ČRo Plus | Spanish and Irish recognition of an independent Palestinian state

Spain and Ireland are working closely together on a joint move towards the recognition of an independent Palestinian state. Recognition is expected to take place on 21 May. They see this move as an expression of support for a two-state solution to the conflict between Israelis and Palestinians. Viktor Daněk, Deputy Director of EUROPEUM Institute, commented on this issue for Czech Radio.

Show more

ČRo Plus | Uznání samostatného palestinského státu Španělskem a Irskem

Španělsko a Irsko úzce spolupracují na společném postupu směrem k uznání samostatného palestinského státu. K tomu by mělo dojít 21. května. Tento krok považují za vyjádření podpory dvoustátnímu řešení konfliktu mezi Izraelci a Palestinci. Problematiku komentoval pro ČRo Plus Viktor Daněk, zástupce ředitele Institutu EUROPEUM.

Show more

ČRo Plus | EU will regulate fast fashion platform Shein

Chinese clothing and accessories company Shein has been included by the European Commission among the large platforms regulated by the EU's Digital Services Regulation. The company now has four months to comply with the stricter rules. Rebeka Hengalová, a researcher at the EUROPEUM Institute, commented for Czech Radio Plus.

Show more

ČRo Plus | Nařízení EU bude regulovat fast fashion platformu Shein

Čínskou společnost Shein Evropská komise zařadila mezi velké platformy, které upravuje unijní nařízení o digitálních službách. Společnost, která prodává oblečení a doplňky má nyní čtyři měsíce na to, aby přísnější pravidla splnila. Komentář pro Český rozhlas přidala Rebeka Hengalová, výzkumná pracovnice Institutu EUROPEUM.

Show more

CNN Prima News | The European Army and the position of the Defense Commissioner

The next European Commission should have a new Commissioner for Defense. There is speculation that this position could go to the Czech Republic. However, some European politicians, such as French President Emmanuel Macron, are calling directly for the creation of European army. But what are the pitfalls of the project? Vít Havelka, a research fellow at EUROPEUM Institute, talked about the usefulness and possibilities for CNN Prima News.

Show more

CNN Prima News | Jednotná evropská armáda a pozice komisaře pro obranu

Příští Evropská komise by měla mít nový post komisaře pro obranu. Spekuluje se o tom, že by tato pozice mohla připadnout Česku. Někteří evropští politici, jako například francouzský prezident Emmanuel Macron, však volají přímo po vytvoření společné evropské armády. Jaká úskalí ale projekt má? O jeho užitečnosti a možnostech mluvil pro CNN Prima News Vít Havelka, výzkumný pracovník Institutu EUROPEUM.

Show more

ČRo Plus | Visit of Jens Stoltenberg and Rishi Sunak to Poland

Donald Tusk was joined in Warsaw by NATO Secretary General Jens Stoltenberg and British Prime Minister Rishi Sunak. The aim of this meeting, according to Tusk, is to strengthen Poland's position in security policy. Polish President Andrzej Duda has even said that Poland is willing to let NATO allies deploy nuclear weapons on their territory. Martin Vokálek, director of the EUROPEUM Institute, commented on the visit for Czech Radio.

Show more

ČRo Plus | Návštěva Jense Stoltenberga a Rishiho Sunaka v Polsku kvůli bezpečnosti

Do Varšavy za Donaldem Tuskem dorazili generální tajemník NATO Jens Stoltenberg a britský premiér Rishi Sunak. Cílem schůzky je podle Tuska posílit pozici Polska v bezpečnostní politice. Polský prezident Andrzej Duda dokonce řekl, že je Polsko ochotné nechat na svém území rozmístit jaderné zbraně spojenců NATO. Návštěvu pro ČRo Plus komentoval Martin Vokálek, ředitel Institutu EUROPEUM.

Show more

ČRo Plus | The EU lags behind the US and China due to weak capital strength and new technologies

The European Union economically lags behind the United States of America and China. The recent meeting in Brussels reflected concerns about a slowdown in the EU economy, which entered 2024 with lower-than-expected growth. EUROPEUM Institute analyst Vít Havelka commented on this situation for ČRo Plus.

Show more

ČRo Plus | EU zaostává za USA a Čínou kvůli slabé kapitálové síle a novým technologiím

Evropská unie ekonomicky zaostává za Spojenými státy americkými a Čínou. Nedávné jednání v Bruselu reflektovalo obavy z útlumu ekonomiky EU, která vstoupila do roku 2024 s nižším růstem, než se předpokládalo. Analytik Institutu EUROPEUM Vít Havelka situaci komentoval pro ČRo Plus.

Show moreEUROPEUM Institute for European Policy
Staroměstské náměstí 4/1
Prague 1 - Staré Město
110 00

tel.: +420 212 246 552
email: europeum@europeum.org
https://www.europeum.org