ČT24: Germany is taking over the presidency of the Council of the EU

Our Vít Havelka commented for ČT24 on the topic of German Council Presidency and country's desire to help the European Union to recover from the COVID-19 pandemic.

Show more

ČT24: Německo přebírá předsednictví EU

Náš Vít Havelka poskytl rozhovor pro ČT24 o tom, jak Německo přebírá předsednictví Evropské unie a že chce pomoci Evropské unii zotavit se z pandemie COVID-19.

Show more

Deník N: To deal with the pandemic, to strengthen the Europe – after 13 years, Merkel is taking the steering wheel of the EU again

Our Vít Havelka commented for Deník N on the German presidency of the Council of the European Union and how it could be beneficial for Czech Republic .

Show more

Deník N: Zvládnout pandemii, posílit Evropu – s tím se Merkelová po 13 letech vrací za volant EU. Velké plány ale omezil virus

Náš Vít Havelka poskytl komentář pro Deník N, kde hovoří o tom, že německé předsednictví Radě EU by pro Českou republiku mohlo být přínosem.

Show more

Lidové noviny: If the prime minister runs after two hares, he may catch none

Vít Havelka, research fellow in EUROPEUM Institute for European policy, writes in the opinion article for Lidové Noviny about the negotiation of European leaders about the 2021-2027 EU budget and the recovery fund of 750 billion euro.

Show more

Lidové noviny: Když chce premiér víc, nemusí mít nic

Vít Havelka, výzkumný pracovník Institutu pro evropskou politiku EUROPEUM, napsal komentář do Lidových Novin, ve kterém píše o vyjednávání lídrů Evropské unie o evropském rozpočtu pro roky 2021–27 a fondu ve výši 750 miliard eur na podporu evropských ekonomik.

Show more

Hospodářské noviny: A quarter of groceries in stores is of Czech origin. Deputies want to increase the number

Vít Havelka spoke in Hospodářské noviny about the plan of Czech deputies to introduce quotas for Czech food in shops.

Show more

Hospodářské noviny: V obchodech je zhruba čtvrtina potravin českého původu. Poslanci chtějí jejich podíl zvýšit

Vít Havelka mluvil v Hospodářských novinách o plánu českých poslanců zavést kvóty na české potraviny v obchodech.

Show more

EU Council Commentary: No progress in MFF and recovery fund

Our Vít Havelka comments on Friday 19 June 2020 European Council meeting.

Show more PDF

Komentář k Evropské radě: Žádný pokrok v otázce víceletého finančního rámce a záchranného balíčku

Náš Vít Havelka komentuje jednání Evropské rady, které proběhlo 19. června 2020.

Show more PDF