POLICY BRIEF: Implications of the 2020 US Presidential Election on the EU and Czech Climate Policy

In her brief, Aneta Navrátilová writes about the implications of the 2020 US Presidential Election on the EU and Czech Climate Policy

Show more PDF

INVITATION: Evaluating EU-NATO cooperation, Czech involvement and the prospect of improvement under new US leadership

We would like to invite you to a debate "Evaluating EU-NATO cooperation, Czech involvement, and the prospect of improvement under new US leadership". The event will take place on Thursday 10 December between 17:30–19:00 on Facebook.

Show more

COMMENTARY: US Elections - The optimistic worst-case scenario

Christian Kvorning Lassen, Deputy Director of the EUROPEUM Institute for European Policy, comments on the US presidential election.

Show more PDF

INVITATION: EU± // How should the EU respond to the situation in Belarus?

For several weeks now, there have been massive protests by Belarusians against the rigged presidential election in their country. During that time, several people were killed by security forces and thousands more were beaten or imprisoned. How should the EU respond to this situation? The guests of the next debate within the EU± series will address this issue on Wednesday, September 23.

Show more

EU MONITOR: The new Slovak government: An exemplary to the rest of the V4 amidst global crises?

The new direction of the Slovak political scene and the significance of this development within the Visegrad region: that is the topic our Miroslava Pěčková deals with in her latest EU Monitor.

Show more PDF

EU MONITOR: Nová slovenská vláda: Exemplární příklad vůči zbytku V4 uprostřed globálních krizí

Nové směřování slovenské politické scény a význam tohoto vývoje v rámci visegrádského regionu je téma, kterému se ve svém nejnovějším EU Monitoru věnuje naše Miroslava Pěčková.

Show more PDF

The Polls are in – unpacking the Polish Presidential elections

Danielle Piatkiewicz analyzes in her latest blog, the outcome of the recent Polish Presidential elections and its potential regional and global impact.

Show more

The Polls are in – unpacking the Polish Presidential elections

Danielle Piatkiewicz ve svém posledním blogu analyzuje výsledek polských prezidentských voleb a jeho potenciální regionální a globální dopad.

Show more

Postponed by Pandemic: Poland’s Presidential Predicament

Our Danielle Piatkiewicz analyses in her latest blog, the recent postponement of the Polish Presidential elections.

Show more

Europeum and COVID-19

Explore our publications, events and other activities concerning the pandemic and its consequences.

Show more