Does the EU Have the Right Policy for Hungary and Poland?

Our director Vladimír Bartovic contributed with his answer to the Carnegie Europe series 'Judy Asks,' where he responded to the question whether the EU has the right policy for Hungary and Poland.

Show more

Má Evropská unie pro Maďarsko a Polsko tu správnou politiku?

Vladimír Bartovic pro Carnegie Europe, v rámci série Judy Asks, odpovídal na otázku, zda má Evropská unie pro Maďarsko a Polsko tu správnou politiku.

Show more

Carnegie Europe: Judy Asks - Does the EU Have the Right Policy for Hungary and Poland?

Our director Vladimír Bartovic contributed with his answer to the Carnegie Europe series 'Judy Asks,' where he responded to the question whether the EU has the right policy for Hungary and Poland.

Show more

Carnegie Europe: Judy Asks - Does the EU Have the Right Policy for Hungary and Poland?

Náš ředitel Vladimír Bartovic pro Carnegie Europe přispěl odpovědí na otázku ze série Judy Asks: Má Evropská unie pro Maďarsko a Polsko tu správnou politiku?

Show more

Judy Asks: Is Central Europe Destroying EU Solidarity?

Vladimír Bartovic was one of selected respondents in the latest edition of "Judy Asks" publication series by Carnegie Europe research center.

Show more

Otázka Judy Dempsey: „Ničí Střední Evropa solidaritu EU?“

Vladimír Bartovic byl jedním z vybraných respondentů v posledním vydání publikační série výzkumného centra Carnegie Europe s názvem "Judy Asks".

Show more