ČRo Plus: What outlook does North Macedonia have for joining the European Union?

Czech president Petr Pavel welcomed the President of North Macedonia, Steve Pendarovski, at Prague Castle. According to the Castle, the invitation to the Czech Republic is intended to express the support for the country's move towards the European Union. For Český Rozhlas Plus, the head of our Brussels office, Žiga Faktor, commented on the current events in North Macedonia.

Show more

ČRo Plus: Jaké vyhlídky má Severní Makedonie na vstup do Evropské unie?

Prezident Petr Pavel přivítal na Hradě prezidenta Severní Makedonie Steva Pendarovskeho. Pozvání do Česka má podle Hradu vyjadřovat hlavně podporu směřování země do Evropské unie. Pro Český Rozhlas Plus okomentoval současné dění v Severní Makedonii vedoucí naší bruselské kanceláře Žiga Faktor.

Show more

ČRo Plus: Accession talks with Ukraine could start this year in Brussels

Our senior researcher Jana Juzová commented on the topic of Ukraine's accession to the European Union. Both President Petr Pavel and Foreign Minister Jan Lipavský of the Pirate Party want to push for it. Did Ukraine get a real promise from the Czech side or a false hope? And how strong is the determination of the member states to accept Ukraine among them?

Show more

ČRo Plus: Přístupové rozhovory s Ukrajinou by mohly v Bruselu začít ještě letos

Naše seniorní výzkumná pracovnice Jana Juzová se vyjádřila k tématu vstupu Ukrajiny do Evropské unie. Chtějí se o to zasadit prezident Petr Pavel i ministr zahraničí Jan Lipavský z pirátské strany. Dostala Ukrajina z české strany reálný slib, nebo falešnou naději? A jak silné je odhodlání členských zemí Ukrajinu mezi sebe přijmout?

Show more

Studio ČT24 | European Commission chief Leyen to visit Prague

Žiga Faktor, head of the Brussels office of the EUROPEUM Institute for European Policy, commented in Studio ČT24 on the planned meeting between European Commission chief Ursula von der Leyen and Czech President Petr Pavel.

Show more

Studio ČT24 | Do Prahy přijede šéfka EK Leyenová

Žiga Faktor, vedoucí bruselské kanceláře Institutu pro evropskou politiku EUROPEUM, se ve Studiu ČT24 vyjádřil k plánované schůzce šéfky Evropské komise Ursuly von der Leyen a prezidenta ČR Petra Pavla.

Show more

iDNES: Will the Czech Republic increase its influence in Brussels? Pavel and the compatriots working there will help

President Petr Pavel headed to Brussels, where our country has the potential to increase its influence, and the head of state can only help this. In the last year, our country has proven that it can not only point out problems, but also propose solutions. An example is support for Ukraine, writes the head of the Brussels office Žiga Faktor.

Show more

iDNES: Zvýší Česko svůj vliv v Bruselu? Pomůže Pavel a tam pracující krajané

Prezident Petr Pavel zamířil do Bruselu, kde má naše země potenciál zvýšit svůj vliv a hlava státu tomu může jen pomoci. Naše země totiž v posledním roce prokázala, že umí na problémy nejen poukazovat, ale i navrhovat řešení. Příkladem je podpora Ukrajiny, píše v komentáři vedoucí bruselské kanceláře Žiga Faktor.

Show more

INVITATION | Café Evropa online: Petr Pavel & Věra Jourová & Vitalij Usatyj: One year after the Russian attack on Ukraine

We would like to invite you to an online debate as part of the Café Evropa series, this time on the topic "Petr Pavel & Věra Jourová & Vitalij Usatyj: One year after the Russian attack on Ukraine" The debate will take place on Friday 24 February at 14:00 online on our Facebook page.

Show more

POZVÁNKA | Café Evropa online: Petr Pavel & Věra Jourová & Vitalij Usatyj: Rok po ruském útoku na Ukrajinu

Zveme vás na další debatu v rámci cyklu Café Evropa, tentokrát na téma: "Petr Pavel & Věra Jourová & Vitalij Usatyj: Rok po ruském útoku na Ukrajinu". Debata se bude konat v pátek 24. února ve 14:00 online na naší Facebookové stránce.

Show moreEUROPEUM Institute for European Policy
Staroměstské náměstí 4/1
Prague 1 - Staré Město
110 00

tel.: +420 212 246 552
email: europeum@europeum.org
https://www.europeum.org