ČT24 | The position of the far right in the EU elections

Analyses by political analysts and pre-election polls predict a strengthening of the right or far right after the European Parliament elections in June. The success of the populists may be due to a change in priorities among younger voters. This group may feel overlooked and disadvantaged compared to older generations. Martin Vokálek, Executive Director of EUROPEUM Institute, commented on this issue.

Zjistit více

ČT24 | Pozice krajní pravice v eurovolbách

Analýzy politologů a předvolební průzkumy předpovídají posílení pravice či krajní pravice po červnových volbách do Evropského parlamentu. Úspěch populistů může být zapříčiněn změnou priorit u nejmladších voličů. Tato skupina se může cítit ve srovnání se staršími generacemi jako přehlížená a znevýhodněná. Tuto problematiku okomentoval Martin Vokálek, výkonný ředitel Institutu EUROPEUM.

Zjistit více

Horizont ČT24 | Immigration centre in Albania

A large-scale immigration centre is to be operational in Albania from August. Rome is building it to take illegal migrants intercepted at sea out of its territory until the asylum process is completed. Critics say the plan is unfair to migrants because it will disproportionately prolong their stay in the European Union when they are assessed. Is this an effective solution or is it just part of Italian Prime Minister Giorgia Meloni's election campaign? Viktor Daněk, deputy director of EUROPEUM Institute, commented for Horizont ČT24.

Zjistit více

Horizont ČT24 | Imigrační centrum v Albánii

Od srpna má v Albánii fungovat rozsáhlé imigrační centrum. Řím ho staví, aby nelegální migranty zachycené na moři převezl mimo své území dokud neproběhne azylové řížení. Podle kritiků je plán vůči migrantům nespravedlivý, protože v Evropské unii při posuzování jejich pobyt neúměrně prodlouží. Jde o efektivní řešení nebo je to jen součástí předvolební kampaně italské premiérky Giorgie Meloniové? Pro Horizont ČT24 komentoval zástupce ředitele Institutu EUROPEUM Viktor Daněk.

Zjistit více

ČT24 | The European Parliament faced one of the toughest periods. How did it cope with the challenges?

The concluding European Parliament experienced one of the toughest periods. It had to address challenges such as the COVID crisis, the war in Ukraine, the energy crisis, and the migration pact. How did the parliament deal with these complex issues? Viktor Daněk, Deputy Director of the EUROPEUM Institute, assessed the effectiveness of MEPs on a daily broadcast of ČT24.

Zjistit více

ČT24 | Evropský parlament čelil jedné z nejtěžších období. Jak se vyrovnal s výzvami?

Končící Evropský parlament si zažil jedno z nejtěžších období. Řešit musel například covidovou krizi, válku na Ukrajině, energetickou krizi a migrační pakt. Jak si s těmito složitými problémy parlament poradil? Ve vysílání ČT24 akceschopnost europoslanců hodnotil Viktor Daněk, zástupce ředitele Institutu pro evropskou politiku EUROPEUM.

Zjistit více

ČT24 | Low turnout of Czech voters in European elections

Czechs wield significant power in Brussels, within the European Union, we rank as the ninth most populous country, placing us among the medium-sized nations. Moreover, Czechia is economically strong country. Yet, the turnout of Czech voters in European elections remains traditionally low, not only compared to other elections in the Czech Republic but also on a European scale. Martin Vokálek, Executive Director of EUROPEUM Institute, discussed low turnout and other topics for ČT24.

Zjistit více

ČT24 | Češi v EU a nízká účast v eurovolbách

Češi mají v Bruselu velkou sílu, navíc jsme v rámci Evropské unie devátý nejlidnatější stát, a patříme tak spíše mezi středně velké země. Zároveň jsme ekonomicky silným státem. I přesto je ale tradičně účast českých voličů v evropských volbách jedna z nejnižších. A to nejen ve srovnání s dalšími v Česku, ale i v evropském měřítku. O nízké účasti a dalších tématech mluvil pro ČT24 Martin Vokálek, výkonný ředitel Institutu EUROPEUM.

Zjistit více

ČT24 | The European Union is in a state of unity, despite differences among some member countries

The European Parliament elections held from June 6th till 9th not only introduced a new lineup of MEPs but also brought significant changes in the distribution of seats among various countries. The European Union is gearing up for new challenges with its new leadership, and Hungary will assume the presidency in July. How will the European institutions transform, and what priorities will dominate over the next five years? Žiga Faktor, Deputy Director and Head of the Brussels Office of EUROPEUM Institute, commented for Czech Television.

Zjistit více

ČT24 | Evropská unie je ve stavu jednoty, a to i přes rozdíly mezi některými členskými zeměmi

Volby do Evropského parlamentu, které v Evropě probíhaly 6. a 9. června, přinesly nejen nové složení europoslanců, ale také významné změny v rozložení mandátů mezi jednotlivé země. Evropská unie se připravuje na další výzvy s novým vedením a svého předsednictví se v červenci ujme Maďarsko. Jak se promění evropské instituce a jaké priority budou dominovat v následujících pěti letech? Pro Českou televizi komentoval Žiga Faktor, zástupce ředitele a vedoucí bruselské kanceláře Institutu EUROPEUM.

Zjistit víceInstitut pro evropskou politiku EUROPEUM
Staroměstské náměstí 4/1
Praha 1 - Staré Město
110 00

tel.: +420 212 246 552
email: europeum@europeum.org
https://www.europeum.org