ČT24: Negotiations on trade relations between the EU and Britain

The director of our Institute, Vladimír Bartovic, provided a commentary for the ČT24 regarding the negotiation of the terms of trade relations between the EU and the United Kingdom. These negotiations should be concluded by the end of 2020. If this does not happen trade relations will take place under the terms of the World Trade Organization.

Zjistit více

ČT24: Jednání o obchodních vztazích mezi EU a Británií

Ředitel našeho Institutu Vladimír Bartovic poskytl pro zpravodajský kanál ČT24 komentář týkající se vyjednávání podmínek obchodních vztahů mezi EU a Velkou Británií. Tato jednání by se měla ukončit do konce roku 2020, pokud se tak nestane, obchodní vztahy budou probíhat dle podmínek Světové obchodní organizace.

Zjistit více

ČT24: European Council – Tensions in the Eastern Mediterranean and Sanctions on Belarus

On Friday, October 2, our Žiga Faktor commented for ČT24 the latest development of the European Council. The topics were the common action against Turkey and sanctions on Belarus.

Zjistit více

ČT24: Summit lídrů EU – napětí ve Středomoří a sankce vůči Bělorusku

Vedoucí naší bruselské kanceláře Žiga Faktor komentoval v pátek 2. října na ČT24 vývoj summitu lídrů EU. Tématem komentáře byl společný postup EU proti Turecku a sankce vůči běloruskému režimu.

Zjistit více

ČT24: European union after the key summit

Our Vít Havelka commented for ČT24 on the development after the key summit of EU leaders.

Zjistit více

ČT24: Evropská unie po klíčovém summitu

Náš Vít Havelka poskytl rozhovor pro ČT24, kde hovořil o vývoji Evropské unie po summitu lídrů EU.

Zjistit více

ČT24: Recovery Fund for EU countries

On Tuesday, July 21, our research fellow Vít Havelka was one of the guests of the television broadcast called 90’ ČT24. The topic of his comment was the Recovery Fund and also the questions of what criteria the Czech Republic must meet in order to achieve the financial help from it.

Zjistit více

ČT24: Fond záchrany pro státy EU

Náš výzkumník Vít Havelka byl v úterý 21. července jedním z hostů televizního pořadu 90’ ČT24. Tématem jeho komentáře byl Fond obnovy a také otázky toho, jaká kritéria musí ČR splnit, aby na peníze dosáhla.

Zjistit více

ČT24: Germany is taking over the presidency of the Council of the EU

Our Vít Havelka commented for ČT24 on the topic of German Council Presidency and country's desire to help the European Union to recover from the COVID-19 pandemic.

Zjistit více

ČT24: Německo přebírá předsednictví EU

Náš Vít Havelka poskytl rozhovor pro ČT24 o tom, jak Německo přebírá předsednictví Evropské unie a že chce pomoci Evropské unii zotavit se z pandemie COVID-19.

Zjistit více