EUKI Report | Industrial decarbonisation policies in the EU

This report, written by Tatiana Mindekova, is the first part of the future publication for our project “Decarbonization of the Industrial Sector: Sustainable finance as an opportunity?“, which is funded by the European Climate Initiative. It offers an overview of the key climate policies of the European Union, with special attention paid to the heavy industry sector.

Show more

EUKI Report | Industrial decarbonisation policies in the EU

Tento report, Který napsala Tatiana Mindeková, je první částí budoucí publikace k našemu projektu "Dekarbonizace průmyslového sektoru: Udržitelné financování jako příležitost?", který je financován Evropskou iniciativou pro klima. Nabízí přehled klíčových politik Evropské unie v oblasti klimatu, přičemž zvláštní pozornost je věnována odvětví těžkého průmyslu.

Show more

Job offer: Research Fellow in Just Europe Programme

EUROPEUM Institute for European Policy is looking for a Research Fellow in Just Europe Programme. For more information, including requirements, please see the attached PDF.

Show more PDF

Podcast nr 2: Energy policy of Poland and the Czech Republic until 2050.

Michal Hrubý, a research fellow at our Institute, provided a video commentary for podcast hosted by the Economic Forum / Forum Ekonomiczne. Will the green transformation be an easy task? How is the war in Ukraine pushing us towards a faster green and digital transformation? Michal Hruby talks about that in his commentary.

Show more

 Paving the digital path in Central and Eastern Europe  - Regional perspectives on advancing digital transformation and cooperation

Christian Kvorning Lassen, Director of Research at EUROPEUM Institute for European Policy, contributed with his text on Bridging the digital gaps – a Czech perspective in a new publication titled: Paving the digital path in Central and Eastern Europe - Regional perspectives on advancing digital transformation and cooperation from Centre for European Perspective - CEP.

Show more PDF

 Digitalizace ve střední a východní Evropě - regionální perspektivy digitální transformace a spolupráce

Christian Kvorning Lassen, ředitel výzkumu Institutu pro evropskou politiku EUROPEUM, přispěl svým textem na téma Bridging the digital gaps - a Czech perspective do nové publikace Paving the digital path in Central and Eastern Europe - Regional perspectives on advancing digital transformation and cooperatio od CEP- Centrum pro evropskou perspektivu - CEP

Show more PDF

POLICY REPORT: The perspectives of the Czech automotive industry's decarbonization

Our Research Fellow Michal Hrubý examines the current state of the Czech automotive industry and its possible decarbonisation in connection with emissions. He divides his recommendations into five points - bolster green investments, financial incentives are the change-drivers, boost charging infrastructure, support the corporate BEVs fleet market and a ban on ICEVs is not the solution per se. The policy report was written within the project Decarbonisation of the automotive industry in the Czech Republic.

Show more PDF

The Transatlantic To-Do List: Biden's Progress Report

Last October, the third annual Transatlantic Policy Forum (TAPF) took place virtually. The Forum not only brought together a wide range of experts but provided inputs and interesting takeaways, including recommendations and a Transatlantic To-Do List, which outlined action points on how the US and the EU should approach the given challenges ranging from increased multilateral collaboration to further development of economic and security engagement. A little over 6 months into his administration, our EUROPEUM experts Danielle Piatkiewicz and Miroslava Pisklová have updated their Transatlantic To-Do List and their 100 day’s progress report to reflect on where Biden’s foreign policy stands now over a half a year into the new US administration.

Show more PDF

Transatlantic To-Do List: Bidenův pokrok po půl roce v úřadu

Loni v říjnu se virtuálně uskutečnilo třetí Transatlantic Policy Forum (TAPF). TAPF nejenže spojil širokou škálu odborníků, ale také poskytl inspirativní nápady a zajímavé závěry, včetně doporučení a tzv. Transatlantic To-Do Listu, který nastínil, jak by měly USA a EU přistupovat k daným výzvám od intenzivnější multilaterální spolupráce po další rozvoj hospodářského a bezpečnostního zapojení. Po půl roce prezidenství Joe Bidena, expertky Institutu EUROPEUM Danielle Piatkiewicz a Miroslava Pisklová aktualizovaly zprávu o dosavadním pokroku a plnění Transatlantického To-Do listu.

Show more PDF

INVITATION: Café Evropa online: Life in the online age - how are we doing in the current digital transformation?

We would like to invite you to another in a series of debates of Café Evropa, this time on the topic of the rule of law in the EU. The debate is organized by the Representation of the European Commission in the Czech Republic, European Parliament office and the Institute for European Policy EUROPEUM. The media partner of the debate is Deník.cz. The debate will take place online on March 31 from 18:00 on our Facebook and YouTube.

Show more