ČT24: European union after the key summit

Our Vít Havelka commented for ČT24 on the development after the key summit of EU leaders.

Show more

ČT24: Evropská unie po klíčovém summitu

Náš Vít Havelka poskytl rozhovor pro ČT24, kde hovořil o vývoji Evropské unie po summitu lídrů EU.

Show more

ČT24: Recovery Fund for EU countries

On Tuesday, July 21, our research fellow Vít Havelka was one of the guests of the television broadcast called 90’ ČT24. The topic of his comment was the Recovery Fund and also the questions of what criteria the Czech Republic must meet in order to achieve the financial help from it.

Show more

ČT24: Fond záchrany pro státy EU

Náš výzkumník Vít Havelka byl v úterý 21. července jedním z hostů televizního pořadu 90’ ČT24. Tématem jeho komentáře byl Fond obnovy a také otázky toho, jaká kritéria musí ČR splnit, aby na peníze dosáhla.

Show more

ČT24: Germany is taking over the presidency of the Council of the EU

Our Vít Havelka commented for ČT24 on the topic of German Council Presidency and country's desire to help the European Union to recover from the COVID-19 pandemic.

Show more

ČT24: Německo přebírá předsednictví EU

Náš Vít Havelka poskytl rozhovor pro ČT24 o tom, jak Německo přebírá předsednictví Evropské unie a že chce pomoci Evropské unii zotavit se z pandemie COVID-19.

Show more

ČT24: EU package to save the economy

The director of our Institute, Vladimír Bartovic, was one of the guests of Studio ČT24 on Monday, June 29. He commented on the EU's rescue package for the European economy.

Show more

ČT24: Balíček EU na záchranu ekonomiky

Ředitel našeho Institutu Vladimír Bartovic byl v pondělí 29. června jedním z hostů dopoledního Studia ČT24. Svůj komentář poskytl k tématu záchranného balíčku EU pro evropskou ekonomiku.

Show more

ČT24: Vladimír Bartovic about European Union's budget summit

Countries of European Union couldn't come up with the new EU's budget even after two days of negotiations. Even after changes in the first draft, representatives of 27 countries didn't agree on the final form of EU's budget, for years 2021–2027. Director of our institute commented on this issue in the interview for the ČT24.

Show more

ČT24: Vladimír Bartovic o summitu Evropské unie o rozpočtu

Země Evropské unie se ani po dvoudenním summitu neshodly na víceletém rozpočtu. zástupci 27 zemí po úpravě návrhu nedokázali nalézt shodu na celkové výši rozpočtu pro období 2021–2027. Toto komentoval v dnešním rozhovoru pro ČT24 ředitel našeho institutu Vladimír Bartovic.

Show more