INVITATION | New Challenges in the Implementation of the EU Climate Goals | Czech EUKI Community Conference

We would like to invite you to a Czech EUKI Community Conference. The public panel discussion of the conference will take place on 9th November 2022, 13:00 - 14:15 at the House of the European Union, Jungmannova 745/24, 110 00 Nové Město, Prague, Czechia.

Show more

POZVÁNKA | Nové výzvy při plnění cílů EU v oblasti klimatu | Czech EUKI Community Conference

Rádi bychom vás pozvali na veřejnou část Czech EUKI Community Conference. Veřejná panelová diskuse v rámci konference se uskuteční 9. listopadu 2022 od 13:00 do 14:15 v Evropském domě, Jungmannova 745/24, 110 00 Nové Město, Praha.

Show more

POZVÁNKA: Zhodnocení prvních měsíců českého předsednictví v Radě EU

Rádi bychom Vás pozvali na online debatu na téma "Zhodnocení prvních měsíců českého předsednictví v Radě EU", která proběhne ve čtvrtek 8. září od 17:30 online na našem Facebooku.

Show more

ČRo Plus: Environmental impact of the war in Ukraine

Our researcher Kateřina Davidová commented on the development of energy markets, the strategic package Fit for 55, as well as the agenda of the Ministry of the Environment during the Czech EU Presidency for Czech Radio Plus.

Show more

ČRo Plus: Dopady války na Ukrajině na životní prostředí

Klíčové návrhy balíčku "Fit for 55", vyjednávací proces na energetických trzích či agendu Ministerstva životního prostředí při českém předsednictví v Radě EU komentovala naše výzkumná pracovnice Kateřina Davidová pro Český rozhlas Plus.

Show more

LE SOIR: We are fighting about four hundred kilometres from the Czech border, so the war will take priority.

Vít Havelka, Senior Research Fellow at the EUROPEUM Institute for European Policy, was interviewed by the Belgian daily Le Soir. In particular, he discusses what is the main priority of the Czech Presidency, how it will be reflected at the European level and what will ensure the success of this Presidency.

Show more

LE SOIR: Bojujeme asi čtyři sta kilometrů od hranic České republiky, takže válka bude mít prioritu.

Vít Havelka, seniorní výzkumný pracovník Institutu pro evropskou politiku EUROPEUM, poskytl rozhovor belgickému deníku Le Soir. Rozebírá zejména, co je hlavní prioritou českého předsednictví, jak se to projeví na evropské úrovni či co zajistí úspěch tohoto předsednictví.

Show more

CC Weekly: A green Europe. Combustion engines should be phased out after 2035

Michal Hrubý, a Research Fellow at EUROPEUM, talks about the Fit for 55 package and achieving carbon neutrality by 2050 in the Czechcrunch Weekly podcast.

Show more

CC Weekly: Evropa ekologická. Po roce 2035 by se měly přestat vyrábět spalovací motory

Michal Hrubý, výzkumný pracovník Institutu pro evropskou politiku EUROPEUM, si v podcastu Czechcrunch Weekly povídá o balíčku Fit for 55 a dosažení uhlíkové neutrality do roku 2050.

Show more

Deník N: An explosive passenger is already waiting for the Czech train driver: how we will drive the EU legislative train

Our senior researchers Kateřina Davidová and Vít Havelka provided comments for an article in Deník N on what the government is facing and what role the presiding state has in the development of EU legislation.

Show more