COMMENTARIES: State of the European Union address 2021

Experts from EUROPEUM Institute for European Policy comment on the State of the Union address (SOTEU) given by the President of the European Commission Ursula von der Leyen on 15 September 2021.

Show more PDF

KOMENTÁŘE: Projev o stavu Evropské unie 2021

Odborníci z Institutu pro evropskou politiku EUROPEUM komentují projev o stavu Unie (SOTEU), který 15. září 2021 přednesla předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová.

Show more PDF

BLOG: Overcoming naivety: the protection of the rule of law in a post-pandemic Union

Rose Hartwig-Peillon writes in her blog about the protection of the rule of law in the post-pandemic Union.

Show more PDF

BLOG: Překonání naivity: ochrana právního státu v postpandemické Unii

Rose Hartwig-Peillon ve svém blogu píše o ochraně právního státu v postpandemické Unii.

Show more PDF

ČRo Plus: How should the European Union change? The Conference on the Future of Europe is about people's views

Our research collaborator Zuzana Stuchlíková commented on the issue of the Conference on the Future of Europe on the Europe Plus program.

Show more

US back in climate business: implications for global climate action

Our Research Assistant Charlotte Bufano wrote a policy paper for this year's first Prague Climate Talks debate: US back in business — what to expect from US climate policy? The debate would take place online on 29th April at 5:00 pm.

Show more

USA zpátky ve hře: co čekat od americké klimatické politiky?

Naše výzkumná asistentka Charlotte Bufano napsala policy paper k letošní první debatě na Prague Climate Talks: USA zpátky ve hře: co čekat od americké klimatické politiky? Debata by se měla konat 29. dubna v 17:00 online.

Show more

Přehled: Instituce Evropské unie – Komise, Parlament a Rady (1. část)

Přinášíme vám přehled o institucionální struktuře Evropské unie, o kompetencích a fungování jednotlivých unijních orgánů a o tom, jak mezi sebou jednotlivé instituce spolupracují. V článku se také dočtete, jak se mohou občané EU zapojit do unijního rozhodovacího procesu a jaká v tomto ohledu mají práva.

Show more

TA3: Vaccination in the EU will begin shortly after Christmas

Our associate research fellow Zuzana Stuchlíková commented on the start of vaccination against the new type of coronavirus. Vaccination in the EU shall begin shortly after the Christmas holidays. The European Commission president Ursula von der Leyen even declared the period between 27-29 December as “vaccination days.”

Show more

TA3: Očkování v EU začne po Vánocích

Naše výzkumná spolupracovnice Zuzana Stuchlíková okomentovala blížící se zahájení vakcinace proti novému typu koronaviru. Vakcinace by měla být na poli Evropské unie zahájena po vánočních svátcích. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová dokonce vyhlásila dny 27-29. prosince za tzv. “očkovací dny”.

Show more