Brussels Morning: Could the Green Deal be as divisive as migration in Central Europe?

Our Research Fellow Vít Havelka wrote an article for the Brussels Morning news website. The article presents the attitudes of Czech society towards the Green Deal. This main topic will be introduced on the Prague European Summit, which will take place on July 12-14.

Show more

Brussels Morning: Mohla by Zelená dohoda být stejně rozdělující jako migrace ve střední Evropě?

Náš výzkumný pracovník Vít Havelka napsal článek pro zpravodajský web Brussels Morning. Článek představuje postoje české společnosti k Zelené dohodě, což bude hlavním tématem Prague European Summitu, který se uskuteční 12.-14. července.

Show more

What will Draghi’s government mean for Italy’s climate policy and the European Green Deal?

In a blog post, Charlotte Bufano writes about what Mario Draghi's government can mean for Italy's climate policy and the European Green Deal.

Show more

Co bude Draghiho vláda znamenat pro italskou klimatickou politiku a Zelenou dohodu pro Evropu?

Charlotte Bufano v blogovém článku píše o tom, co může vláda Maria Draghiho znamenat pro italskou klimatickou politiku a Zelenou dohodu pro Evropu.

Show more

INVITATION: A Fair, Green and Digital Recovery of the EU: Czech and Portuguese Perspectives

We would like to invite you to an online conference " A Fair, Green and Digital Recovery of the EU: Czech and Portuguese Perspectives" organized by the Embassy of Portugal in Prague in cooperation with the EUROPEUM Institute, Institute of International Relations, European Investment Bank, and the European Commission in the Czech Republic. The conference will take place on February 16 at 13-17:30 PM and will be live-streamed online on our Facebook page.

Show more

POZVÁNKA: Spravedlivé, zelené a digitální uzdravení EU: České a portugalské pohledy

Srdečně Vás zveme na online konferenci "Spravedlivé, zelené a digitální uzdravení EU: České a portugalské pohledy", kterou pořádá Velvyslanectví Portugalské republiky ve spolupráci s institutem EUROPEUM, Ústavem mezinárodních vztahů, Zastoupením Evropské komise v ČR a Evropskou investiční bankou. Konference proběhne 16. února v čase 13:00-17:30 online na našem Facebooku.

Show more

Café Evropa a Café Evropa in regions

The long-successful format of the Café Evropa debate has been running since 2015. The aim is to mediate discussions on European issues and the position of the Czech Republic in the EU to the general public. The discussing guests of Café Evropa are experts on the issue and representatives of European and Czech institutions. Since 2017, debates have been held not only in Prague but also in the Czech regions.

Show more

INVITATION: Dialogue: Opinions of Czech Society on the Green Deal

We would like to invite you to the debate "Dialogue: Opinions of Czech Society on the Green Deal" organized in cooperation with STEM Institute of Empirical Research, z.ú. The dialogue will present a survey of Czech society's views on the Green Deal, which was created in cooperation with the STEM Institute of Empirical Research and the Institute for European Policy EUROPEUM. The dialogue will be broadcast live on Wednesday 2 December 2020 from 5.30 pm.

Show more

POZVÁNKA: Dialog: Názory české společnosti na Green Deal

Srdečně Vás zveme na debatu "Dialog: Názory české společnosti na Green Deal" pořádanou ve spolupráci se STEM Ústav empirických výzkumů, z.ú. Dialog bude prezentovat výzkum názorů české společnosti na Green Deal, který vznikl ve spolupráci STEM Ústavu empirických výzkumů a Institutu pro evropskou politiku EUROPEUM. Dialog bude vysílán živě ve středu 2. prosince 2020 od 17:30 na našich facebookových stránkách.

Show more

Info.cz: The higher climate goal of the EU has approached, the Czech Republic will no longer block it

Our researcher Kateřina Davidová recently published an article on news portal Info.cz which deals with the topic of decreasing European emissions. The author responds to the unexpected turn of Prime Minister Andrej Babiš in the issue of reducing greenhouse gas emissions and his support for the European goal.

Show more