ČRo Plus I Czech president named one of the most influential European personalities of the year by Politico

The Brussels daily Politico named Petr Pavel one of the most important European political figures of the year. Our senior researcher Vít Havelka commented on the reasons for this designation.

Show more

ČRo Plus I Český prezident byl serverem Politico označen za jednu z nejvlivnějších evropských osobností roku

Bruselský deník Politico nazval Petra Pavla jedním z nejvýznamnějších evropských politických činitelů roku. K důvodům tohoto označení se vyjádřil náš seniorní výzkumník Vít Havelka.

Show more

ČRo Plus | The school strike, Orbán's veto abuse and the European elections

Our deputy director Viktor Daněk prepared a selection of news from Monday's press for the morning broadcast of Czech Radio Plus. He talked, for example, about the major school strike or selected European topics.

Show more

ČRo Plus | Stávka škol, Orbánovo zneužívání práva veta a volby do europarlamentu

Náš zástupce ředitele Viktor Daněk připravil pro ranní vysílání Českého rozhlasu Plus výběr zpráv z pondělního tisku. Mluvil například o velké stávce škol nebo o vybraných evropských tématech.

Show more

ČRo Plus | What impact could the outcome of the Dutch elections have on European affairs?

Negotiations on the composition of the new government began in the Netherlands. It is not yet clear whether the winner of the vote, Geert Wilders, will end up joining it. How might the success of his Eurosceptic party affect the country's relationship with the European Union? Our deputy director Viktor Daněk commented on the outcome of the Dutch elections on Czech Radio Plus.

Show more

ČRo Plus | Jaké dopady může mít výsledek nizozemských voleb na evropské dění?

V Nizozemsku se začíná vyjednávat o složení nové vlády. Jestli se do ní nakonec dostane vítěz hlasování Geert Wilders, ještě není jasné. Jak ale úspěch jeho euroskeptické strany může ovlivnit vztah země k Evropské unii? Na stanici Český rozhlas Plus výsledek nizozemských voleb komentoval náš zástupce ředitele Víktor Daněk.

Show more

ČRo Plus | Increased humanitarian aid for Gaza

The European Commission increases the amount of humanitarian aid it will provide in the Gaza Strip. Viktor Daněk, Deputy Director of EUROPEUM Institute, comments on what led to this decision and what impact it will have.

Show more

ČRo Plus | Navýšení humanitární pomoci pro Gazu

Evropská komise navyšuje množství humanitární pomoci, které bude poskytovat v pásmu Gazy. Co vedlo k tomuto rozhodnutí a jaké dopady bude mít komentuje zástupce ředitele Institutu EUROPEUM Viktor Daněk.

Show more

ČRo Plus | Party candidates for the European elections, end of subsidies for the renewable component of electricity prices

The deputy director of the EUROPEUM Institute, Viktor Daněk, appeared on the ČRo Plus broadcast today and selected interesting topics from the current editions of the morning press.

Show more

ČRo Plus | Kandidátky stran do eurovoleb, konec dotací na obnovitelnou složku ceny elektřiny

Zástupce ředitele institutu EUROPEUM Viktor Daněk se dnes objevil ve vysílání ČRo Plus a vybral z aktuálních vydání ranního tisku zajímavá témata.

Show moreEUROPEUM Institute for European Policy
Staroměstské náměstí 4/1
Prague 1 - Staré Město
110 00

tel.: +420 212 246 552
email: europeum@europeum.org
https://www.europeum.org