ČT24 | EU elections

According to predictions, conservative right-wing parties are expected to gain strength in the upcoming European elections. How significant will their influence be? Or do they only have blackmail potential? Will the rhetoric change in traditional EU parties as well? Viktor Daněk, Deputy Director of EUROPEUM Institute, answered these questions on the programme "Pre-election Europe" on ČT24.

Show more

Vinohradská 12 | What is the Green Deal about?

Green madness. Tragedy. But also a challenge, an opportunity. This is what Czech politicians are saying about the Green Deal. What is it really about and how will this issue drive the European Parliament elections? A topic for Viktor Daňek, deputy director of EUROPEUM Institute, which he addresses in Czech radio podcast Vinohradská 12.

Show more

Vinohradská 12 | O čem je Green Deal?

Zelené šílenství. Tragédie. Ale taky výzva, příležitost. To zaznívá od českých politiků na adresu Green Dealu. O čem ve skutečnosti je a jak tohle téma zahýbe volbami do Evropského parlamentu? Téma pro Viktora Daňka, zástupce ředitele Institutu EUROPEUM, v podcastu Českého rozhlasu Vinohradská 12.

Show more

Televizní noviny | Is it possible to cancel Green Deal?

One of the most criticised politicises, that was agreed on in Brussels in this term. The critics argue that it decreases the competitiveness of Europe, while environmentalists think it should be stricter. Is it possible to cancel Green Deal? Or at least to modify it? For the main evening broadcast Televizní noviny on TV Nova, Kateřina Davidová, a researcher at EUROPEUM Institute, commented on this issue.

Show more

Televizní noviny | Jde zrušit Green Deal?

Jedna z nejkritizovanějších politik, která z Bruselu za poslední období vzešla. Kritici argumentují snížení konkurenceschopnosti Evropy, podle ekologů by bylo ale potřeba naopak přidat. Šlo by Green Deal úplně zrušit? Nebo alespoň upravit? Pro Televizní noviny na TV Nova komentovala Kateřina Davidová, výzkumnice Institutu EUROPEUM.

Show more

Café Evropa | 20 years in the EU: what has membership given and taken away from Jeseník?

We invite you to the next Café Evropa debate! Green Deal, migration, security, EU elections, EU subsidies... Are you interested in what's in it for Jeseník? Our guests will answer these and other questions. Come and discuss!

Show more

Café Evropa | 20 let v EU: Co členství dalo a vzalo Jeseníku?

Zveme vás na další debatu Café Evropa! Green Deal, migrace, bezpečnost, eurovolby, dotace z EU... Zajímá Vás, co z toho má Jeseník? Na tyto a další otázky, Vám odpoví naši hosté. Přijďte diskutovat!

Show more

RILSA | The uncertain fate of the Green Deal for Europe ahead of the European Parliament elections

Farmers' protests have reminded that the measures of the Green Deal for Europe may not be politically viable for Europeans. To make climate policies politically viable, the EU should therefore focus on its commitment not to leave anyone behind in the green transition. Klára Votavová, a researcher at EUROPEUM Institute for European Policy, discusses the current development of the Green Deal for Europe and its social policy aspects in an expert publication for the Social Policy Forum.

Show more

Hospodářské noviny | More than five million people will need to be retrained in the Czech Republic by 2030. Car industry will mainly face the problems

The Czech car industry is lagging behind the rest of Europe and the world. It may not be able to pick what to produce, but it has the opportunity to strengthen its competitiveness and resilience. However, it needs trained and educated employees, which are hard to find on the local labour market. So are we going to train the automotive workforce, strengthen the position of our strategic sector and promote a just transformation? Or are we going to continue to say that the transition to electric mobility does not concern us and that the Green Deal for Europe is to blame for increased unemployment? How to produce electric cars and remain competitive? Rebeka Hengalová, a researcher at EUROPEUM Institute, discusses this topic in her article for economic daily Hospodářské noviny.

Show more

Hospodářské noviny | Do roku 2030 bude v Česku potřeba přeškolit přes pět milionů lidí. Problémy budou mít hlavně automobilky

Český automobilový průmysl zaspává za vývojem zbytku Evropy a světa. Sice si nemůže příliš vybírat, co bude vyrábět, ale má možnost posílit svou konkurenceschopnost a odolnost. Potřebuje k tomu ovšem proškolené a vzdělané zaměstnance, které na místním trhu práce těžko najde. Budeme tedy proškolovat pracovníky automobilek, posilovat pozici našeho strategického odvětví a podporovat spravedlivou transformaci? Nebo budeme dál tvrdit, že se nás přechod na elektromobilitu netýká a za zvýšenou nezaměstnanost může Zelená dohoda pro Evropu? Jak vyrábět elektroauta a zůstat nadále konkurenceschopní? Tématem se ve svém článku zabývá Rebeka Hengalová výzkumná pracovnice Institutu EUROPEUM.

Show moreEUROPEUM Institute for European Policy
Staroměstské náměstí 4/1
Prague 1 - Staré Město
110 00

tel.: +420 212 246 552
email: europeum@europeum.org
https://www.europeum.org