Yle | 20 years of membership, yet the Czechs are reticent

For 20 years, the Czechs have benefited billions of euros from EU membership, yet they are more reticent about the Union than others. Where does this opposition come from? How do the Czechs see the EU and their role in it? Comments Vít Havelka, Senior Research Fellow at EUROPEUM Institute for the Finnish public radio and TV.

Show more

Yle | Po 20 letech členství v EU jsou Češi stále zdrženliví

Češi už dvacet let čerpají z členství v EU miliardy eur, přesto jsou vůči Unii zdrženlivější než ostatní státy. Odkud se tento pocit bere? Jak Češi vnímají EU a svou roli v ní? Pro finskou veřejnoprávní televizi a rádio Yle komentoval Vít Havelka, seniorní výzkumný pracovník Institutu EUROPEUM.

Show more

Televizní noviny | Do the EU elections have the potential to change the support of Ukraine?

There have been opinions that call for changes of the EU including defense cooperation or foreign policy. The topic that should stay important even after the EU elections is the support of Ukraine. Do the EU elections have the potential to change the intensity of the EU's support of Ukraine? Vít Havelka, a senior researcher at EUROPEUM Institute answered for the main evening broadcast of TV Nova.

Show more

Televizní noviny | Mají evropské volby potenciál změnit intenzitu podpory Ukrajiny?

Ve veřejném prostoru se objevují hlasy, které volají po změně směřování EU v různých oblastech včetně vojenské spolupráce či zahraniční politiky. Téma, které by i po evropských volbách mělo zůstat důležité, je podpora Ukrajiny. Mají evropské volby potenciál změnit intenzitu podpory? Pro Televizní noviny TV Nova komentoval Vít Havelka, seniorní výzkumník Institutu EUROPEUM.

Show more

RTVS | Proposal for the position of Commissioner for Defense

The current President of the European Commission, Ursula von der Leyen, proposes the creation of a new position: Commissioner for Defense in the future Commission. Is this proposal feasible? When could this position be established? And who would fill it? How would enhanced EU defense operate alongside NATO was addressed by Vít Havelka, Senior Researcher at EUROPEUM Institute, in a commentary for the Slovak television RTVS.

Show more

RTVS | Návrh pozice komisaře pro obranu

Současná předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen navrhuje vytvoření nové pozice komisaře pro obranu v budoucí Komisi. Je tento návrh realizovatelný? Kdy by tato pozice mohla vzniknout? A kdo by ji obsadil? Na to, jak by posílená obrana EU fungovala vedle NATO odpovídal pro slovenskou televizi RTVS Vít Havelka, seniorní výzkumník Institutu EUROPEUM.

Show more

TASR | Establishment of the Slovak Republic in the EU structures

Twenty years ago, the European Union underwent its biggest enlargement with the addition of ten Central and Eastern European countries. According to Vít Havelka, Senior Research Fellow at EUROPEUM Institute, this is enough time for all accession countries to learn how to navigate the EU institutions and its decision-making process.

Show more

Policy Paper | 20 years of cohesion policy as a "Beware of Greeks bearing gifts"?

It has been 20 years since the Czech Republic and 9 other Central, Southern and Eastern European countries joined the European Union. This was on the promise of increased prosperity and the so-called economic catching-up of the post-communist part of Europe. Cohesion policy was to play a key role here. Vít Havelka writes in his Policy Paper.

Show more

Policy Paper | 20 let politiky soudržnosti jako danajský dar?

Je tomu již 20 let od doby, co Česká republika a dalších 9 států střední, jižní a východní Evropy vstoupily do Evropské unie. Stalo se tak za příslibu zvýšení blahobytu a tzv. ekonomického dohnání postkomunistické části Evropy. Klíčovou roli zde měla hrát politika soudržnosti. Píše Vít Havelka ve svém textu.

Show more

CNN Prima News | The European Army and the position of the Defense Commissioner

The next European Commission should have a new Commissioner for Defense. There is speculation that this position could go to the Czech Republic. However, some European politicians, such as French President Emmanuel Macron, are calling directly for the creation of European army. But what are the pitfalls of the project? Vít Havelka, a research fellow at EUROPEUM Institute, talked about the usefulness and possibilities for CNN Prima News.

Show moreEUROPEUM Institute for European Policy
Staroměstské náměstí 4/1
Prague 1 - Staré Město
110 00

tel.: +420 212 246 552
email: europeum@europeum.org
https://www.europeum.org