Čro PLUS: Ecological plans of the incoming German government

How is Germany going to achieve generating 80% of its energy from renewable sources by 2030? And is Germany's transmission system ready for such an increase in their share of electricity generation? These and more questions were answered by Kateřina Davidová, an analyst at EUROPEUM.

Zjistit více

Čro PLUS: Ekologické plány příští německé vlády

Jak chce trojkoalice dosáhnout toho, aby Německo do roku 2030 vyrábělo 80% svojí energie z obnovitelných zdrojů? A je na takové navýšení jejich podílu na výrobě elektrické energie v Německu připravena tamní přenosová soustava? Na tyto a další otázky odpovídala analytička Kateřina Davidová v Českém rozhlasu.

Zjistit více

iRozhlas: 'If we can't reach our goal, we will have things to answer for.' Countries are aware that the planet needs our saving

Climate policy expert and a research fellow at the EUROPEUM Institute for European policy Kateřina Davidová spoke with iRozhlas on the issue of global warming in connection with the new deal, which was agreed upon by almost 200 countries at a climate conference in Glasgow.

Zjistit více

iRozhlas: ‚Pokud cíle nedosáhneme, budeme mít co vysvětlovat.‘ Státy si uvědomují, že planeta potřebuje záchranu

Odbornice na klimatickou politiku a výzkumná pracovnice Institutu pro evropskou politiku EUROPEUM Kateřina Davidová se pro iRozhlas vyjádřila k problematice globálního oteplování v souvislosti s novou dohodou, kterou bezmála 200 zemí světa odsouhlasilo na klimatické konferenci v Glasgow COP-26. Právě závěrečný dokument klimatické konference OSN po čtvrtstoletí poprvé obsahuje explicitní zmínku o útlumu spalování fosilních paliv, které jsou hlavním zdrojem emisí skleníkových plynů.

Zjistit více

INVITATION: Transatlantic Relations in Review: Shared Values and Challenges

We would like to invite you to the debate “Transatlantic Relations in Review: Shared Values and Challenges”, which will take place in American Center at Tržiště 366, Malá Strana and will also be streamed online here on our Facebook page. The debate will take place on Thursday 18th November at 15:30.

Zjistit více

POZVÁNKA: Analýza transatlantických vztahů: Společné hodnoty a výzvy

Rádi bychom vás pozvali na debatu "Analýza transatlantických vztahů: Společné hodnoty a výzvy," která se bude konat v Americkém centru na adrese Tržiště 366 a bude zároveň přenášena online na naší facebookové stránce. Debata se uskuteční ve čtvrtek 18. listopadu v 15:30.

Zjistit více

INVITATION: "Norway and the Czech Republic – Challenges on the Way to Sustainability and Decarbonization"

We would like to invite you to the debate called "Norway and the Czech Republic – Challenges on the Way to Sustainability and Decarbonization" The debate will take place online on Thursday 11 November at 18:00.

Zjistit více

POZVÁNKA: Česko centrem kosmického výzkumu EU – jak si vede Evropa v objevování vesmíru?

Evropská unie udělala v posledních měsících několik změn v oblasti kosmického výzkumu, díky kterým se Česku dostane více možností k angažování se v této problematice. O tom, jak pokračují vesmírné projekty v EU a jaké příležitosti do Česka přináší, bude další z debat Café Evropa.

Zjistit více

E15: Dutch PM wants to take EU money away from Poland. He wants to freeze Dutch money from Poland

Zdeněk Beranek, Director of the EUROPEUM Institute for European Policy, commented for the news portal E15 on the statement of Dutch Prime Minister Mark Rutte on the rejection of the Polish National Recovery Plan. Poland would lose €36 billion, roughly CZK 914 billion, in EU funds. However, according to Zdeněk Beránek, such a scenario is not imminent.

Zjistit více

E15: Nizozemský premiér chce Polsku sebrat evropské peníze. Jejich zmrazení je reálné

Ředitel Institutu pro evropskou politiku EUROPEUM Zdeněk Beránek okomentoval pro zpravodajský portál E15 vyjádření nizozemského premiéra Marka Rutteho o zamítnutí polského národního plánu obnovy. Polsko by tím přišlo o 36 miliard eur, zhruba 914 miliard korun, z evropských fondů. Takový scénář však podle Zdeňka Beránka nehrozí.

Zjistit více