RTVS | Proposal for the position of Commissioner for Defense

The current President of the European Commission, Ursula von der Leyen, proposes the creation of a new position: Commissioner for Defense in the future Commission. Is this proposal feasible? When could this position be established? And who would fill it? How would enhanced EU defense operate alongside NATO was addressed by Vít Havelka, Senior Researcher at EUROPEUM Institute, in a commentary for the Slovak television RTVS.

Show more

RTVS | Návrh pozice komisaře pro obranu

Současná předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen navrhuje vytvoření nové pozice komisaře pro obranu v budoucí Komisi. Je tento návrh realizovatelný? Kdy by tato pozice mohla vzniknout? A kdo by ji obsadil? Na to, jak by posílená obrana EU fungovala vedle NATO odpovídal pro slovenskou televizi RTVS Vít Havelka, seniorní výzkumník Institutu EUROPEUM.

Show more

ČT24 | Visit of the European Commission President to the Czech Republic

European Commission President Ursula von der Leyen arrived in the Czech Republic. She met with President Petr Pavel and Prime Minister Petr Fiala. The visit was part of the campaign ahead of the European Parliament elections in June. Viktor Daněk, Deputy Director of EUROPEUM Institute, commented on Ursula von der Leyen's arrival in the Czech Republic.

Show more

ČT24 | Návštěva předsedkyně Evropské komise v Česku

Do České republiky přijela předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen. Setkala se s prezidentem Petrem Pavlem i předsedou vlády Petrem Fialou. Návštěva byla součástí kampaně před červnovými volbami do Evropského parlamentu. Příjezd Ursuly von der Leyen do Česka okomentoval Viktor Daněk, zástupce ředitele Institutu EUROPEUM.

Show more

The Parliament Magazine | From Pfizer to Pieper: With von der Leyen on the defensive, who stands to gain?

Two recent controversies – Pfizergate and Piepergate – have thrown a wrench into Ursula von der Leyen’s re-election bid for the European Commission presidency. What impacts will they have and who will benefit form them? Žiga Faktor, head of EUROPEUM´s Institute Brussels office, comments in an article for The Parliament Magazine.

Show more

The Parliament Magazine | Od Pfizeru k Pieperovi: Kdo bude těžit z toho, že je von der Leyenová v defenzivě?

Dvě nedávné kontroverze - Pfizergate a Piepergate - zamotaly Ursule von der Leyenové plány na znovuzvolení do funkce předsedkyně Evropské komise. Jaké budou mít tyto kauzy dopad a komu prospějí? Žiga Faktor, vedoucí bruselské kanceláře Institutu EUROPEUM, je komentuje v článku pro The Parliament Magazine.

Show more

RILSA | The uncertain fate of the Green Deal for Europe ahead of the European Parliament elections

Farmers' protests have reminded that the measures of the Green Deal for Europe may not be politically viable for Europeans. To make climate policies politically viable, the EU should therefore focus on its commitment not to leave anyone behind in the green transition. Klára Votavová, a researcher at EUROPEUM Institute for European Policy, discusses the current development of the Green Deal for Europe and its social policy aspects in an expert publication for the Social Policy Forum.

Show more

RILSA | Nejistý osud Zelené dohody pro Evropu před volbami do Evropského parlamentu

Farmářské protesty připomněly, že opatření Zelené dohody pro Evropu nemusí být pro Evropany politicky průchodná. Pro politickou průchodnost klimatických politik by se proto EU měla zaměřit na svůj závazek nenechat v zeleném přechodu nikoho pozadu. Aktuálním vývojem Zelené dohody pro Evropu a jejími sociálněpolitickými aspekty se v odborné publikaci pro Forum sociální politiky zabývá Klára Votavová, výzkumná pracovnice Institutu pro evropskou politiku EUROPEUM.

Show more

iRozhlas.cz | Pfizergate: Transparency or Privacy Protection?

Recent investigation into the purchase of Pfizer vaccines by the EU has revealed the involvement of Ursula von der Leyen, President of the European Commission, raising questions about transparency and accountability. With the interconnection of several cases, including allegations of undisclosed agreements and legal actions, attention to negotiation processes and financial management within the Commission is increasing. The outcomes of these investigations may influence public trust and future leadership of the EU, highlighting the delicate balance between transparency and privacy protection. Žiga Faktor, Deputy Director and Head of the Brussels Office of the EUROPEUM Institute, offered a commentary for iRozhlas.cz.

Show more

iRozhlas.cz | Pfizergate: transparentnost či ochrana soukromí?

Nedávné vyšetřování nákupu vakcín od Pfizeru EU odhalilo účast Ursuly von der Leyen, předsedkyně Evropské komise, což vyvolává otázky ohledně transparentnosti a odpovědnosti. S propojením několika kauz, včetně obvinění z nezveřejněných dohod a právních kroků, roste pozornost k jednacím procesům a finančnímu hospodaření v rámci Komise. Výsledky těchto vyšetřování mohou ovlivnit veřejnou důvěru a budoucí vedení EU, zdůrazňující křehkou rovnováhu mezi transparentností a ochranou soukromí. Ke kauze se pro iRozhlas.cz vyjádřil Žiga Faktor, zástupce ředitele a šéf bruselské kanceláře Institutu EUROPEUM.

Show moreEUROPEUM Institute for European Policy
Staroměstské náměstí 4/1
Prague 1 - Staré Město
110 00

tel.: +420 212 246 552
email: europeum@europeum.org
https://www.europeum.org