Policy Brief: New Resources of the EU Budget

Our researcher Vít Havelka, in his article "New Sources of the EU Budget", which was created under the Think Visegrad in Brussels project, writes about the new own resources of the EU budget, which are currently being discussed at the European level. The text specifically discusses why the reform of own resources is necessary and what are the positions of the various EU institutions and member states on these proposals. It concludes with a reflection on the Czech position, including an outlook on how it might evolve depending on the course of the negotiations.

Show more

Policy Brief: Nové zdroje rozpočtu EU

Náš výzkumný pracovník Vít Havelka ve svém článku "Nové zdroje rozpočtu EU", který vznikl v rámci projektu Think Visegrad in Brussels, píše o nových vlastních zdrojích rozpočtu EU, o nichž se v současné době diskutuje na evropské úrovni. Text se konkrétně zabývá tím, proč je reforma vlastních zdrojů nutná a jaké jsou postoje jednotlivých institucí EU a členských států k těmto návrhům. V závěru se zamýšlí nad českou pozicí včetně výhledu, jak by se mohla vyvíjet v závislosti na průběhu jednání.

Show more

ČRo Plus: France holds the EU presidency. Czech Republic wants to reform Schengen and move forward with asylum reform

The priorities of the French Presidency include the economic recovery of the Union after the pandemic, the climate agenda, European defence, relations with African countries and the Western Balkans. Our research fellow Vít Havelka also commented on the topic.

Show more

ČRo Plus: Evropské unii předsedá Francie. Chce reformovat Schengen a pohnout s azylovou reformou

Mezi priority francouzského předsednictví patří ekonomická obnova unie po pandemii, klimatická agenda, evropská obrana, vztahy s africkými zeměmi nebo západním Balkánem. K tématu se vyjádřil také náš výzkumný pracovník Vít Havelka.

Show more

Lidovky.cz: The head of the European Council will arrive in Prague. He wants to discuss the focus of the Czech summit, Zeman is not expected

Our Researcher Vít Havelka commented for Lidovky.cz the Czech Presidency and the Czech summit. In the interview, he answers questions about the summit and plans for the Czech Presidency.

Show more

Lidovky.cz: Do Prahy dorazí šéf Evropské rady. Chce projednat zaměření českého summitu, se Zemanem se nepočítá

Náš výzkumný pracovník Vít Havelka se pro server Lidovky.cz vyjádřil v článku o českém předsednictví a českém summitu. V rozhovoru odpovídá na otázky ohledně tématu summitu i plánech pro české předsednictví.

Show more

iDnes.cz: ANALYSIS: EU Presidency? The ability to negotiate and agree will decide

Our research fellow Vít Havelka wrote an analysis for iDnes.cz summarising the challenges of the Czech EU Presidency for the Czech government.

Show more

iDnes.cz: ANALÝZA: Předsednictví EU? Rozhodne schopnost vyjednávat a domluvit se

Náš výzkumný pracovník Vít Havelka napsal analýzu pro iDnes.cz, která shrnuje výzvy českého předsednictví v Radě EU pro českou vládu.

Show more

POZVÁNKA: Prezentace průzkumů – Postoj Čechů k pandemii, klimatickým opatřením a Evropské unii

Chtěli bychom vás pozvat na prezentaci průzkumů o vztahu Čechů k Evropské unii, zelené politice, pandemickým opatřením a dalším rozdělujícím tématům. Akce se uskuteční na našem Facebooku v úterý 21. 12. ve 14:00.

Show more

INVITATION: EU± // Year 2021 in the European Union

We invite you to the last debate in the EU± series, this time on what 2021 will bring for the European Union. The debate will take place online on Monday 20 December 2021 at 18:00.

Show more