Sustainable urban mobility

Our Research Fellows Kateřina Davidová and Christian K. Lassen wrote background material for a conference on sustainable urban mobility. The material is out now as a brochure.

Show more PDF

Udržitelná mobilita ve městech

Naši výzkumní pracovníci Kateřina Davidová a Christian K. Lassen napsali podkladový materiál pro konferenci o budoucnosti udržitelné městské mobility. Materiál nyní vychází jako publikace.

Show more PDF