z klimatického systému pouze jednu část, ale že je třeba jej zkoumat celistvě. Poté ukázal, jak funguje skleníkový efekt a jak člověk svojí činností přispěl za posledních 200 let k nárůstu průměrné teploty, která nyní roste stále rychleji. Podle Tolasze máme nyní dvě možnosti, které musí jít ruku v ruce. Zaprvé snižovat emise skleníkových plynů, které vypouštíme do atmosféry, a zadruhé se lépe starat o krajinu, jelikož zdravá krajina vede k zachytávání emisí oxidu uhličitého.

Report z akce najdete pod tlačítkem PDF.

#Změna Klimatu

Kateřina Davidová
Seniorní výzkumná pracovnice

Expertíza: Energetická a klimatická politika EU, ochrana životního prostředíInstitut pro evropskou politiku EUROPEUM
Staroměstské náměstí 4/1
Praha 1 - Staré Město
110 00

tel.: +420 212 246 552
email: europeum@europeum.org
https://www.europeum.org