Podcast nr 2: Energy policy of Poland and the Czech Republic until 2050.

Michal Hrubý, a research fellow at our Institute, provided a video commentary for podcast hosted by the Economic Forum / Forum Ekonomiczne. Will the green transformation be an easy task? How is the war in Ukraine pushing us towards a faster green and digital transformation? Michal Hruby talks about that in his commentary.

Show more

Report | Evropská letní škola 2022: Confronting the past to win the future: Are we ready for smart, prosperous, secure and green Europe?

V červenci 2022 uspořádal Institut pro evropskou politiku EUROPEUM již 19. ročník Evropské letní školy v Praze. Letošní akademický program byl zaměren na nejdiskutovanější témata v rámci klíčových politik Evropské unie jako je energetická bezpečnost, implementace Zelené dohody pro Evropu nebo boj EU proti hybridním hrozbám.

Show more PDF

FÓRUM sociální politiky: The Green Deal can be socially progressive

Our researcher Kateřina Davidová has written in the professional journal FORUM of Social Policy a short essay on how the Green Deal can be socially progressive. In the article, she summarises the current development of the Green Deal for Europe with a focus on socio-economic areas. The text argues that a socially just transformation to a low-carbon economy will only be achieved when the polluter pays principle is respected and free allowances are no longer handed out to big industry.

Show more

VÚPSV: Green deal for Europe or green imperative?

Our researcher Michal Hrubý provided a commentary to the Reseach institute for labour and socisl affairs (VÚPSV) on the Green Deal. He outlined the important foundations on which the agreement is based and noted how deepening knowledge will have a positive impact on society as well as on the fight against climate change.

Show more

Policy Brief: The future of natural gas in the EU

A Policy Brief on the future of natural gas in the European Union was produced during a study visit to the Brussels office of Think Visegrad. The author of the brief, Agata Łoskot-Strachota, focuses on the current market crisis, which has raised questions about the role of gas in the decarbonisation process, as well as the cost and security of supply, and highlights the need for a common gas strategy that is in line with the objectives of the Green Deal, but also responds to short-term challenges.

Show more PDF

Deník N: The Green Deal is more important than ever, says the Decarbonising Automotive Transport conference

Our researcher Michal Hrubý attended the conference on Decarbonisation of Automotive Transport where he took part in the debate. We are on the threshold of a decision about the future of Czech car transport. Demand for electromobility is growing exponentially globally, as is the development of battery technology. In the future, these could become value-added products that will kick-start our economy and return the Czech Republic to a leading position in the investment environment. According to representatives of the European Parliament, the state administration, the automotive industry and independent experts on electromobility, it is now important for the Czech Republic to leave the scepticism of change behind and start educating and preparing for the decarbonisation of automotive transport. Not only for the environmental impact, but especially for the future competitiveness of the sector. This was stated in a debate at the Decarbonisation of Automotive Transport conference organised by EUROPEUM Institute for European Policy on Tuesday 1 March.

Show more

DENÍK N: Green Deal je důležitější než kdy předtím, zaznělo na konferenci Dekarbonizace automobilové dopravy

Náš výzkumný pracovník Michal Hrubý se zúčastnil konference o Dekarbonizaci automobilové dopravy. Stojíme na prahu rozhodnutí o budoucnosti české automobilové dopravy. Poptávka po elektromobilitě globálně skokově narůstá, podobně jako rozvoj technologií pro výrobu a využití baterií. Ty by se mohly v budoucnu stát produkty s přidanou hodnotou, které nastartují naši ekonomiku a vrátí Česko do čelných pozic v investičním prostředí. Podle zástupců Evropského parlamentu, státní správy, automobilového průmyslu a nezávislých expertů na elektromobilitu je nyní pro Českou republiku důležité opustit skepsi ze změn a začít se vzdělávat a připravovat na dekarbonizaci automobilové dopravy. Ať už kvůli vlivům na životní prostředí, ale zejména pro budoucí konkurenceschopnost odvětví. Uvedli to v debatě konference Dekarbonizace automobilové dopravy, kterou pořádal Institut pro evropskou politiku EUROPEUM v úterý 1. března.

Show more

INVITATION: Café Evropa online: Facts and myths about the Green Deal - are its goals an opportunity or a threat?

We would like to invite you to the next debate within the Café Evropa series, this time on the topic "Café Evropa: Facts and myths about the Green Deal - are its goals an opportunity or a threat?". The debate will take place on 15 February at 17:30. Do Czech citizens have sufficient awareness of the Green Deal and the "Fit for 55" package and how should public institutions and the media communicate these topics to the public in an understandable way? Are climate change mitigation issues at all important to the Czech public? What misinformation is circulating about the EU and climate change on Czech misinformation websites and social networks? Where is the misinformation coming from in the Czech online environment? How to identify and combat them?

Show more

Policy Paper: Czechia’s Policies within the EU in the Context of the Upcoming Presidency to the EU Council

Łukasz Ogrodnik's publication entitled "The Czechia's EU Policy in the Context of the Upcoming European Council Presidency" was published as part of a study stay in the Brussels office of the Think Visegrad platform. It describes priorities of the upcoming Presidency in relation to the Czech European policy, and most probable challenges.

Show more

ČRo Plus: Evropské unii předsedá Francie. Chce reformovat Schengen a pohnout s azylovou reformou

Mezi priority francouzského předsednictví patří ekonomická obnova unie po pandemii, klimatická agenda, evropská obrana, vztahy s africkými zeměmi nebo západním Balkánem. K tématu se vyjádřil také náš výzkumný pracovník Vít Havelka.

Show more