RTVS | Summit of V4 Prime Ministers in Prague

Czech Prime Minister Petr Fiala and Polish Prime Minister Donald Tusk met separately ahead of the Visegrad Group summit in Prague, where the main points of discussion were the war in Ukraine and energy security. Vít Havelka, an analyst at EUROPEUM Institute, commented on the position of the Hungarian or Slovak Prime Minister and the overall direction of the Visegrad Group for Slovakian television RTVS.

Show more

RTVS | Summit premiérů V4 v Praze

Před summitem Visegrádské skupiny v Praze, kde byly hlavními body jednání například válka na Ukrajině nebo energetická bezpečnost, se separátně setkali český premiér Petr Fiala a jeho polský protějšek Donald Tusk. K postoji maďarského či slovenského premiéra a celkovému směřování Visegrádské čtyřky se vyjádřil analytik Institutu EUROPEUM Vít Havelka.

Show more

RTVS | Conclusions of the conference of EU and NATO leaders in Paris

Paris meeting of EU and NATO leaders wrapped up with a clear call - to strengthen the defense capabilities and increase the supply of ammunition to Ukraine. The executive director of the EUROPEUM Institute, Martin Vokálek, spoke more about the reasons and consequences of this extremely quickly summoned meeting for Slovakian RTVS channel.

Show more

RTVS | Závěry konference lídrů EU a NATO v Paříži

Setkání lídrů EU a NATO v Paříži přineslo výsledek ve formě výzvy na posílení obranyschopnosti zemí a zvýšení dodávek munice na Ukrajinu. Více o důvodech a důsledcích této mimořádně rychle svolané schůzky mluvil výkonný ředitel Institutu EUROPEUM Martin Vokálek pro RTVS.

Show more

ČT24 | V4 summit in Prague brought questions about the groups' necessity

The new Polish Prime Minister Donald Tusk came to the Prague V4 summit asking whether the Visegrad group is still relevant. Cooperation on a high political level is complicated by the countries' different approaches towards the war in Ukraine. While the Czech Republic and Poland continue to support its interests with the same intensity, Slovakia and Hungary are reassessing them. Martin Vokálek, Executive Director of the EUROPEUM Institute, talked about the importance of the summit and the relations between Poland and the Czech Republic for ČT24.

Show more

ČT24 | Summit premiérů V4 v Praze přinesl otázky o fungování skupiny

Nový polský premiér Donald Tusk přijel na summit V4 do Prahy s otázkou, zda je Visegrádská čtyřka stále relevantní. Spolupráci na vysoké politické úrovni komplikuje rozdílný postoj zemí k válce na Ukrajině. Zatímco Česká republika a Polsko v podpoře jejích zájmů pokračují se stále stejnou intenzitou, Slovensko a Maďarsko je přehodnocují. Důležitost summitu a vztahy Polska a Česka pro ČT24 rozebral výkonný ředitel Institutu EUROPEUM Martin Vokálek.

Show more

ČT24 | Leaders of twenty countries to discuss aid to Ukraine

What can we expect from the upcoming summit in terms of aid to Ukraine? Vít Havelka, an analyst at EUROPEUM Institute for European Policy, describes possible developments of the negotiations for ČT24.

Show more

ČT24 | Lídři dvacítky zemí budou řešit pomoc Ukrajině

Co můžeme očekávat od nadcházejícího summitu v otázce pomoci Ukrajině a co naopak ne? Možné vývoje jednání popisuje pro ČT24 analytik Institutu pro evropskou politiku EUROPEUM Vít Havelka.

Show more

Euractiv | European Council approves financial package for Ukraine as part of its budget

An extraordinary summit of the European Council is held on 1 February. During the summit, the main topic was the financial support package for Ukraine as part of the multiannual European budget. Although the package was blocked by Hungary back in December, it has now been approved. Žiga Faktor, Director of our Brussels office and deputy director, commented on the event and its circumstances for Euractiv.

Show more

Euractiv | Evropská rada v rámci svého rozpočtu schválila finanční balíček pro Ukrajinu

Dne 1. února se konal mimořádný summit Evropské rady. Během summitu byl hlavním tématem podpůrný finanční balíček pro Ukrajinu jako součást víceletého evropského rozpočtu. Přestože balíček ještě v prosinci blokovalo Maďarsko, byl nyní schválen. Událost a její okolnosti pro Euractiv blíže okomentoval ředitel naší bruselské kanceláře a zástupce ředitele Žiga Faktor.

Show moreEUROPEUM Institute for European Policy
Staroměstské náměstí 4/1
Prague 1 - Staré Město
110 00

tel.: +420 212 246 552
email: europeum@europeum.org
https://www.europeum.org